Search
Close this search box.

Describe a person you only met once and want to know more about – Đề IELTS Speaking 25/02/2022

Describe a person you only met once and want to know more about là chủ đề IELTS Speaking Part 2 vừa được ra thi vào ngày 25/02/2022 tại IDP.

Bạn có thể áp dụng format đề thi, cấu trúc và từ vựng vào các chủ đề tương tự như Describe a person you recently met, Describe an interesting person you have met, Describe a person whom you met at the first time and made you happy, Describe someone you really like to spend time with,…

Đề tài miêu tả người mà chúng ta chỉ mới gặp một lần là chủ đề tương đối khó, đặc biệt với những bạn chưa có nhiều kinh nghiệm chuẩn bị cho bài thi IELTS Speaking. Để làm chủ đề này trở nên đơn giản hơn, bài viết dưới đây, TalkFirst xin chia sẻ tới các bạn câu trả lời mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 & 3 chủ đề “describe a person” để mọi người biết cách lên ý tưởng và ghi điểm cao ở chủ đề này nhé!

describe a person you only met once and want to know more about

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 25/02/2022

Đề bài

Part 2: Describe a person you only met once and want to know more about.
You should say:
– Who he/she is
– When you met him/her
– Why do you want to know more about him/her
– And explain how you feel about him/her

Bài mẫu band 7.5

Today I would like to tell you about a person I have met once and would like to meet again in the future.

Her name is Mina, a French young lady who looks cute in her thirties with a funny and dynamic personality. I first met her when I was studying French in IDECAF in which she was the teacher. After finishing the course with her, I stopped studying there and Mina had to go back to France to pursue her master’s degree.

To be honest, it was a fun time with her because she has great pedagogic methods which combined with her own life experience and stories. Whenever she came in, all that we, the students, were expecting was a new story to be told and a new in-class game to play. Indeed, Mina did a good job not only as a teacher but also as a storyteller.

To be such an excellent teacher, she had traveled a lot and had experienced all kinds of ups and downs in her life. To me, her knowledge is deep like an ocean which I cannot see the bottom of. Thanks to that, besides the French language, whenever I needed some important advice, she would be the first one I came to.

I really admire and appreciate her for her knowledge and her experience. She not only helped me improve my French but also supported me well with advice whenever I cope with some personal life’s issues. I think her advice will be useful for me in the future.

That’s all I would like to share with you about Mina. I hope I will be able to fly over to France and meet her again.

IELTS Speaking Part 2: Cách trả lời và bài mẫu theo chủ đề thường gặp

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Từ vựng

  • dynamic: năng động
  • master degree: bằng thạc sĩ
  • pedagogical methods: phương pháp sư phạm
  • a storyteller: một người kể chuyện
  • ups and downs in life: những thăng trầm trong cuộc sống
  • admire: ngưỡng mộ
  • appreciate: trân trọng
  • useful: hữu ích

Bản dịch

Hôm nay tôi muốn kể cho bạn nghe về một người mà tôi đã gặp một lần và rất muốn gặp lại.
Cô ấy tên là Mina, một cô gái trẻ người Pháp có vẻ ngoài dễ thương ngoài ba mươi tuổi với tính cách vui nhộn và năng động. Tôi gặp cô ấy lần đầu khi tôi đang học tiếng Pháp tại trung tâm IDECAF và cô ấy là giáo viên của tôi. Sau khi kết thúc khóa học, tôi dừng việc học ở đó và Mina phải quay lại Pháp để học lấy bằng thạc sĩ.

Thành thật mà nói, đó là khoảng thời gian tuyệt vời với tôi vì cô ấy là một giáo viên với nghiệp vụ sư phạm tốt kết hợp với kinh nghiệm sống và những câu chuyện đời của chính cô ấy. Bất cứ khi nào cô ấy bước vào, tất cả những gì chúng tôi mong đợi là một câu chuyện mới và một trò chơi thú vị trong giờ học. Quả thực, Mina đã làm rất tốt không chỉ với vai trò là một giáo viên mà còn là một người kể chuyện.

Để trở thành một giáo viên xuất sắc như vậy, cô đã đi rất nhiều nơi và đã trải qua đủ mọi thăng trầm trong cuộc đời. Đối với tôi, kiến ​​thức của cô ấy sâu như một đại dương mà tôi không thể nhìn thấy đáy. Nhờ vậy, bên cạnh việc học tiếng Pháp, bất cứ khi nào tôi cần một số lời khuyên quan trọng, cô ấy sẽ là người đầu tiên tôi tìm đến.

Tôi thực sự ngưỡng mộ và đánh giá cao kiến ​​thức và kinh nghiệm của cô ấy. Cô ấy không chỉ giúp tôi cải thiện tiếng Pháp mà còn cho tôi lời khuyên bất cứ khi nào tôi gặp phải một số vấn đề trong cuộc sống cá nhân. Tôi nghĩ rằng lời khuyên của cô ấy sẽ hữu ích cho tôi trong tương lai.

Đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ với bạn về Mina. Tôi hy vọng tôi sẽ có thể bay qua Pháp và gặp lại cô ấy trong thời gian sớm nhất.

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 25/02/2022

2.1. Where do you think is the right place to meet on a first date?

I think I will choose a casual restaurant or a cozy simple rooftop cafe for my first date because I think the atmosphere there is quite suitable to break the ice with someone. I mean those places create a homey feeling in me and in my dating partner so that we can be more natural when expressing ourselves.

Bản dịch:

Tôi nghĩ tôi sẽ chọn một nhà hàng bình dân hoặc một quán cà phê đơn giản ấm cúng trên sân thượng cho buổi hẹn hò đầu tiên vì tôi nghĩ không khí ở đó khá thích hợp để làm quen với ai đó. Ý tôi là những nơi đó tạo ra cảm giác ấm cúng thân thuộc như ở nhà cho chúng tôi cảm thấy thỏa mái thể hiện bản thân.

2.2. Do you find making friends at school different from other friends?

Yes, I think the friends that we make in class or in the workplace are different from those we make outside of it. In class or workplace, friendships are founded based on collaboration and teamwork for a common objective, which is to pass the exam and gain high scores, so the friendships here are quite practical and short. We tend to stop contacting our classmates after graduation. On the contrary, in life, we choose friends according to the similarity in personalities and passions without personal benefits so the friendships we make outside of schools and workplaces are purer and may last longer.

Bản dịch:

Đúng vậy, tôi nghĩ rằng những người bạn mà chúng ta có trong lớp hoặc ở nơi làm việc khác với những người bạn mà chúng ta gặp bên ngoài. Trong lớp học hay nơi làm việc, tình bạn được hình thành dựa trên sự hợp tác và làm việc theo nhóm vì một mục tiêu chung là vượt qua kỳ thi và đạt điểm cao. Điều này có nghĩa tình bạn ở đây khá thiết thực và ngắn hạn nên chúng ta có xu hướng ngừng liên lạc với bạn học của mình sau khi tốt nghiệp. Ngược lại, trong cuộc sống, chúng ta lựa chọn bạn bè theo sự tương đồng về tính cách và đam mê mà không có lợi ích cá nhân nên tình bạn kiểu này sẽ thuần khiết hơn và lâu bền hơn.

2.3. What are the characteristics of a good friend?

To me there are 3 things that make a good friend: First, it is “trustworthy”. Good friends are honest with us and never talk behind our back and they are outspoken when needed. Instead of flattering us, they sincerely tell us the problem and support us in fixing it. Second, it is “empathetic”. They understand profoundly the pain we are handling. When we feel heartbroken, they will be there and emotionally cheer us up and charge us with courage to keep moving forward no matter what happens. Third, it is “kind-hearted”, which means to have a heart of gold, that person should be kind, generous, forgiving and thoughtful. Everyone has their flaws so a kind hearted friend should be the one that knows and accepts who we are without any judgmental thoughts.

Bản dịch:

Đối với tôi, có 3 điều để tạo nên một người bạn tốt: Thứ nhất, đó là “đáng tin cậy”. Những người bạn tốt luôn trung thực với chúng ta và không bao giờ nói sau lưng chúng ta và họ luôn thẳng thắn khi cần. Thay vì tâng bốc chúng ta, họ chân thành cho chúng ta biết vấn đề là gì và sẽ cùng chúng ta xử lý nó. Thứ hai, đó là “sự đồng cảm”. Họ hiểu sâu sắc những nỗi đau mà chúng tôi đang gồng gánh. Khi chúng ta cảm thấy đau lòng, họ sẽ ở đó và cổ vũ tinh thần cũng như cho chúng ta lòng can đảm để tiếp tục tiến về phía trước cho dù có chuyện gì xảy ra. Thứ ba, đó là “tử tế”, nghĩa là người đó phải có lòng nhân hậu, độ lượng, biết tha thứ và chu đáo. Mọi người đều có khuyết điểm của họ vì vậy một người bạn tốt bụng phải là người biết và chấp nhận con người của chúng ta mà không có bất kỳ suy nghĩ phán xét nào.

2.4. What are the characteristics of a bad friend?

There are 3 things that make a bad friend in my opinion. First is being selfish and jealous. They never want us to be more outstanding than them so they often try to hold us down instead of pushing us to move forward together. Besides, they manipulate our mind with negativity like telling bad things about an absent person with us. Second is being dishonest. They lie about their personal situations, create different stories from a true story and tell them to different people to cause misunderstanding with the purpose of their own sake. Third is being irresponsible. They will blame other people for their problems and make excuses when they fail instead of taking the responsibility to tackle the issue.

Bản dịch:

Theo tôi, có 3 điều tạo nên một người bạn xấu. Đầu tiên là ích kỷ và ghen tuông. Họ không bao giờ muốn chúng ta nổi trội hơn họ nên họ thường cố gắng kìm hãm chúng ta thay vì thúc ép chúng ta cùng nhau tiến lên. Bên cạnh đó, họ thao túng tâm trí của chúng ta bằng những điều tiêu cực như kể xấu về một người thứ ba nào đó cho chúng ta nghe. Thứ hai là không trung thực. Họ nói dối về hoàn cảnh cá nhân của họ, tạo ra những câu chuyện khác nhau để đi kể với những người khác nhau để gây ra sự hiểu lầm với mục đích lợi ích cá nhân. Thứ ba là người vô trách nhiệm. Họ sẽ đổ lỗi cho người khác về vấn đề của họ và viện lý do khi họ thất bại thay vì nhận trách nhiệm giải quyết vấn đề.

2.5. Why are classmates sometimes not real friendships?

Well, in class or workplace, friendships are founded based on collaboration and teamwork for a common objective, which is to pass the exam and gain high scores so the friendships are often pretty pragmatic and only serve individuals’ benefits. Somehow, all the students in a class seem to accept it because they see their class as a race in which they use grades as their racing horses and their co-operations as a trick to eliminate their opponents.

Bản dịch:

Vâng, trong lớp học hay nơi làm việc, tình bạn được hình thành dựa trên sự hợp tác và làm việc theo nhóm vì một mục tiêu chung, đó là vượt qua kỳ thi và đạt điểm cao, vì vậy tình bạn thường khá thực dụng và chỉ phục vụ lợi ích của cá nhân. Bằng cách nào đó, tất cả học sinh trong lớp dường như chấp nhận điều đó bởi vì họ xem lớp của mình như một cuộc đua, trong đó họ sử dụng điểm số làm ngựa đua và sự hợp tác của họ như một thủ thuật để vượt mặt nhau.

Xem thêm: Describe a habit your friend has and you want to develop – Đề IELTS Speaking 17/02/2022

Trên đây là tất tần tật bài mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 & 3 ngày 25/02/2022 do đội ngũ chuyên gia học thuật của TalkFirst biên soạn. Hy vọng bài viết này hữu ích và cung cấp cho bạn một số từ vựng cũng như ý tưởng để thực hiện bài nói IELTS Speaking chủ đề Describe a person you only met once and want to know more about được hoàn chỉnh nhất.

Chúc các bạn học tập tốt và đạt được điểm cao trong kì thi IELTS sắp tới!


Nếu bạn đang tìm kiếm khoá học luyện thi IELTS uy tín, tham khảo thêm Khóa học IELTSKhóa học IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Bài viết liên quan
Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

pop up tháng 7 2024

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và bốc thăm may mắn nhận quà chào hè siêu hấp dẫn