Search
Close this search box.

Describe an invention that has changed the world in a positive way – Đề thi IELTS Speaking Ngày 28/05/2022

Cùng TalkFirst phân tích chủ đề “Describe an invention that has changed the world in a positive way” đề thi IELTS Speaking ngày 28/05/2022 và tham khảo các câu trả lời mẫu part 3 liên quan tới chủ đề này nhé!

1. Bài mẫu đề thi IELTS Speaking part 2 ngày 28/05/2022

Part 2: Describe an invention that has changed the world in a positive way.
You should say:
– What it is?
– What benefits it has brought?
– How does it influence people of different ages?
– And explain how it changed people’s lives?

Bài mẫu band 7.5:

I would like to talk about an invention, in my opinion, that has been making our life easier and simpler: the Internet.

Without a doubt, the internet connects people from all around the world free and fast, which makes it the most powerful medium of communication. In the past, it would take days or even months to receive a letter from someone else, but with internet connectivity, we can send messages, make calls and even video calls immediately. As a result of this, we can communicate and work with other people across different parts of the world, which provides many with the ability to work from home or have a virtual office. 

Furthermore, the Internet contains an enormous amount of knowledge, so it has become very easy for people to rummage the internet and get the necessary information. We can use a search engine like Google to ask any question and find a web page with an answer and information about that question. Therefore, the Internet is a great platform for students to learn new things and even obtain degrees through online courses. 

Last but not least, the Internet provides people with access to endless entertainment. With this invention, we can watch movies, videos, play games online, and listen to music. There are many sites available on the internet, which contain different entertainment materials like music, videos, and more. For example, we can watch millions of videos on a platform like YouTube without paying any costs. 

Bản dịch:

Tôi muốn nói về một phát minh mà theo tôi đã khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng và đơn giản hơn – mạng internet.

Rõ ràng là mạng internet kết nối con người từ khắp mọi nơi trên thế giới miễn phí và nhanh chóng, điều này khiến nó trở thành phương tiện giao tiếp có ảnh hưởng nhiều nhất. Trong quá khứ, thường sẽ mất nhiều ngày hoặc thậm chí nhiều tháng để nhận được thư từ một ai đó, nhưng với mạng internet, chúng ta có thể gửi tin nhắn, gọi điện và thậm chí gọi video ngay lập tức. Vì vậy, chúng ta có thể giao tiếp và làm việc với mọi người ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới và cho chúng ta có thể làm việc ở nhà hoặc có văn phòng ảo.

Ngoài ra, mạng internet bao gồm một lượng kiến thức khổng lồ, nên điều đó giúp cho việc tìm kiếm và có được thông tin cần thiết trở nên dễ dàng hơn. Chúng ta có thể dùng một công cụ tìm kiếm như Google để hỏi bất kỳ câu hỏi nào và tìm một trang web với câu trả lời và thông tin về câu hỏi đó. Vì vậy, mạnh internet là một nền tảng tuyệt vời cho học sinh học những điều mới và thậm chí có được bằng cấp từ các khóa học online.

Cuối cùng, mạng Internet cho phép chúng ta truy cập vào kho giải trí vô tận. Với phát minh này, chúng ta có thể xem phim, video, chơi game online và nghe nhạc. Có rất nhiều trang web trên mạng mà có bao gồm nhiều nguồn tư liệu để giải trí như nhạc, video và nhiều hơn thế nữa. Ví dụ, chúng ta có thể xem hàng triệu video trên những nền tảng như Youtube mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Từ vựng highlight:

 • without a doubt: không nghi ngờ gì, rõ ràng là
 • medium of communication: phương tiện giao tiếp
 • internet connectivity: kết nối mạng internet
 • virtual (adj): ảo
 • contain (v): chứa đựng
 • enormous (adj): khổng lồ 
 • rummage (v): lục lọi, tìm kiếm
 • search engine (n): công cụ tìm kiếm
 • platform (n): nền tảng
 • obtain (v): đạt được 
 • access (n) (v): truy cập
 • endless (adj): vô tận

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking part 3 ngày 28/05/2022

2.1. How has technology made our life easier?

With technological advancements, our life has become much more convenient. With the aid of machines, we can reduce a lot of workload and avoid doing dangerous tasks. For example, we don’t have to spend as much time doing housework as we used to thanks to the invention of dishwashers, washing machines and cookers. Moreover, we can have access to a huge amount of information and knowledge at the click of a mouse.

Dịch:

Với những tiến bộ công nghệ, cuộc sống của chúng ta trở nên tiện lợi hơn rất nhiều. Với sự giúp đỡ của máy móc, chúng ta có thể giảm đi khối lượng công việc và tránh làm những việc nguy hiểm. Ví dụ, chúng ta không phải dành nhiều thời gian làm việc nhà như trước kia nhờ những phát minh như máy rửa chén, máy giặt và bếp nấu. Ngoài ra, chúng ta có thể truy cập lượng lớn thông tin và kiến thức chỉ với một cú nhấp chuột.

2.2. Which invention do you think is the most useful at home?

This is an interesting question. Well, it’s hard to choose one, but I think the fridge is a very important invention. I like cooking and I cook almost every day, so having a refrigerator at home is essential when it comes to food storage. It keeps the food cold and fresh for a few days, so I don’t have to go to the market too often. 

Đây là một câu hỏi thú vị. Khó để có thể chọn một, nhưng tôi nghĩ tủ lạnh là một phát minh rất quan trọng. Tôi thích nấu ăn và tôi nấu ăn hầu như mỗi ngày, vì vậy có một cái tủ lạnh ở nhà rất cần thiết trong việc lưu trữ đồ ăn. Nó giữ cho đồ ăn lạnh và tươi trong một vài ngày, vì vậy tôi không cần phải đi chợ quá thường xuyên.

2.3. Is it more difficult for old people to accept new technologies?

Yes, I believe so. There are several reasons why some older people struggle with the use of modern technologies. The main cause of this is that some equipment such as computers require a skill set that is completely foreign to individuals who did not grow up in the last few decades. In addition, sometimes the instructions of some electrical devices are in English, and it might be difficult for old people whose English is not their mother tongue to understand and use them.

Dịch:

Tôi nghĩ vậy. Có vài lí do vì sao người già gặp khó khăn trong việc sử dụng công nghệ hiện đại. Lý do chủ yếu là vì một số thiết bị như máy vi tính đòi hỏi những kỹ năng mà sẽ hoàn toàn xa lạ với những ai không lớn lên trong vòng ba thập kỷ trở lại đây. Ngoài ra, đôi lúc hướng dẫn của một số thiết bị điện tử bằng tiếng Anh và điều đó sẽ khó để cho những người già mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của họ có thể hiểu và sử dụng những thiết bị đó.

2.4. What can be done to help old people learn to make use of new technologies?

This would require detailed instructions and patience from the younger generation in their family. They can teach the elderly the usage and benefits of smartphones or computers, and this would be easier if old people are often encouraged to use these technologies in their routine tasks. For example, they could be instructed to make video calls with applications like Facetime or Skype to stay in touch and talk with their old colleagues or relatives who live far apart.

Dịch:

Vấn đề này cần có hướng dẫn chi tiết và sự kiên nhẫn từ những người trẻ hơn trong gia đình của họ. Họ có thể dạy người già cách sử dụng và những tiện ích của điện thoại hoặc máy tính, và sẽ dễ dàng hơn nếu người già được động viên sử dụng những công nghệ này trong những thói quen hàng ngày của họ. Ví dụ, họ có thể được hướng dẫn để gọi video với những ứng dụng như Facetime hoặc Skype để giữ liên lạc và nói chuyện với đồng nghiệp cũ hoặc họ hàng sống ở xa. 

2.5. Will our life be better if we live without technology?

I don’t think so, because it is difficult for me to imagine a world without technology. In our daily lives, there is not a single thing that does not involve the use of technology. It is just impossible to avoid the impact of technology, whether it is positive or negative. Without technology, our lives would be complicated. We have become so accustomed to using technological advancements that, at times, we don’t even realize how dependent we are.

Dịch:

Tôi không nghĩ vậy, vì khó để tôi có thể tưởng tượng một thế giới không có công nghệ. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, không có gì mà không liên quan đến việc sử dụng công nghệ. Gần như là không thể tránh khỏi sự ảnh hưởng của công nghệ, dù nó tích cực hay tiêu cực. Không có công nghệ, cuộc sống của chúng ta sẽ phức tạp. Chúc ta đã quen với việc sử dụng những tiến bộ công nghệ đến nỗi đôi lúc chúng ta không nhận ra chúng ta đã phụ thuộc vào nó như thế nào. 

Xem thêm: Describe a thing you did to learn another language – Đề thi IELTS Speaking ngày 22/05/2022

Bài viết trên đây đã phân tích chi tiết cách triển khai phần thi IELTS Speaking Part 2 với chủ đề “Describe an invention that has changed the world in a positive way” và cách trả lời câu hỏi liên quan đến chủ đề language tại phần thi IELTS Speaking part 3 vào ngày 30/05/2022 nhé. Hi vọng bài viết trên đây của TalkFirst sẽ giúp bạn nắm vững cách xử lý dạng đề này nhé!

Chúc các bạn học tập tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Khóa học IELTS và Khóa học IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 30%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 3tr đồng và tham gia vòng quay may mắn nhận quà siêu hấp dẫn!