Search
Close this search box.

Describe something you do or changed that saves you time – Đề thi IELTS Speaking ngày 13.10.2022

Describe something you do or changed that saves you time là chủ đề ra thi trong kỳ thi IELTS Speaking ngày 13/10/2022. Bài viết dưới đây, TalkFirst sẽ chia sẻ đến các bạn bài mẫu và từ vựng IELTS Speaking Part 2 & 3 về chủ đề này để bạn biết cách ghi điểm ở chủ đề này nhé!

Describe something you do or changed that saves you time
Describe something you do or changed that saves you time

1. Bài mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 13/10/2022

Part 2: Describe something you do/changed that saves you time.
You should say:
– What it is
– When you started doing it
– How you implemented it
– And explain how you feel about it

Bài mẫu band 7.5:

It is tough to answer this question since we live in a competitive era in which everyone is in a race to beat the competition and maximize their use of time. Indeed, I use several modest techniques for time management and efficient services, such as meditation, resting, and planning, but I have realized that digital payment is a remarkable innovation that saves me a lot of time and money.

One of my friends advised that I convert to digital payment since it is safer and more convenient than the conventional offline method, which I was required to use whenever I made a purchase or paid a bill. He suggested downloading the Google Play app on your mobile device and utilizing it for every purchase. Now that I’ve learned how much time this digital payment option may save, I often use it.

Specifically, why do I use it so frequently? It saves time since it removes the need for me to leave home to clear my bills. Simply stated, I do nothing except remain at home and squander money when I might be earning money somewhere. Moreover, this is the most secure payment option since our credit card information is protected by many layers of security at Google.

I believe that utilizing digital or cashless payment methods has numerous benefits. In addition to the time saved by not having to carry cash, there are other benefits, such as the chance to win prizes, discounts, and other special offers. If I were to explain how I felt after using it, I would say that I am relieved and at peace since it has enabled me to recapture time. Since I am the oldest child and am responsible for all household duties, it used to be a tremendous inconvenience for me to physically go to places and pay cash for items such as electricity bills, phone bills, and reservations.

Using this internet platform, it is now much easier to process a payment in less than a second, which was the only safe method of sending money during the covid epidemic. To save time and money, I often maximize my digital payment alternatives in this manner.

Từ vựng:

  • competitive era (n): thời đại cạnh tranh
  • innovation (n): phát minh
  • digital payment (n): thanh toán điện tử
  • electricity bills: hóa đơn tiền điện
  • phone bills: tiền điện thoại
  • reservations: đặt phòng

Bản dịch:

Thật khó để trả lời câu hỏi này vì chúng ta đang sống trong thời đại cạnh tranh, trong đó mọi người đều chạy đua để đánh bại đối thủ và sử dụng tối đa thời gian của họ. Thật vậy, tôi sử dụng một số dịch vụ khiêm tốn để quản lý thời gian và hiệu quả, chẳng hạn như thiền định, nghỉ ngơi và lập kế hoạch, nhưng tôi nhận ra rằng thanh toán kỹ thuật số là một kỹ thuật đổi mới đáng chú ý giúp tôi tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc.

Một trong những người bạn của tôi đã khuyên rằng tôi nên chuyển đổi sang thanh toán kỹ thuật số vì nó an toàn và thuận tiện hơn so với phương thức ngoại tuyến thông thường, mà tôi bắt buộc phải sử dụng bất cứ khi nào tôi mua hàng hoặc thanh toán hóa đơn. Anh ấy đề xuất tải xuống ứng dụng Google Pay trên thiết bị di động của bạn và sử dụng ứng dụng này cho mỗi lần mua hàng. Bây giờ tôi đã biết tùy chọn thanh toán kỹ thuật số này có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian, tôi thường sử dụng nó.

Cụ thể là tại sao tôi lại sử dụng nó thường xuyên như vậy? Nó tiết kiệm thời gian vì nó loại bỏ nhu cầu tôi phải rời khỏi nhà để thanh toán các hóa đơn của mình. Nói một cách đơn giản, tôi không làm gì ngoại trừ việc ở nhà và kiếm tiền khi tôi có thể kiếm được tiền ở đâu đó. Hơn nữa, đây là tùy chọn thanh toán an toàn nhất vì thông tin thẻ tín dụng của chúng tôi được bảo vệ bởi nhiều lớp bảo mật tại Google.

Tôi tin rằng việc sử dụng các phương thức thanh toán kỹ thuật số hoặc không dùng tiền mặt có rất nhiều lợi ích. Ngoài việc tiết kiệm thời gian do không phải mang theo tiền mặt, còn có những lợi ích khác, chẳng hạn như cơ hội giành được giải thưởng, chiết khấu và các ưu đãi đặc biệt khác. Nếu tôi được giải thích về cảm giác của mình sau khi sử dụng nó, tôi sẽ nói rằng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên vì nó đã cho phép tôi lấy lại thời gian. Vì tôi là con lớn và chịu trách nhiệm về mọi công việc gia đình nên tôi thường rất bất tiện khi phải đi đến các nơi và trả tiền mặt cho các khoản như hóa đơn tiền điện, tiền điện thoại và đặt phòng.

Sử dụng nền tảng internet này, giờ đây việc xử lý thanh toán trong vòng chưa đầy một giây trở nên dễ dàng hơn nhiều, đây là phương pháp gửi tiền an toàn duy nhất trong thời kỳ đại dịch covid. Để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, tôi thường tối đa hóa các lựa chọn thay thế thanh toán kỹ thuật số của mình theo cách này.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 13/10/2022

2.1. How do you teach children time management?

In my opinion, there are a few things that can be done to teach kids how to better manage their time. One of my first responsibilities is to set an example. The offsprings of disorganized and chaotic adults often mirror their parents in that regard. So, it’s time for me to show my true character. I may also assist them in developing a list of priorities that can serve as a guide for making efficient use of their time. Consider placing a high priority on things like family, education, growth, connection, and community. Last but not least, provide kids with the resources they need to thrive. They may use tools like alarm clocks, wristwatches, and diaries to stay on top of their day-to-day obligations.

Dịch:

Theo tôi, có một số điều có thể làm để dạy trẻ cách quản lý thời gian tốt hơn. Một trong những trách nhiệm đầu tiên của tôi là làm gương. Con cái của những người trưởng thành vô tổ chức và hỗn loạn thường phản ánh cha mẹ họ về mặt đó. Vì vậy, đã đến lúc tôi phải thể hiện đúng bản lĩnh của mình. Tôi cũng có thể hỗ trợ họ phát triển một danh sách các ưu tiên có thể dùng làm hướng dẫn để sử dụng hiệu quả thời gian của họ. Cân nhắc đặt ưu tiên cao cho những thứ như gia đình, giáo dục, sự phát triển, kết nối và cộng đồng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy cung cấp cho trẻ những nguồn lực mà chúng cần để phát triển. Họ có thể sử dụng các công cụ như đồng hồ báo thức, đồng hồ đeo tay và nhật ký để thực hiện các nghĩa vụ hàng ngày của họ.

2.2. Why do some people find it hard to follow plans?

Well, I guess people are often sidetracked by their environment, making it hard for them to stick to plans. When you think about it, most individuals make their plans and objectives late at night, just before they go to sleep, or when there is relative peace and quiet. Consequently, many individuals let themselves get sidetracked and lose focus during the day.

Dịch:

Chà, tôi đoán mọi người thường bị tác động bởi môi trường sống của họ, khiến họ khó thực hiện các kế hoạch. Khi bạn nghĩ về nó, hầu hết các cá nhân thực hiện các kế hoạch và mục tiêu của họ vào đêm muộn, ngay trước khi họ đi ngủ, hoặc khi có sự yên bình và yên tĩnh tương đối. Do đó, nhiều người để bản thân bị lạc hướng và mất tập trung trong ngày.

2.3. Do you think young people organize their time in the same way?

We can rule it out right away. To be honest, I belong to the camp of young people that like meticulously planning our time. This allows us to do more in less time. Others would rather not plan anything at all. They want to leave room in their schedule for chance and improvisation.

Dịch:

Chúng tôi có thể loại trừ nó ngay lập tức. Thành thật mà nói, tôi thuộc nhóm những người trẻ thích lên kế hoạch tỉ mỉ cho thời gian của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi làm được nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn. Những người khác không muốn lên kế hoạch gì cả. Họ muốn để lại chỗ trống trong lịch trình của mình để có cơ hội và ngẫu hứng.

2.4. How do you feel when others are late?

All rely on the cause of their tardiness. In cases when there is a valid excuse, such as an accident or a traffic block, I will understand. As much as we’d want to, we can’t always prevent bad things from happening. In contrast, if they were simply too lazy or insensitive to be on time, that would really bother me. This demonstrates a complete disregard for my time.

Dịch:

Tất cả đều dựa vào nguyên nhân gây ra sự đi trễ của họ. Trong những trường hợp có lý do chính đáng, chẳng hạn như tai nạn hoặc tắc đường, tôi sẽ hiểu. Dù muốn dù không, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ngăn chặn những điều tồi tệ xảy ra. Ngược lại, nếu họ chỉ đơn giản là quá lười biếng hoặc thiếu nhạy bén để đến đúng giờ, điều đó sẽ thực sự làm phiền tôi. Điều này thể hiện sự coi thường thời gian của tôi.

Tham khảo: Describe a public place that you think needs improvements – Đề thi IELTS Speaking ngày 06/10/2022

Bài viết trên đây, TalkFirst đã giúp các bạn nắm được cách triển khai câu trả lời ở dạng đề này một cách chỉn chu và hoàn thiện nhất. Hy vọng với kiến thức chia sẻ trên sẽ giúp các bạn nắm thêm nhiều kiến thức và có một kỳ thi IELTS Speaking thành công.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 30%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 3tr đồng và tham gia vòng quay may mắn nhận quà siêu hấp dẫn!