Search
Close this search box.

Describe a time when you helped a child – Đề thi IELTS Speaking ngày 22/06/2022

Với chủ đề “Describe a time when you helped a child” đề thi IELTS Speaking ngày 22/06/2022, TalkFirst cùng với đội ngũ giảng viên chất lượng đã phân tích và đưa ra bài mẫu IELTS Speaking Part 2 và các câu trả lời mẫu ở part 3 liên quan tới chủ đề này. Các bạn cùng tham khảo nhé!

Describe a time when you helped a child

1. Bài mẫu đề thi IELTS Speaking ngày 22/06/2022

Đề:

Part 2: Describe a time when you helped a child.
You should say:
When it was?
How you helped him/her?
Why you helped him/her?
And how you felt about it?

Bài mẫu band 7.5:

Helping others is a gesture of kindness and I never miss helping those in need, especially children. I love to teach them different things related to academics

It was summer vacation and my neighbor told me to help his four-year-old son with learning English. I was not a teacher but I was quite good with English skills, so I decided to help him in my free time. The best way to learn is to set a routine, so I spent about thirty minutes teaching him every day. Short sessions are enough for very young children as they have a short attention span.

I sometimes read poems and stories for him, as this helped him learn the language as well as develop listening and reading skills. The most important thing was that I needed to be enthusiastic and give him lots of encouragement and praise. As a result of this, he gradually picked up on my enthusiasm for the language.

Another way I did to help him learn English was to incorporate learning with play. Kids learn better when they are having fun. Therefore, engaging them in games is the best way to teach them English. I made flashcards, played games like Pictionary or scrabble and did crosswords with him to help him practice English.

After this experience, I felt so happy and proud when I saw him develop his interest in the English language. I also learned that dealing with children needs special skills of understanding children psychology and a lot of patience.

Từ vựng:

 • gesture of kindness: cử chỉ nhân ái
 • to be in need: cần sự giúp đỡ
 • academics (n) học thuật
 • set a routine: tạo một thói quen
 • attention span (n) thời gian chú ý
 • pick up (v) tự học
 • enthusiastic (adj) nhiệt huyết, nhiệt tình
 • enthusiasm (n) sự nhiệt tình
 • praise (n)/(v) lời khen/khen ngợi
 • incorporate (v) bao gồm, kết hợp
 • psychology (n) tâm lý

Dịch:

Giúp đỡ người khác là một cử chỉ nhân ái và tôi không bao giờ bỏ qua việc giúp đỡ những người gặp khó khăn, đặc biệt là trẻ em. Tôi thích dạy trẻ em những điều khác nhau liên quan đến học thuật.

Đó là kỳ nghỉ hè và người hàng xóm của tôi nói với tôi rằng hãy giúp cậu con trai bốn tuổi của anh ấy học tiếng Anh. Tôi không phải là giáo viên nhưng tôi có khả năng tiếng Anh khá tốt, vì vậy tôi quyết định giúp bé trong thời gian rảnh. Cách tốt nhất để học là thiết lập một thói quen, vì vậy tôi đã dành khoảng ba mươi phút để dạy bé mỗi ngày. Các buổi học ngắn là đủ cho trẻ nhỏ vì chúng có sự tập trung ngắn.

Đôi khi tôi đọc thơ và truyện cho bé nghe, vì điều này giúp bé học ngôn ngữ cũng như phát triển kỹ năng nghe và đọc. Điều quan trọng nhất là tôi cần phải nhiệt tình và dành nhiều lời động viên, khen ngợi cho bé. Kết quả là cậu bé học được từ tôi sự yêu thích đối với ngôn ngữ này.

Một cách khác mà tôi đã làm để giúp bé học tiếng Anh là kết hợp học với chơi. Trẻ em học tốt hơn khi chúng vui vẻ. Vì vậy, cho chúng tham gia vào các trò chơi là cách tốt nhất để dạy chúng tiếng Anh. Tôi làm thẻ nhớ, chơi các trò chơi như Pictionary hoặc xếp hình và chơi ô chữ với bé để giúp bé luyện tiếng Anh.

Sau trải nghiệm này, tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi thấy bé phát triển niềm yêu thích với ngôn ngữ tiếng Anh. Tôi cũng học được rằng đối phó với trẻ em cần có kỹ năng đặc biệt là hiểu tâm lý trẻ em và rất nhiều sự kiên nhẫn.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 22/06/2022

2.1. Should parents teach helping others to their children?

Yes, helping provides children the opportunity to grow up to be a better person. Making them feel good early on in life about helping others will build up their character. They will later on discover that life is indeed more fulfilling if they can make a difference in this world.  At the same time, being exposed to helping the less fortunate will help them to be humble instead of thinking too highly of themselves. They will also learn to be more sensitive to the needs of others rather than being too preoccupied with what will only benefit them. 

Dịch:

Có, giúp đỡ mang lại cho trẻ em cơ hội lớn lên trở thành một người tốt hơn. Khiến chúng cảm thấy dễ chịu khi giúp đỡ người khác sẽ hình thành tính cách của chúng. Sau này, chúng sẽ khám phá ra rằng cuộc sống thực sự viên mãn hơn nếu có thể tạo ra sự khác biệt trong thế giới này. Đồng thời, việc tiếp xúc giúp đỡ những người kém may mắn sẽ giúp trẻ khiêm tốn thay vì đề cao bản thân. Trẻ cũng sẽ học cách nhạy cảm hơn với nhu cầu của người khác thay vì chỉ quan tâm tới những gì chỉ có lợi cho mình.

2.2. Do you think nowadays people do more good work as compared to the past?

Yes, these days people do more good work than in the past because the world has become a global village due to the advanced means of technology. And now people can support a person sitting in any corner of the world. On the other hand, earlier people used to provide help in their local area only.

Dịch:

Đúng vậy, ngày nay mọi người làm nhiều việc tốt hơn trước đây bởi vì thế giới đã trở thành được toàn cầu hóa do các phương tiện công nghệ tiên tiến. Và bây giờ mọi người có thể giúp đỡ một người đang ngồi ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Mặt khác, những người trước đây thường chỉ giúp đỡ trong khu vực địa phương của họ.

2.3. Will you help others in the future?

Yes. I definitely lend my hand to them and help them because I believe that helping others is a good quality. Everybody should help each other, especially older people and small children. We should never hesitate helping them.

Dịch:

Đúng. Tôi nhất định giúp đỡ họ và giúp đỡ họ vì tôi tin rằng giúp đỡ người khác là một phẩm chất tốt. Mọi người nên giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Chúng ta đừng bao giờ ngần ngại giúp đỡ họ.

2.4. How do you encourage children to help others?

In order to teach the children to help others, parents need to create an example. All family members should provide unabated support to their near and dear ones so that the children should consider it an integral part of their lives. In addition, parents can read out stories from books about a helpful child or show your child pictures of a child helping others.

Dịch:

Để dạy con cái giúp đỡ người khác, cha mẹ cần phải làm gương. Tất cả các thành viên trong gia đình nên hỗ trợ không ngừng cho những người thân yêu và gần gũi của họ để trẻ em coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Ngoài ra, cha mẹ có thể đọc các câu chuyện trong sách hoặc cho con xem những bức ảnh về một đứa trẻ giúp đỡ người khác.

Xem thêm: Describe an old friend you enjoy talking with – Đề thi IELTS speaking ngày 18/06/2022

Trên đây là toàn bộ bài mẫu và từ vựng liên quan tới chủ đề “Describe a time when you helped a child” – đề thi IELTS Speaking ngày 22/06/2022. Hy vọng với kiến thức này, các bạn sẽ luyện tập tốt hơn và đạt band điểm IELTS Speaking tốt hơn nhé!


Nếu bạn đang tìm kiếm khoá học luyện thi IELTS uy tín, tham khảo thêm Khóa học IELTSKhóa học IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”