Search
Close this search box.

Describe a place where you go to do outdoor activities or play a sport – Đề thi IELTS Speaking ngày 21.12.2022

Describe a place where you go to do outdoor activities or play a sport là đề thi IELTS Speaking ngày 21.12.2022 và là một trong những đề thường xuyên xuất hiện trong forecast quý 4.2022. Đối với đề này, các bạn phải mô tả được một nơi mà mình hay tới để chơi thể thao hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

Để chuẩn bị tốt cho đề thi này, các bạn hãy cùng TalkFirst tham khảo bài mẫu và note lại một số từ vựng ghi điểm ở chủ đề này nhé!

Describe a place where you go to do outdoor activities or play a sport

1. Bài mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 21.12.2022

Part 2: Describe a Place where you go to do Outdoor Activities or Play a Sport
You should say:
– Where is it located?
– What activities can you do at this place?
– How often do you go there?
And why do you like this place?

Bài mẫu band 7.5:

When people play games outdoors, they improve their mental and physical health. Nowadays, everyone is aware of the need to take care of their bodies and do what they can to exercise regularly. Many activities, such as strolling, jogging, running, and even playing, may be enjoyed in the fresh air. You may improve your physical fitness, social skills, and leadership abilities by playing games in the fresh air.

I’ll talk about a local park where we often go to have fun in the fresh air.

My house is around 500 meters away from this park. Placed smack dab in the center of my town, it’s easily accessible from any point in the city. Regulars of all ages enjoy the facility’s many amenities, which include a variety of games and a variety of exercise equipment. More than a thousand individuals may play on the field at once due to its expansive size.

It features the finest sports infrastructure, amenities, and facilities in the world. A person may join a sports club and utilize all the facilities and equipment. Many students visit a running track for class, training, and other purposes. The celebration of certain days – such as “soccer day,” “boxing day,” or “basketball day”—is often marked with a massive game attended by hundreds of people. Additionally, all ages are welcome to participate in the daily free sports classes.

Besides going on morning and evening jogs, I spend much of my free time playing basketball with a pal. The park having a close proximity to my home means I attend all sports events or weekend markets hosted here.

I appreciate the abundance of vegetation. There are so many trees here that you feel like you’re in the forest’s heart. Urban areas may lack green spaces, but on our vast plot of land, children may run free and play. It’s fantastic that there are so many venues in town where people can enjoy themselves by participating in sports and other activities.

Từ vựng:

  • strolling [n]: đi dạo
  • smack [v]: trong ngữ cảnh này là của nghĩa trạng từ và nghĩa của nó sẽ là ‘ngay’ (chỉ hàm ý chính xác ngay thời điểm/vị trí đó)
  • amenities [n]: tiện nghi
  • utilize [v]: sử dụng
  • running track [n]: đường chạy bộ
  • proximity [n]: khoảng cách
  • venue [n]: địa điểm

Dịch:

Khi mọi người chơi trò chơi ngoài trời, họ sẽ cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Ngày nay, mọi người đều nhận thức được sự cần thiết phải chăm sóc cơ thể của mình và làm những gì có thể để tập thể dục thường xuyên. Nhiều hoạt động, chẳng hạn như đi dạo, chạy bộ, chạy và thậm chí chơi, có thể được tận hưởng trong không khí trong lành. Bạn có thể cải thiện thể chất, kỹ năng xã hội và khả năng lãnh đạo của mình bằng cách chơi trò chơi trong không khí trong lành.

Tôi sẽ mô tả một công viên địa phương nơi chúng tôi thường đến vui chơi trong không khí trong lành.

Nhà tôi cách công viên này khoảng 500 mét. Được đặt ở trung tâm thị trấn của tôi, nó có thể dễ dàng tiếp cận từ bất kỳ điểm nào trong thành phố. Những người thường xuyên ở mọi lứa tuổi đều thích thú với nhiều tiện nghi của cơ sở, bao gồm nhiều trò chơi và nhiều thiết bị tập thể dục. Hơn một nghìn người có thể chơi trên sân cùng một lúc do kích thước rộng lớn của nó.

Nó có cơ sở hạ tầng, tiện nghi và cơ sở thể thao tốt nhất trên thế giới. Một người có thể tham gia một câu lạc bộ thể thao và sử dụng tất cả các phương tiện và thiết bị. Nhiều sinh viên đến thăm một đường chạy cho lớp học, đào tạo và các mục đích khác. Lễ kỷ niệm một số ngày—chẳng hạn như “ngày bóng đá”, “ngày quyền anh” hoặc “ngày bóng rổ”—thường được đánh dấu bằng một trận đấu lớn với hàng trăm người tham dự. Ngoài ra, mọi lứa tuổi đều được chào đón tham gia các lớp thể thao miễn phí hàng ngày.

Bên cạnh việc chạy bộ buổi sáng và buổi tối, tôi dành nhiều thời gian rảnh để chơi bóng rổ với một người bạn. Gần nhà có nghĩa là tôi tham dự tất cả các sự kiện thể thao hoặc phiên chợ cuối tuần được tổ chức tại đây.

Tôi đánh giá cao sự phong phú của thảm thực vật. Ở đây có rất nhiều cây cối khiến bạn thực sự có cảm giác như đang ở trong lòng khu rừng. Các khu đô thị có thể thiếu không gian xanh, nhưng trên mảnh đất rộng lớn của chúng tôi, trẻ em có thể tự do chạy nhảy. Thật tuyệt vời khi có rất nhiều địa điểm trong thị trấn nơi mọi người có thể tận hưởng bằng cách tham gia các môn thể thao và các hoạt động khác.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 21/12/2022

2.1. Are outdoor activities better than indoor activities?

To me, nothing beats getting outside. One of the primary explanations is that outdoor activities benefit more than just your physical well-being. The benefits extend to one’s mental well-being. Spending time outside and exposing yourself to natural light has been shown to affect mood and mental health positively. Physical exercise may have similar effects, adding the bonus of improving one’s mood. In addition, it will boost your confidence. In contrast to indoor activities, outdoor physical activity engages all five senses. As a bonus, reconnecting with nature improves mood and self-esteem.

Dịch:

Đối với tôi, không có gì tốt hơn việc ra ngoài. Một trong những lời giải thích chính là các hoạt động ngoài trời không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe thể chất của bạn. Những lợi ích mở rộng cho sức khỏe tinh thần của một người. Dành thời gian bên ngoài và tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên đã được chứng minh là có ảnh hưởng tích cực đến tâm trạng và sức khỏe tinh thần. Tập thể dục có thể có tác dụng tương tự, đồng thời có thêm tác dụng cải thiện tâm trạng. Ngoài ra, nó sẽ thúc đẩy sự tự tin của bạn. Trái ngược với các hoạt động trong nhà, hoạt động thể chất ngoài trời thu hút cả năm giác quan. Như một phần thưởng, kết nối lại với thiên nhiên giúp cải thiện tâm trạng và lòng tự trọng.

2.2. What outdoor activities do young people like to do?

Soccer, cycling, and badminton are all activities that many people enjoy. The likes of basketball, tennis, and track and field are just some of the sports that have flourished after being brought to a new region from another country. Jogging outside is a well-liked activity for people of varying ages and fitness levels. It is easy to do, fun to do, does not need much physical exercise, and can be done wherever there is open space. Jogging, in particular, has been shown to have several beneficial impacts on young people’s health.

Dịch:

Bóng đá, đạp xe và cầu lông đều là những hoạt động được nhiều người yêu thích. Các môn như bóng rổ, quần vợt và điền kinh chỉ là một số môn thể thao đã phát triển mạnh mẽ sau khi được đưa đến một khu vực mới từ một quốc gia khác. Chạy bộ ngoài trời là một hoạt động được nhiều người ở các độ tuổi và thể lực khác nhau yêu thích. Nó rất dễ thực hiện, thú vị và không cần tập thể dục nhiều, và có thể thực hiện ở bất cứ nơi nào có không gian rộng rãi. Đặc biệt, chạy bộ đã được chứng minh là có một số tác động có lợi đối với sức khỏe của những người trẻ tuổi.

2.3. Do you think that people who like to do adventurous activities are more likely to succeed?

In my view, people who like engaging in risky pursuits have a greater likelihood of accomplishing what they set out to do. From a psychological point of view, being daring may support the development of a “can do” mentality that will serve one well in any academic context. This is true regardless of the subject matter being studied. They teach a powerful drive to attain goals, the will to face challenges head-on, and the capacity to recognize and control their emotions. Those who give it a go could also discover that it assists with managing stress, both mentally and physically. This might be a benefit that they discover after giving it a shot.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, những người thích tham gia vào các hoạt động mạo hiểm có nhiều khả năng hoàn thành những gì họ đặt ra. Từ quan điểm tâm lý học, táo bạo có thể hỗ trợ sự phát triển của tâm lý “có thể làm được” sẽ phục vụ tốt cho một người trong bất kỳ bối cảnh học thuật nào. Điều này đúng bất kể chủ đề đang được nghiên cứu là gì. Họ dạy cho trẻ động lực mạnh mẽ để đạt được mục tiêu, ý chí đương đầu với thử thách và khả năng nhận biết cũng như kiểm soát cảm xúc của mình. Những người thử nó cũng có thể phát hiện ra rằng nó giúp kiểm soát căng thẳng, cả về tinh thần và thể chất. Đây có thể là một lợi ích mà họ khám phá ra sau khi thử.

Tham khảo thêm: Describe a Country that Interests You (Not your country) – Đề thi IELTS Speaking ngày 10/12/2022

Hy vọng bài mẫu đề thi IELTS Speaking ngày 21.12.2022 với chủ đề Describe a place where you go to do outdoor activities or play a sport sẽ giúp bạn nắm được cách trả lời câu hỏi một cách chính xác & xuất sắc nhất. Bạn có thể tham khảo xu hướng ra đề thi IELTS Speaking 2023 tại đây nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Khóa học IELTS  cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”