Search
Close this search box.

Chính Sách Liên Kết

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc thu thập thông tin của các trang web không phải của TalkFirst khi Học viên truy cập thông qua trang web của chúng tôi.

Chúng tôi mong Học viên xem kỹ chính sách riêng tư của mỗi đường link trang web mà bạn ghé thăm trước khi bạn cung cấp cho họ những thông tin cá nhân riêng tư.

TalkFirst không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về các thông tin, nội dung hay độ chính xác của các trang web bên ngoài.

Trân trọng cảm ơn,

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst