Search
Close this search box.

Chính Sách Bảo Mật

Cung Cấp Và Chia Sẻ Thông Tin

Toàn thể Ban Lãnh đạo và nhân viên Trung tâm anh ngữ TalkFirst luôn luôn tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của Học viên. Chúng tôi hiểu Học viên cung cấp thông tin cá nhân cho TalkFirst nhằm mục đích nhận tư vấn và đăng ký học, TalkFirst cam kết sử dụng các thông tin này với ý thức trách nhiệm cao nhất.

Tại TalkFirst, hiện tại cũng như trong tương lai, không để lộ các thông tin tài chính cá nhân của Học viên cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác, trừ trường hợp:

  • Chúng tôi được sự đồng ý của Học viên khi đã thông báo trước cho Quý khách/ học viên.
  • Chúng tôi được yêu cầu, tùy từng thời điểm, phải cung cấp thông tin cá nhân của Học viên cho các cơ quan Nhà nước, tòa án hoặc những cơ quan luật pháp có thẩm quyền khác. Tuy nhiên, TalkFirst chỉ thực hiện việc cung cấp thông tin như vậy trong phạm vi quyền hạn cho phép.

Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Trung tâm Anh ngữ TalkFirst có thể thu thập các thông tin cá nhân của Học viên từ các nguồn sau:

  • Thông tin ghi trên đơn đăng ký tư vấn, đăng ký học hoặc các phiếu điền thông tin khác (các thông tin bao gồm tên, địa chỉ liên lạc, …).
  • Thông tin từ các tổ chức báo cáo, nghiên cứu người tiêu dùng.
  • Thông tin cung cấp bởi những người truy cập vào trang web này và từ các cá nhân tham gia vào các cuộc thi hoặc chương trình khuyến mại (trực tuyến/điện thoại hoặc trực tiếp tại trung tâm). Chúng tôi chỉ thu thập thông tin từ những cá nhân tình nguyện. Thông tin sẽ được sử dụng để chúng tôi gửi thông báo/giới thiệu những khóa học và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với nhu cầu của các cá nhân trên. Chúng tôi cũng có thể mời những cá nhân truy cập trang web này tham gia vào các nghiên cứu/khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

Sử Dụng Thông Tin

Mục đích của TalkFirst khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của Học viên là để:

  • Hỗ trợ TalkFirst trong việc phục vụ và chăm sóc Học viên tốt hơn.
  • Hỗ trợ TalkFirst nắm bắt các nhu cầu học tiếng Anh của Học viên nhằm cung cấp các khóa học phù hợp.
  • Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Tính Bảo Mật Của Thông Tin

Toàn thể nhân viên TalkFirst đều được đào tạo về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin Học viên theo như Định hướng hoạt động của TalkFirst. Trong nội bộ TalkFirst chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập thông tin Học viên để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của Học viên. Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo đúng quy định của TalkFirst nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Học viên.

TalkFirst đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của Học viên không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ đầy đủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đảm Bảo An Ninh

TalkFirst luôn nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho Học viên. Khi đặt Tên truy cập và Mật khẩu, Học viên nên tránh sử dụng các thông tin dễ có khả năng bị nhận dạng như tên, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh…

Bản quyền và thương hiệu Tất cả các thiết kế, biểu tượng, hình ảnh và các thông tin khác ở trên trang web này là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của TalkFirst. Mọi sự sao chép, thay đổi, lưu trữ, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này vì các mục đích thương mại hay công cộng nếu không được TalkFirst cho phép bằng văn bản đều bị nghiêm cấm.

Đồng Ý Và Thay Đổi

Đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân. Học viên hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử đăng ký trực tuyến TalkFirst đồng nghĩa với việc Học viên chấp thuận các Điều khoản, Điều kiện, Quy định về an ninh và bảo mật của TalkFirst. Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành của TalkFirst.

TalkFirst, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web của TalkFirst tại www.talkfirst.vn. Trường hợp Học viên có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ trung tâm TalkFirst để được hỗ trợ. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho Học viên những khóa học chất lượng tốt nhất.

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst