Search
Close this search box.

Describe a time when you used your mobile phone for something – Đề thi IELTS Speaking ngày 03/09/2022

Đội ngũ chuyên gia học thuật tại TalkFirst tiếp tục gửi đến bạn đọc bài mẫu phân tích đề thi IELTS Speaking ngày 03/09/2022 với chủ đề “Describe a time when you used your mobile phone for something“. Hãy tham khảo bài viết sau đây, để nắm được các kỹ năng và bổ sung thêm kiến thức giúp bạn trả lời câu hỏi ở Part 2 & 3 trong đề thi IELTS Speaking một cách xuất sắc nhất nhé!

Describe a time when you used your mobile phone for something

1. Bài mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 03/09/2022

Part 2: Describe a time when you used your mobile phone for something.
You should say:
– When did you use it?
– How did you use it?
– What did you use it for?
– And explain how you felt when you used your mobile phone for something?

Bài mẫu band 7.5:

Smartphones have changed people’s lives over the years. Many years back we would have to take extra effort in sending simple text messages or we would need to buy a camera just to take pictures. Today, these functionalities are integrated into one revolutionary technology that keeps getting smarter and smarter every day. Here I am going to talk about a time when I used my smart phone.

Last year, the nation was in a state of lockdown. During that time, many citizens were under tremendous stress because they could not go out for groceries and other things, and so was I. It was frustrating because I wanted to buy something for my mom’s birthday at that time. Fortunately, my friend introduced me to the app Shopee on the phone and showed me how to use it to do online shopping. 

Shopee led the E-Commerce market as the most clicked e-commerce site in South East Asia. I was amazed by its convenience and a wide range of choices. I could shop from retailers in other parts of the country, or even world instead of being limited to my own geography with very affordable shipping fees. In addition, comparing and researching products and their prices is so much easier online. Plus, Shopee tags each item with a tracking number and segments them into several categories – ‘To Pay’, ‘To Receive’, ‘Delivered’ and ‘To Rate’ for easy identification, so there was no need to fuss over-inflated shipping costs or sit and wonder which sea my parcel was stranded at.

For sellers and buyers to directly communicate in the case there is no stock left for an item, or the item that arrived has been damaged, Shopee Live Chat allows us to communicate and solve issues instantly, instead of being led to an automated “We’ll get back to you soon” email. I found this very useful because I could check carefully before making an order. Thanks to this app, I could finally find the perfect gift for my mom’s birthday with just a click on my phone. 

Từ vựng:

  • functionality (n) chức năng
  • integrate (into sth) tích hợp
  • lockdown (n) lệnh đóng cửa
  • E-commerce (n) thương mại điện tử
  • shipping fee (n) phí giao hàng
  • segment (v) phân ra
  • identification (n) sự nhận biết, nhận dạng
  • over-inflated (adj) quá mức
  • stock (n) kho, nguồn hàng
  • automated (adj) tự động

Bản dịch:

Điện thoại thông minh đã thay đổi cuộc sống của mọi người trong những năm qua. Nhiều năm trước, chúng ta phải mất thời gian hơn trong việc gửi những tin nhắn văn bản đơn giản hoặc chúng ta sẽ cần mua một chiếc máy ảnh chỉ để chụp ảnh. Ngày nay, những chức năng này được tích hợp vào một công nghệ mang tính cách mạng và đang ngày càng trở nên thông minh hơn. Ở đây tôi sẽ nói về một lần tôi sử dụng điện thoại thông minh của mình.

Năm ngoái, đất nước rơi vào tình trạng đóng cửa. Trong thời gian đó, nhiều người bị căng thẳng tột độ vì họ không thể ra ngoài mua sắm, và tôi cũng vậy, tôi rất bực bội vì lúc đó tôi muốn mua thứ gì đó cho ngày sinh nhật của mẹ tôi. May mắn thay, một người bạn của tôi đã giới thiệu cho tôi ứng dụng Shopee trên điện thoại và chỉ cho tôi cách sử dụng nó để mua sắm trực tuyến.

Shopee dẫn đầu thị trường Thương mại điện tử với tư cách là trang thương mại điện tử được sử dụng nhiều nhất ở Đông Nam Á. Tôi đã rất ngạc nhiên bởi sự tiện lợi và sự lựa chọn đa dạng trên ứng dụng này. Tôi có thể mua sắm từ các nhà bán lẻ ở các khu vực khác của đất nước, hoặc thậm chí trên thế giới thay vì bị giới hạn ở khu vực địa lý của mình với phí vận chuyển rất phải chăng. Ngoài ra, việc so sánh và nghiên cứu các sản phẩm và giá cả của chúng trực tuyến dễ dàng hơn rất nhiều. Thêm vào đó, Shopee gắn thẻ mỗi mặt hàng với một mã vận đơn để theo dõi đơn hàng và phân chúng thành nhiều danh mục – ‘Thanh toán’, ‘Nhận hàng’, ‘Đã giao’ và ‘Xếp hạng’ để dễ dàng xác định, vì vậy không cần phải tốn kém quá nhiều chi phí vận chuyển hoặc ngồi và tự hỏi bưu kiện của tôi bị mắc cạn ở biển nào.

Để người bán và người mua có thể trao đổi trực tiếp trong trường hợp không còn hàng cho một mặt hàng, hoặc mặt hàng đã đến đã bị hỏng, Shopee Live Chat cho phép chúng ta liên lạc và giải quyết các vấn đề ngay lập tức thay vì nhận được email tự động “chúng tôi sẽ trở lại với bạn sau”. Tôi thấy điều này rất hữu ích vì tôi có thể kiểm tra kỹ trước khi đặt hàng. Nhờ ứng dụng này, cuối cùng tôi có thể tìm thấy món quà hoàn hảo cho ngày sinh nhật của mẹ mình chỉ bằng một cú nhấp chuột trên điện thoại.

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 03/09/2022

1. What are the advantages of smartphones these days?

The smartphone has modernised communications. It has paved the way to SMS, text messaging, call, video chat, and apps that allow people to instantly communicate with anyone, from anywhere. Friends and family are just one message away, which helps to close the distance among people. Smartphones also make it convenient for people to surf the internet. These devices are integrated with mobile browsers that enable them to research and access websites anytime and anywhere.

Dịch:

Điện thoại thông minh đã hiện đại hóa thông tin liên lạc. Nó đã mở đường cho SMS, nhắn tin văn bản, cuộc gọi, trò chuyện video và các ứng dụng cho phép mọi người giao tiếp tức thì với bất kỳ ai, từ bất kỳ đâu. Bạn bè và gia đình chỉ cách nhau một tin nhắn, và điều này giúp rút ngắn khoảng cách giữa mọi người. Điện thoại thông minh cũng giúp mọi người thuận tiện khi lướt internet. Các thiết bị này được tích hợp với trình duyệt di động giúp chúng có thể tìm kiếm thông tin và truy cập các trang web mọi lúc mọi nơi.

2. Do young and old people use phones in the same way?

It is widely perceived that younger people are much more digitally connected than older generations. Younger age groups are also much more likely to use social media sites like Facebook than older ones. However, there are individual differences and I think we shouldn’t generalise our few observations and have stereotypical views because I have seen people from both age groups using mobile phones for both entertainment and basic purpose of calling and messaging.

Dịch:

Nhiều người cho rằng những người trẻ tuổi được kết nối kỹ thuật số nhiều hơn so với các thế hệ trước đó. Người trẻ cũng có dùng các trang mạng xã hội như Facebook nhiều hơn những nhóm lớn tuổi hơn. Tuy nhiên, mỗi người có những khác biệt riêng và tôi nghĩ chúng ta không nên khái quát hóa một vài quan sát của mình và có quan điểm rập khuôn vì tôi đã thấy cả hai nhóm tuổi sử dụng điện thoại di động cho cả mục đích giải trí và chức năng cơ bản khác như là gọi điện và nhắn tin.

3. Many people think mobile phones can be annoying at times. Can you give any examples of that?

Many people have experienced being in an urgent business meeting and seeing someone’s mobile phone start ringing with an incoming call, which can be annoying and frustrating. The same thing can occur in movie theatres, family gatherings, and even at weddings. In addition, mobile phones can leave negative impacts on personal contacts. For example, we have seen many teenagers having dinner with their family members, but instead of joining in conversations with them, they keep themselves busy on their mobile phones scrolling through news feeds on social media applications. In this way, many people have lost their conversation skills which restrict them from interacting with other people. 

Dịch:

Nhiều người đã gặp phải trường hợp đang họp và thấy điện thoại di động của ai đó bắt đầu đổ chuông khi có cuộc gọi đến, điều đó thật khó chịu và gây bực bội. Điều tương tự có thể xảy ra trong rạp chiếu phim, họp mặt gia đình và thậm chí ở đám cưới. Ngoài ra, điện thoại di động có thể để lại những tác động tiêu cực đến mối quan hệ cá nhân. Ví dụ, chúng ta đã thấy nhiều bạn trẻ ăn tối với các thành viên trong gia đình của họ, nhưng thay vì tham gia vào các cuộc trò chuyện, họ lại bận rộn trên điện thoại di động của mình để lướt qua các tin tức trên các trang mạng xã hội. Vì vậy, kỹ năng giao tiếp của nhiều người bị ảnh hưởng khiến họ không thể tương tác với người khác.

Tham khảo: Describe something you do that keeps you fit and healthy – Đề thi IELTS Speaking ngày 25/08/2022

Với bài mẫu phân tích đề thi IELTS Speaking ngày 03/09/2022 với chủ đề “Describe a time when you used your mobile phone for something” từ đội ngũ chuyên gia học thuật hàng đầu tại TalkFirst. Hy vọng bài viết sẽ đem lại những kiến thức hữu ích và giúp bạn đạt được band điểm tốt nhất ở kỳ thi sắp tới.

Chúc bạn học tập tốt và thành công!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo Khóa học IELTS và Khóa học IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 30%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 3tr đồng và tham gia vòng quay may mắn nhận quà siêu hấp dẫn!