Search
Close this search box.

Describe an old friend you enjoy talking with – Đề thi IELTS speaking ngày 18/06/2022

Cùng TalkFirst phân tích chủ đề “Describe an old friend you enjoy talking with” đề thi IELTS Speaking ngày 18/06/2022 và tham khảo các câu trả lời mẫu part 3 liên quan tới chủ đề này nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Speaking 18-06-2022

1. Bài mẫu đề thi IELTS speaking part 2 ngày 18/06/2022

Đề thi:

Describe an old friend you enjoy talking with.
You should say:
– Who this person is?
– How did you know him/her?
– What do you usually talk about?
– And explain why you want to talk to this person?

Bài mẫu band 7.5

Everybody knows how precious it is to have supportive and compassionate friends, and I, of all people, know better than taking that for granted. That is why I always make an effort to keep in touch with people I’ve become close with and one of whom is my old friend, Hannah.

I met Hannah when I studied abroad in the UK for my Master’s degree. We stayed in the same residence, but we first met at the Orientation session at our campus. When we were waiting for the class to start, she introduced herself to me and struck up a conversation. We got to know each other then and got on like a house on fire.

Hannah is from Malaysia, so I felt more connected with her than other students there because we are both Asians. She was a special person to me because she was my first friend in a foreign country. During one year in England, we became closer, and our conversations would last endlessly ranging from family, career, and happiness to setbacks in life.

I liked talking to her because she usually offered me valuable advice and emotional support. One time when I got depressed after getting a low score for my assignment, she was the one who lingered after class to walk me through all the problems I had and made me confident enough to do better the next time. 

She is one of the most kind-hearted people I have ever met in my life as she was always willing to give others a hand, and she stood by me whenever I needed help. I remember when I was sick in England, she spent the whole day buying ingredients and cooking hot soup for me so I could feel better soon.

Even though we’re no longer seeing each other as we went back to our country after graduation, our strong bond has never gotten loose. We keep each other in the loop about everything significant happening around us and provide mutual support if needed. 

Dịch:

Mọi người đều biết rằng việc có được những người bạn tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mình, và tôi, trong tất cả mọi người, biết là không nên coi đó là điều hiển nhiên. Đó là lý do tại sao tôi luôn cố gắng giữ liên lạc với những người mà tôi thân thiết và một trong số họ là bạn cũ của tôi, Hannah.

Tôi gặp Hannah khi tôi đi du học ở Vương quốc Anh để lấy bằng Thạc sĩ. Chúng tôi ở cùng một khu nhà, nhưng chúng tôi gặp nhau lần đầu tại buổi Định hướng tại khuôn viên trường của chúng tôi. Khi chúng tôi đang đợi lớp học bắt đầu, cô ấy giới thiệu bản thân với tôi và bắt chuyện. Sau đó chúng tôi quen nhau và trở nên thân thiết rất nhanh chóng.

Hannah đến từ Malaysia, vì vậy tôi cảm thấy kết nối với cô ấy hơn những sinh viên khác ở đó vì cả hai chúng tôi đều là người châu Á. Cô ấy là một người đặc biệt với tôi vì cô ấy là người bạn đầu tiên của tôi ở nước ngoài. Trong suốt một năm ở Anh, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn, và những cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ kéo dài bất tận, từ gia đình, sự nghiệp, hạnh phúc cho đến những trở ngại trong cuộc sống.

Tôi thích nói chuyện với cô ấy vì cô ấy thường đưa ra cho tôi những lời khuyên hữu ích và hỗ trợ tinh thần tôi. Một lần khi tôi chán nản sau khi bị điểm thấp cho bài tập của mình, cô ấy là người đã nán lại sau giờ học để hướng dẫn tôi những vấn đề mà tôi gặp phải và giúp tôi có đủ tự tin để làm tốt hơn vào lần sau.

Cô ấy là một trong những người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp trong đời vì cô ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác và luôn sát cánh bên tôi bất cứ khi nào tôi cần sự giúp đỡ. Tôi nhớ khi tôi bị ốm ở Anh, cô ấy đã dành cả ngày để mua nguyên liệu và nấu súp nóng cho tôi để tôi sớm cảm thấy khỏe hơn.

Mặc dù chúng tôi không còn gặp nhau khi về nước sau khi tốt nghiệp, nhưng mối quan hệ bền chặt của chúng tôi chưa bao giờ mất đi. Chúng tôi luôn cập nhật cho nhau về mọi thứ quan trọng xảy ra xung quanh chúng tôi và hỗ trợ lẫn nhau nếu cần.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Từ vựng highlight:

 • take sth for granted: coi cái gì đó là điều hiển nhiên.
 • strike up a conversation: bắt chuyện
 • get on like a house on fire: Hợp cạ nhau và nhanh chóng trở thành bạn bè
 • setback (n) sự trở ngại, khó khăn
 • emotional support: giúp đỡ về tinh thần
 • linger (v) nán lại
 • walk sb through: hướng dẫn ai đó từng bước một
 • give sb a hand: giúp đỡ ai đó
 • stand by sb: ở bên cạnh ai đó
 • strong bond: mối quan hệ bền chặt
 • keep each other in a loop: thông báo, nói cho ai về tất cả mọi thứ liên quan đến chủ đề nào đó

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking part 3 ngày 18/06/2022 

2.1. Where do young people like to meet?

I think the mall is a great place to hang out because they offer a wide range of facilities and activities for young people to explore with friends. They can grab a bite as malls have food courts with several restaurants to choose from, or go shopping. If there is a movie theater inside the mall, they can also watch a movie.

Dịch:

Tôi nghĩ trung tâm mua sắm là một nơi tuyệt vời để đi chơi vì ở đó cung cấp một loạt các tiện nghi và hoạt động cho những người trẻ tuổi khám phá cùng bạn bè. Họ có thể ăn một chút vì các trung tâm mua sắm có các khu ẩm thực với một số nhà hàng để lựa chọn hoặc đi mua sắm. Nếu có rạp chiếu phim bên trong trung tâm mua sắm, họ cũng có thể xem phim.

2.2. What do young people talk about when they meet up?

I’m not young anymore, and have little contact with young people, but I think they talk about their personal circumstances, like their friends, family and school, and how they feel about these things. They might be struggling with what others are expecting of them, versus what they feel drawn towards. 

Dịch:

Tôi không còn trẻ nữa và ít tiếp xúc với những người trẻ tuổi, nhưng tôi nghĩ họ nói về hoàn cảnh cá nhân của họ, như bạn bè, gia đình và trường học, và cảm nhận của họ về những điều này. Họ có thể đang đấu tranh với những gì người khác đang mong đợi ở họ, so với những gì họ cảm thấy bị thu hút.

2.3. Do you think people should be honest when talking with friends?

Honesty is both crucial to our self-esteem and to our relationships — and yet far more complex than we generally realize. I think a friendship without honesty cannot last, since trust is one of the most important ingredients in any relationship. Much of the time, honesty is important to keep these connections going, but some truths can be more destructive than helpful. From my experience, being honest can sometimes end a friendship, so I think it depends on the situation. 

Dịch:

Trung thực vừa là yếu tố quan trọng đối với lòng tự trọng và đối với các mối quan hệ của chúng ta – nhưng lại phức tạp hơn nhiều so với những gì chúng ta thường nhận thấy. Một tình bạn mà không có sự trung thực sẽ không thể tồn tại, vì lòng tin là một trong những thành phần quan trọng nhất trong bất kỳ mối quan hệ nào. Tôi nghĩ phần lớn thời gian, sự trung thực là quan trọng để giữ cho những kết nối này tiếp tục, nhưng một số sự thật có thể phá hoại nhiều hơn là hữu ích. Theo kinh nghiệm của tôi, trung thực đôi khi có thể kết thúc một tình bạn, vì vậy tôi nghĩ điều đó tùy thuộc vào tình huống

2.4. On what occasions do people talk with strangers?

There are various occasions I can think of, such as at a party or on the first day at work. But one of the most popular reasons is when they are visiting a tourist place or when they are traveling to a country for business or other purposes. In addition, due to the advancement of technology, people can easily meet new friends online and feel more comfortable talking to someone they didn’t know before.

Dịch:

Có nhiều dịp tôi có thể nghĩ đến, như ở một bữa tiệc hoặc vào ngày đầu đi làm. Nhưng một trong những lý do phổ biến nhất đó là khi họ đến thăm một địa điểm du lịch hoặc khi họ đi công tác hoặc các mục đích khác. Ngoài ra, do sự tiến bộ của công nghệ, mọi người có thể dễ dàng gặp gỡ những người bạn mới trực tuyến và cảm thấy thoải mái hơn khi nói chuyện với một người mà họ không hề quen biết trước đó.

2.5. On what occasions one should remain silent?

If you feel your words will hurt others, it is better to remain silent. For instance, if your friend asks you for comments on her/his appearance and you only have a negative opinion to offer, it’s best to remain silent and smile instead of replying candidly. Another occasion is when someone unburdens their sorrows to you, you need to listen to them before offering advice. Sometimes, words cannot fix problems but silence can offer the much needed empathy and support.

Dịch:

Nếu bạn cảm thấy lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác, tốt hơn là bạn nên im lặng. Ví dụ: nếu bạn bè của bạn yêu cầu bạn nhận xét về ngoại hình của cô ấy / anh ấy và bạn chỉ đưa ra ý kiến ​​tiêu cực, tốt nhất bạn nên im lặng và mỉm cười thay vì trả lời thẳng thắn. Một dịp khác là khi ai đó trút được nỗi buồn cho bạn, bạn cần lắng nghe họ trước khi đưa ra lời khuyên. Đôi khi, lời nói không thể khắc phục vấn đề nhưng sự im lặng có thể mang lại sự đồng cảm và hỗ trợ rất cần thiết.

Bài viết trên đây đã tổng hợp toàn bộ từ vựng và bài mẫu IELTS Speaking ngày 18/06/2022 với chủ đề “Describe an old friend you enjoy talking with”. Hi vọng bài viết này, TalkFirst sẽ giúp bạn nắm vững kiến thức ở dạng đề này nhé!

Chúc các bạn học tập tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Khóa học IELTS và Khóa học IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 30%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 3tr đồng và tham gia vòng quay may mắn nhận quà siêu hấp dẫn!