Search
Close this search box.

Câu bị động Tương lai đơn: Công thức và cách chuyển kèm bài tập có đáp án

Trong tiếng Anh, câu bị động thì tương lai đơn là một phần quan trọng giúp người học diễn đạt ý một cách linh hoạt và chính xác hơn. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cấu trúc, cách chuyển đổi và sử dụng câu bị động thì tương lai đơn, cùng với các bài tập thực hành đi kèm đáp án. TalkFirst sẽ cùng bạn khám phá chi tiết chủ đề này.

Kiến thức về thì bị động tương lai đơn
Kiến thức về thì bị động tương lai đơn

1. Công thức câu bị động thì Tương lai đơn

Câu bị động thì tương lai đơn (Future Simple Passive Voice) là cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh được sử dụng khi muốn nhấn mạnh hành động sẽ được thực hiện bởi một người hoặc một vật nào đó trong tương lai, thay vì nhấn mạnh người hoặc vật thực hiện hành động. Đây là một công cụ ngữ pháp hữu ích để thay đổi trọng tâm của câu, làm cho nó trở nên linh hoạt và phong phú hơn.

Công thức câu bị động tương lai đơn:

Câu khẳng định: S + will + be + V3/ed + (by O)

 • Ví dụ: The project will be completed by the team next month.
  (Dự án sẽ được hoàn thành bởi đội vào tháng tới.)

Câu phủ định: S + will not + be + V3/ed + (by O)

 • Ví dụ: The project will not be completed by the team next month.
  (Dự án sẽ không được hoàn thành bởi đội vào tháng tới.)

Câu nghi vấn: Will + S + be + V3/ed + (by O)?

 • Ví dụ: Will the project be completed by the team next month?
  (Dự án sẽ được hoàn thành bởi đội vào tháng tới chứ?)

Ôn lại kiến thức: Thì tương lai đơn (Simple Future Tense): công thức và bài tập có đáp án

Công thức bị động thì tương lai đơn
Công thức bị động thì tương lai đơn

2. Cách chuyển câu chủ động sang câu bị động thì Tương lai đơn

Công thức chuyển câu chủ động sang câu bị động thì tương lai đơn:

 • Câu chủ động: S + will + V (bare) + O
 • Chuyển sang bị động: O + will + be + V3/ed + (by S)

Ví dụ:

 • Câu chủ động: The team will complete the project next month.
 • Chuyển sang bị động: The project will be completed by the team next month.

Để chuyển một câu chủ động sang câu bị động trong thì tương lai đơn, bạn có thể tuân theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định chủ ngữ (S), động từ (V), và tân ngữ (O) trong câu chủ động.
 • Bước 2: Đưa tân ngữ của câu chủ động lên làm chủ ngữ của câu bị động.
 • Bước 3: Chuyển động từ chính về dạng quá khứ phân từ (V3/ed).
 • Bước 4: Thêm “will be” trước động từ quá khứ phân từ.
 • Bước 5: Đưa chủ ngữ của câu chủ động xuống cuối câu, thêm “by” phía trước.
Cách chuyển câu bị động thì tương lai đơn
Cách chuyển câu bị động thì tương lai đơn

3. Cách sử dụng câu bị động thì Tương lai đơn

Câu bị động thì tương lai đơn được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, mỗi ngữ cảnh lại có những ví dụ minh họa cụ thể:

1. Dùng để diễn tả hành động sẽ được thực hiện trong tương lai bởi một người hoặc vật nào đó.

 • Ví dụ: The new software will be installed by the IT department next week.
  (Phần mềm mới sẽ được cài đặt bởi phòng IT vào tuần tới.)

2. Dùng khi người thực hiện hành động không quan trọng hoặc không biết rõ.

 • Ví dụ: The report will be reviewed by someone from the management team.
  (Bản báo cáo sẽ được xem xét bởi ai đó từ ban quản lý.)

3. Dùng trong các thông báo chính thức hoặc khi muốn nhấn mạnh kết quả của hành động hơn là người thực hiện.

 • Ví dụ: The event will be organized by the company.
  (Sự kiện sẽ được tổ chức bởi công ty.)

4. Dùng trong ngữ cảnh học thuật hoặc văn bản kỹ thuật để mô tả các quá trình hoặc nghiên cứu sẽ được thực hiện.

 • Ví dụ: The experiment will be conducted by the research team.
  (Thí nghiệm sẽ được tiến hành bởi đội nghiên cứu.)

5. Dùng trong các báo cáo tiến độ hoặc dự báo.

 • Ví dụ: The project milestones will be achieved by the end of the next quarter.
  (Các cột mốc của dự án sẽ được đạt được vào cuối quý tới.)

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Xem thêm: Câu bị động Tương lai gần: Công thức, cách chuyển và bài tập có đáp án

4. Bài tập câu bị động thì Tương lai đơn

Bài tập 1: Chuyển các câu chủ động sang câu bị động tương lai đơn

 1. She will write a letter.
 2. They will build a new hospital.
 3. The teacher will explain the lesson.
 4. The chef will cook a special meal.
 5. The company will launch a new product.
 6. He will fix the car.
 7. The manager will approve the project.
 8. The students will organize a party.
 9. The doctor will examine the patient.
 10. They will finish the report.

Đáp án:

 1. A letter will be written by her.
 2. A new hospital will be built by them.
 3. The lesson will be explained by the teacher.
 4. A special meal will be cooked by the chef.
 5. A new product will be launched by the company.
 6. The car will be fixed by him.
 7. The project will be approved by the manager.
 8. A party will be organized by the students.
 9. The patient will be examined by the doctor.
 10. The report will be finished by them.

Bài tập 2: Trắc nghiệm chọn đáp án A, B, C, D

 1. The letter _____ by Mary tomorrow.
  • A. will be send
  • B. will be sent
  • C. will send
  • D. will be sending
 2. The new system _____ by the IT department next week.
  • A. will install
  • B. will be installed
  • C. will be install
  • D. will installed
 3. The project _____ by the end of this month.
  • A. will complete
  • B. will be completed
  • C. will be complete
  • D. will completing
 4. The presentation _____ by John.
  • A. will give
  • B. will be give
  • C. will be given
  • D. will gave
 5. The meeting _____ by the CEO.
  • A. will be chaired
  • B. will chair
  • C. will be chairing
  • D. will be chair
 6. The book _____ by the author next year.
  • A. will be publish
  • B. will be published
  • C. will publish
  • D. will be publishing
 7. The movie _____ by the director.
  • A. will be direct
  • B. will be directed
  • C. will direct
  • D. will be directing
 8. The test _____ by the students tomorrow.
  • A. will be taking
  • B. will be taken
  • C. will take
  • D. will be take
 9. The house _____ by the builders next month.
  • A. will be constructed
  • B. will be construct
  • C. will construct
  • D. will be constructing
 10. The contract _____ by the parties next week.
  • A. will sign
  • B. will be sign
  • C. will be signed
  • D. will be signing

Đáp án:

 1. B. will be sent
 2. B. will be installed
 3. B. will be completed
 4. C. will be given
 5. A. will be chaired
 6. B. will be published
 7. B. will be directed
 8. B. will be taken
 9. A. will be constructed
 10. C. will be signed

Bài tập 3: Chia động từ trong ngoặc (câu bị động thì tương lai đơn)

 1. The dishes _____________ (wash) by Mary for 30 minutes.
 2. The new book _____________ (release) by the publisher next month.
 3. The project _____________ (finish) by the team by the end of the year.
 4. The program _____________ (broadcast) on TV tomorrow.
 5. The assignment _____________ (submit) by the students next week.
 6. The car _____________ (repair) by the mechanic soon.
 7. The party _____________ (organize) by the committee next month.
 8. The meeting _____________ (hold) by the management tomorrow.
 9. The cake _____________ (bake) by the chef for the event.
 10. The movie _____________ (screen) at the festival next week.

Đáp án: 

 1. The dishes will be washed by Mary for 30 minutes.
 2. The new book will be released by the publisher next month.
 3. The project will be finished by the team by the end of the year.
 4. The program will be broadcast on TV tomorrow.
 5. The assignment will be submitted by the students next week.
 6. The car will be repaired by the mechanic soon.
 7. The party will be organized by the committee next month.
 8. The meeting will be held by the management tomorrow.
 9. The cake will be baked by the chef for the event.
 10. The movie will be screened at the festival next week.

Trang tự học tiếng Anh – Chia sẻ các bài học tiếng Anh Giao tiếp & tiếng Anh chuyên ngành miễn phí.

Bài viết đã cung cấp cái nhìn tổng quan về cấu trúc, cách chuyển đổi và ứng dụng của câu bị động thì tương lai đơn trong tiếng Anh. Việc nắm vững kiến thức này sẽ giúp người học nâng cao khả năng diễn đạt ý tưởng một cách chính xác và tinh tế hơn trong ngữ cảnh giao tiếp và viết luận. Bên cạnh việc luyện tập các bài tập thực hành, việc tiếp tục nghiên cứu và khám phá những khía cạnh phức tạp hơn của câu bị động trong tiếng Anh sẽ góp phần củng cố và phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách hiệu quả.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Bài viết liên quan
Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

pop up tháng 7 2024

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và bốc thăm may mắn nhận quà chào hè siêu hấp dẫn