Search
Close this search box.

Describe a habit your friend has and you want to develop – Đề IELTS Speaking 17/02/2022

Describe a habit your friend has and you want to develop là chủ đề IELTS Speaking Part 2 vừa được ra thi vào ngày 17/02/2022 tại BC và được học viên tại TalkFirst đi thi về cập nhật lại.

Đây là dạng chủ đề thông dụng không quá khó với các bạn thí sinh. Tuy nhiên để có thể trả lời chính xác và đầy đủ về chủ đề này, bạn cần có vốn từ vựng tốt và khả năng phát triển ý tưởng tự nhiên.

Bài viết dưới đây, TalkFirst xin chia sẻ tới các bạn câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3 chủ đề “describe a habit” để giúp bạn có thêm sự chuẩn bị cho phần thi IELTS Speaking được tốt nhất nhé!

describe a habit your friend has and you want to develop

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 17/02/2022

Đề bài

Part 2: Describe a habit your friend has and you want to develop.

You should say:

– Who your friend is
– What habit he/she has
– When you noticed this habit
– And explain why you want to develop this habit

Bài mẫu band 7.5

Let me tell you about a habit I’ve learnt from a friend that I’d like to further develop in the future.

It is David who is one of my American friends whom I took up the habit of reading books from. I first met him 3 years ago when he first came to Vietnam for a short trip in which I was his tour guide.

Actually, I had got the habit of reading before I met him but thanks to him, I know how important it is to set a target of pages to read every day instead of doing it spontaneously. As a result, I feel more motivated to pick up a book and only put it down after I have finished the expected page number.

I noticed this habit of David when we were talking about personal hobbies. He told me he could go through 2 books in a week which was incredible to me at that time. I asked him how he did it and he explained that by setting a target of 100 pages in around 60 to 75 minutes before sleep per day with absolute concentration, a 400-page book in 4 days is just a piece of cake.

To be honest, he inspired me so well with his determination in reading. After knowing about his strategy, I followed and have seen a great improvement in my mind since then. I realized I could use my time wisely thanks to books. Besides their entertaining purpose, books also support me well in my study, especially when I need to do some research in history and culture but do not have enough time in a day. After increasing the reading pace and time, I find myself more clever and knowledgeable. That’s why I think I will try to increase the number of books to read every year and to read about more professional fields in the future.

So that’s all I would like to say about my reading habit. I am so grateful to David for his inspiration to me and I recommend reading to everyone who is still complaining about having a boring life.

Từ vựng

 • take up a habit: bắt đầu một thói quen
 • target: mục tiêu
 • motivated: được truyền động lực
 • personal hobbies: sở thích cá nhân
 • incredible: khó tin
 • absolute concentration: sự tập trung tuyệt đối
 • it is just a piece of cake: dễ như ăn bánh
 • determination: sự quyết tâm
 • strategy: chiến lược
 • wise: khôn ngoan
 • clever: giỏi giang
 • knowledgeable: thông thái
 • grateful: biết ơn.

Bản dịch

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về một thói quen mà tôi đã học được từ một người bạn mà tôi muốn phát triển hơn nữa trong tương lai.

Tôi muốn nói về David, một trong những người bạn quốc tịch Mỹ của tôi với thói quen đọc sách của anh ấy. Tôi gặp anh ấy lần đầu cách đây 3 năm khi anh ấy đến Việt Nam du lịch và có nhờ tôi làm hướng dẫn viên.

Thực ra, tôi đã có thói quen đọc sách từ trước khi gặp David nhưng nhờ có anh ấy mà tôi biết tầm quan trọng của việc đặt mục tiêu số lượng trang cần đọc mỗi ngày thay vì chỉ đọc một cách ngẫu hứng. Nhờ thói quen này mà tôi có động lực hơn khi cầm một cuốn sách lên và chỉ đặt nó xuống sau khi đã đọc xong số trang theo hoạch định.

Tôi biết được về thói quen này của David khi chúng tôi đang trao đổi với nhau về sở thích cá nhân. Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy có thể đọc xong 2 cuốn sách trong vòng một tuần, điều đó thật không thể tin được đối với tôi vào thời điểm đó. Tôi hỏi anh ấy làm thế nào mà anh ấy có thể làm được như vậy và anh ấy giải thích rằng bằng cách đặt mục tiêu 100 trang trong khoảng 60 đến 75 phút trước khi đi ngủ mỗi tối với sự tập trung tuyệt đối, đọc xong một cuốn sách 400 trang trong 4 ngày đơn giản như ăn một miếng bánh.

Thành thật mà nói, sự quyết tâm của anh ấy đã truyền cảm hứng cho tôi trong việc đọc sách. Sau khi biết về chiến lược này, tôi đã làm theo và nhận ra sự cải thiện đáng kể trong tư duy của mình kể từ đó. Tôi nhận ra mình có thể sử dụng thời gian một cách khôn ngoan nhờ sách. Ngoài mục đích giải trí, sách còn hỗ trợ tôi rất tốt trong học tập, nhất là khi tôi cần nghiên cứu về lịch sử, văn hóa nhưng không có đủ thời gian trong ngày. Sau khi tăng tốc độ và thời lượng đọc, tôi thấy mình thông minh và hiểu biết hơn. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ mình sẽ cố gắng tăng số lượng sách phải đọc hàng năm và đọc về các lĩnh vực chuyên môn hơn trong tương lai.

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói về thói quen đọc sách của mình. Tôi rất biết ơn David vì anh ấy đã truyền cảm hứng cho tôi và tôi muốn gợi ý sở thích đọc sách cho tất cả những ai vẫn đang phàn nàn về cuộc sống tẻ nhạt của mình.

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 17/02/2022

2.1. Do people change their habits as they get older?

Yes, that is for sure because the older people get, the deeper and wider their outlook will be on life. They will learn more life lessons and undergo more eye-opening events to choose the optimum habits for their life. Therefore, habit change is absolutely necessary.

Bản dịch:

Vâng, đó là điều chắc chắn vì càng lớn tuổi, cái nhìn của họ về cuộc sống sẽ càng sâu sắc và rộng mở hơn. Họ sẽ học được nhiều bài học cuộc sống hơn và trải qua nhiều biến cố cuộc đời hơn để chọn ra những thói quen tối ưu cho cuộc sống của mình. Vì vậy, việc thay đổi thói quen là hoàn toàn cần thiết.

2.2. Do you think change is good or bad?

I think it’s good. To me, I regard changes as a challenge for me to overcome. After a challenge I know for sure I will be stronger and tougher. You know I once heard someone say that what doesn’t kill us only makes us stronger. That is the reason why though change may be irritating at first, I will always welcome it when it comes.

Bản dịch:

Tôi nghĩ là tốt. Đối với tôi, thay đổi là một thử thách để tôi vượt qua. Sau một thử thách, tôi biết chắc mình sẽ mạnh mẽ và cứng rắn hơn. Bạn biết không, tôi đã từng nghe ai đó nói rằng những gì không giết chết chúng ta chỉ làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn. Đó là lý do tại sao mặc dù sự thay đổi lúc đầu có thể khó chịu nhưng tôi sẽ luôn sẵn sàng đón chào nó khi nó đến.

2.3. Customs are different in different countries and why?

Yes, it is for sure according to what I have read about customs which says custom is the set of beliefs passed through generations and it represents the particular ethnic group. Through the long history of civilization, customs were subconsciously embedded in the mind of each member of that ethnic group which even became an ideology that they will sacrifice their life to protect. Hence, there have been so many wars between different ethnic groups as they still think their ideology is one of a kind.

Bản dịch:

Vâng, chắc chắn là vậy rồi. Theo những gì tôi đã đọc qua, phong tục là tập hợp các niềm tin được truyền qua nhiều thế hệ và nó đại diện cho một nhóm dân tộc cụ thể. Trải qua lịch sử văn minh lâu đời, phong tục đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi thành viên trong tộc người đó, thậm chí trở thành ý thức hệ mà họ sẽ hy sinh tính mạng để bảo vệ. Do đó, đã có rất nhiều cuộc chiến tranh giữa các nhóm dân tộc khác nhau vì họ vẫn nghĩ rằng hệ tư tưởng của họ là một và duy nhất.

2.4. Why is being unique important?

Being unique is crucial as it helps to tell people apart and bring out the most superior attributes of individuals which can be used as a competitive advantage in the workplace. Imagine everyone were the same from the inside out, a community will never grow to its maximum capacity. Take America for example, its reputation as a developed country is partly thanks to the contribution of its multicultural immigration groups that have been coming and settling down for centuries. Therefore, I think employers, as well as companies, should appreciate more diversity and unique mindsets if they want to maintain sustainable development.

Bản dịch:

Sự độc đáo là rất quan trọng vì nó giúp phân biệt các cá nhân với nhau và làm nổi bật những thuộc tính ưu việt nhất của mỗi người để họ sử dụng như một lợi thế cạnh tranh ở nơi làm việc. Hãy tưởng tượng nếu tất cả mọi người đều giống nhau từ ngoại hình đến tính cách, một cộng đồng sẽ không bao giờ phát triển được đến hiệu suất tối đa của nó. Lấy ví dụ như nước Mỹ, một quốc gia phát triển nổi tiếng một phần là nhờ sự đóng góp của các nhóm nhập cư đa văn hóa đã đến và định cư tại đây trong nhiều thế kỷ. Vì vậy, tôi nghĩ các nhà tuyển dụng cũng như các công ty nên đánh giá cao hơn sự đa dạng và tư duy độc đáo của các cá nhân nếu họ muốn phát triển ổn định.

2.5. Why is being independent a common trait in the West?

I think the reason is because western culture appreciates individualism rather than prioritizing a collective society like in Asian countries.

According to what I read, long ago, their European ancestors were nomads who wandered from place to place for a living and never settled down in one place for a long time. So, a community where people relied on one another sounded too strange for them and survival skills, as well as self-reliance, were regarded as the most important attributes.

In contrast, in Asian countries where people depended on rice plants for a living, a strong and close-knit community is the key to their safe survival. A village with many inhabitants was seen as a strong one as they had a powerful workforce for farming and for defending against invaders.

Therefore, in Western elementary schools, kids are educated to think freely, independently, and believe in themselves. They are also taught to raise their voice for their rights and any ideas are welcome with no judgment or criticism. Moreover, they are encouraged to move out and live by themselves after they turn 18 years old. Any grown kids who still live with their parents in their 20s are considered useless and a parasite.

Personally, as I am living far away from my family and pursuing my own career with a stable financial status, I also support the idea that Vietnamese young people should be independent physically and mentally like in Western countries.

Bản dịch:

Tôi nghĩ lý do là vì văn hóa phương Tây coi trọng chủ nghĩa cá nhân hơn là ưu tiên tập thể xã hội như ở các nước châu Á.

Theo những gì tôi đọc, từ lâu, tổ tiên người châu Âu là những người du mục lưu lạc hết nơi này đến nơi khác để kiếm sống và không bao giờ định cư lâu dài ở một nơi. Vì vậy, một cộng đồng nơi mọi người dựa vào nhau nghe có vẻ quá xa lạ đối với họ và các kỹ năng sinh tồn cũng như tính tự lập được coi là những thuộc tính quan trọng nhất.

Ngược lại, ở các nước châu Á, nơi người dân sống phụ thuộc vào cây lúa nước, một cộng đồng bền chặt và gắn bó là chìa khóa để họ tồn tại an toàn. Một ngôi làng có nhiều cư dân được coi là một ngôi làng giàu mạnh vì họ có một lực lượng lao động hùng hậu để làm nông nghiệp và để bảo vệ chống lại những kẻ xâm lược. .

Vì vậy, ở các trường tiểu học phương Tây, trẻ em được giáo dục cách suy nghĩ tự do, độc lập và tin tưởng vào bản thân. Họ cũng được dạy để lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình và mọi ý tưởng đều được hoan nghênh mà không bị phán xét hay chỉ trích. Hơn nữa, họ được khuyến khích chuyển ra ngoài và sống một mình sau khi đủ 18 tuổi. Những đứa trẻ trưởng thành vẫn sống với cha mẹ ở độ tuổi 20 đều bị coi là kẻ vô dụng và là kẻ ăn bám.

Cá nhân tôi, đang sống xa gia đình và theo đuổi sự nghiệp riêng với tài chính ổn định, tôi cũng ủng hộ ý kiến ​​rằng các bạn trẻ Việt Nam nên tự lập từ các khía cạnh đời sống đến khía cạnh tư duy như ở các nước phương Tây.

Xem thêm: Describe a time when you receive something for free – Đề IELTS Speaking 11/02/2022

Trên đây là toàn bộ từ vựng và bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3 chủ đề Describe a habit your friend has and you want to develop do đội ngũ chuyên gia học thuật của TalkFirst biên soạn. Hy vọng bài viết này hữu ích để giúp bạn biết cách ghi điểm trong bài thi IELTS Speaking.

Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt được điểm cao trong kì thi sắp tới!


Nếu bạn đang tìm kiếm khoá học luyện thi IELTS uy tín, tham khảo thêm Khóa học IELTSKhóa học Luyện thi IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”