Search
Close this search box.

Describe a photo that you are proud of – Đề thi IELTS Speaking ngày 24/09/2022

Describe a photo hay describe a picture là một chủ đề hóc búa trong đề thi IELTS Speaking Part 2. Để đạt band điểm tối đa ở topic này, câu trả lời của thí sinh cần phải logic, mạch lạc, sử dụng được nhiều câu ghép, câu phức ghép và từ vựng ghi điểm.

Với chủ đề “Describe a photo that you are proud of” – Đề thi IELTS Speaking ngày 24/09/2022, các đội ngũ giáo viên học thuật tại TalkFirst đã phân tích bài mẫu một cách chỉn chu và hoàn thiện nhất. Hãy tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Describe a photo that you are proud of

1. Bài mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 24/09/2022

Part 2: Describe a photo that you are proud of.
You should say:
– Who/What did you take a photo of?
– When did you take this photo? 
– What is the photo about?
– Why do you feel proud of the photo?

Bài mẫu band 7.5:

Photographs capture moments in time that may be cherished forever. Every moment of significance in our lives is documented with photographs for posterity. Everyone has pictures documenting memorable experiences and accomplishments. In this piece, I want to share my thoughts about a shot I took and found quite satisfying.

This picture was taken during the commencement ceremony when I was presented with my diploma by our esteemed prime minister. All of the campuses felt privileged by his attendance at our convocation. Everyone was looking their best for the picture taken after we received our diplomas. Due to my status as class valedictorian, I was placed front and centre, with the chief minister standing directly to my left. When I look at this picture, I’m transported back in time to the days when I cared deeply about my education. The fact that this picture captures the greatest day of my life gives me a sense of immense pride. Our institution informed us that the chief minister would be present at the convocation. The chance to speak in front of my friends that day meant I could give a speech I had spent a lot of time crafting, and it felt a lot like a goodbye. 

On that day, I was able to view all of my classmates in one photo. I realized then that this uprising would go down in history as something really remarkable. Just glancing at this picture takes me back to my college days, which I now remember fondly because of my professional and personal achievements. This picture now hangs in my workplace as a constant reminder to push myself to new heights of success.

Từ vựng:

  • cherished (adj): trân trọng
  • posterity (n): hậu thế
  • privileged (adj): vinh hạnh/vinh dự
  • convocation (n): buổi họp mặt
  • gives me a sense of: mang lại cho tôi
  • glancing (v): nhìn lướt qua

Bản dịch:

Những bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong thời gian mà có thể được trân trọng mãi mãi. Mỗi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống của chúng ta đều được ghi lại bằng những bức ảnh cho hậu thế. Mọi người đều có những bức ảnh ghi lại những trải nghiệm và thành tích đáng nhớ. Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình về một cảnh quay mà tôi đã chụp và thấy khá hài lòng.

Bức ảnh này được chụp trong buổi lễ khởi công khi tôi được vị thủ tướng đáng kính của chúng ta trao bằng tốt nghiệp của mình. Tất cả các trường đều cảm thấy đặc biệt khi anh ấy có mặt tại buổi họp mặt của chúng tôi. Mọi người đều trông đẹp nhất cho bức ảnh được chụp sau khi chúng tôi nhận bằng tốt nghiệp. Do là thủ khoa của lớp, tôi được xếp ở phía trước và ở giữa, với vị thủ trưởng đứng ngay bên trái của tôi. Khi tôi nhìn vào bức ảnh này, tôi được quay ngược thời gian về những ngày mà tôi quan tâm sâu sắc đến việc học của mình. Thực tế là bức ảnh này ghi lại ngày trọng đại nhất của cuộc đời tôi mang lại cho tôi cảm giác tự hào vô cùng. Tổ chức của chúng tôi thông báo với chúng tôi rằng thủ trưởng sẽ có mặt tại cuộc triệu tập. Cơ hội được nói chuyện trước bạn bè vào ngày hôm đó có nghĩa là tôi có thể đọc một bài diễn văn mà tôi đã dành rất nhiều thời gian để soạn thảo, và nó giống như một lời tạm biệt vậy.

Vào ngày đó, tôi có thể xem tất cả các bạn cùng lớp của mình trong một bức ảnh. Sau đó tôi nhận ra rằng cuộc nổi dậy này sẽ đi vào lịch sử như một điều gì đó thực sự đáng chú ý. Chỉ cần nhìn lướt qua bức ảnh này sẽ đưa tôi trở lại thời đại học của mình, nơi mà bây giờ tôi nhớ mãi về những thành tích cá nhân và nghề nghiệp của mình. Bức tranh này hiện được treo ở nơi làm việc của tôi như một lời nhắc nhở thường xuyên thúc đẩy bản thân tôi lên những tầm cao mới của thành công.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 24/09/2022

2.1. Is it important to take pictures on anniversaries like family gatherings?

The evolution of cameras and phones has made shooting images so much simpler, and I don’t know about you, but I’ve become much more focused on taking photographs because of this. Once resentful of the time I spent on them, I can now see the positive impact that images may have on one’s sense of well-being. Especially on special occasions, when you’re surrounded by the people you care about the most—be it family, friends, or other loved ones—you’ll never forget the time you spent together. Seeing these photographs is the only way to bring back the emotions of the past. In addition, photographs preserve precious moments forever. This snapshot of time is one that you may look back on fondly in the future.

Dịch:

Sự phát triển của máy ảnh và điện thoại đã làm cho việc chụp ảnh trở nên đơn giản hơn rất nhiều, tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi đã trở nên tập trung hơn vào việc chụp ảnh vì điều này. Từng bực bội về thời gian tôi dành cho chúng, giờ tôi có thể thấy tác động tích cực mà hình ảnh có thể có đối với cảm giác hạnh phúc của một người. Đặc biệt là vào những dịp đặc biệt, khi xung quanh bạn là những người mà bạn quan tâm nhất – có thể là gia đình, bạn bè hoặc những người thân yêu khác – bạn sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian hai người đã ở bên nhau. Xem những bức ảnh này là cách duy nhất để mang lại cảm xúc của quá khứ. Ngoài ra, những bức ảnh lưu giữ những khoảnh khắc quý giá mãi mãi. Bức ảnh chụp nhanh về thời gian này là bức ảnh mà bạn có thể nhìn lại một cách trân trọng trong tương lai.

2.2. How to take a good photo?

To be honest, I am not a professional photographer and hence am not very well versed in the technical elements of producing high-quality photographs. As a non-professional in the field of photography, I can state that a good image requires a decent camera, tremendous enthusiasm, the right lighting, an angel, and a fantastic item. To get that perfect photo, you may need the high price tag that comes with a high-quality camera. I can speak from my experience when I say that a person with a strong camera can shoot excellent images. As an added requirement, you should have a genuine interest in photography. In addition to composition, lighting is a major reason why skilled photographers would wait for hours to snap a single image. A photograph’s quality depends on several factors, including the subject matter, the composition of the frame, and the photographer’s skill.

Dịch:

Thành thật mà nói, tôi không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và do đó không thông thạo các yếu tố kỹ thuật để tạo ra những bức ảnh chất lượng cao. Là một người không chuyên trong lĩnh vực nhiếp ảnh, tôi có thể khẳng định rằng một bức ảnh đẹp đòi hỏi một chiếc máy ảnh tốt, sự nhiệt tình tuyệt vời, ánh sáng phù hợp, một thiên thần và một vật phẩm tuyệt vời. Để có được bức ảnh hoàn hảo đó, bạn có thể cần giá cao đi kèm với một chiếc máy ảnh chất lượng cao. Tôi có thể nói từ kinh nghiệm của mình khi nói rằng một người có máy ảnh mạnh có thể chụp những bức ảnh xuất sắc. Như một yêu cầu bổ sung, bạn phải có niềm yêu thích thực sự với nhiếp ảnh. Ngoài bố cục, ánh sáng là một lý do chính khiến các nhiếp ảnh gia có tay nghề cao phải đợi hàng giờ đồng hồ để chụp được một bức ảnh. Chất lượng của một bức ảnh phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm chủ đề, bố cục của khung hình và kỹ năng của nhiếp ảnh gia.

2.3. Storing pictures has become much more convenient on the Internet. What are some advantages of this? Do you use any digital photo sharing or storing service? Which one?

The Internet certainly makes it easier to have photos on hand. In the past, individuals would print out their memories. They also conserved the picture negatives also to print the images at a later time. But with the progress of technology, picture storage is easy today. Pictures uploaded to the web may be accessed quickly, unlike those that must be printed first. Someone may retrieve the selected picture from the digital storage anytime, share it with others, utilize certain editing capabilities and can do it all for free. My images are also included on my personal Facebook page. It’s useful to have a place to save the pictures as well. I also use my google drive and Flickr to keep the photographs and can view them anytime I need.

Dịch:

Internet chắc chắn giúp bạn có những bức ảnh trên tay dễ dàng hơn. Trong quá khứ, các cá nhân sẽ in ra ký ức của họ. Họ cũng bảo quản ảnh âm bản để in ảnh sau này. Nhưng với sự tiến bộ của công nghệ, ngày nay việc lưu trữ hình ảnh rất dễ dàng. Hình ảnh tải lên web có thể được truy cập nhanh chóng, không giống như những hình ảnh phải được in trước. Ai đó có thể lấy ảnh đã chọn từ bộ nhớ kỹ thuật số bất cứ lúc nào, chia sẻ ảnh với người khác, sử dụng các khả năng chỉnh sửa nhất định và có thể làm tất cả miễn phí. Hình ảnh của tôi cũng được tôi đưa lên trang Facebook cá nhân. Thật hữu ích khi có một nơi để lưu ảnh. Tôi cũng sử dụng google drive và Flickr để giữ các bức ảnh và có thể xem chúng bất cứ lúc nào tôi cần.

2.4. Why are selfies so popular these days? Do you like to take selfies?

Selfies, or photos taken with the front camera of a mobile device, have exploded in popularity in recent years. Selfies are popular for several reasons, but perhaps the most compelling is that it’s possible to snap one by one’s lonesome. They have the freedom to strike whatever stance they choose and to include many subjects in a single photograph. The most crucial aspect of this method is that it is inexpensive. Its compact features make it ideal for posting selfies on microblogging platforms. Assuming the camera works properly, a well-taken selfie may turn out to be among the best images ever taken. Selfies have so gained in popularity. Also, self-portraits are a hobby of mine.

Dịch:

Ảnh tự chụp hay ảnh được chụp bằng camera trước của thiết bị di động đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Ảnh tự chụp phổ biến vì một số lý do, nhưng có lẽ hấp dẫn nhất là có thể chụp một người một mình. Họ có quyền tự do thực hiện bất kỳ lập trường nào họ chọn và đưa nhiều đối tượng vào một bức ảnh duy nhất. Khía cạnh quan trọng nhất của phương pháp này là nó không tốn kém. Các tính năng nhỏ gọn của nó làm cho nó trở nên lý tưởng để đăng ảnh tự chụp trên các nền tảng tiểu blog. Giả sử máy ảnh hoạt động bình thường, một bức ảnh tự sướng được chụp tốt có thể trở thành một trong những bức ảnh đẹp nhất từng được chụp. Ảnh tự chụp đã trở nên phổ biến. Ngoài ra, tự chụp chân dung cũng là một sở thích của tôi.

Tham khảo: Describe a time when you used your mobile phone for something – Đề thi IELTS Speaking ngày 03/09/2022

Hy vọng bài mẫu phân tích đề thi IELTS Speaking ngày 24/09/2022 với chủ đề “Describe a photo that you are proud of” sẽ giúp bạn có một kỳ ôn luyện thật tốt và đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới. Chúc bạn thành công!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, tham khảo Khóa học IELTS và Khóa học IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Happy Vietnam Reunification Day] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và tham gia vòng quay may mắn nhận quà siêu hấp dẫn!