Search
Close this search box.

Những câu chúc mừng năm mới tiếng Anh hay, ý nghĩa nhất

Chúc Tết là một trong những điều không thể thiếu của văn hóa Việt nhân dịp Tết đến Xuân về. Những lời chúc Tết không chỉ thể hiện tình cảm quý trọng của ta đối với người đối diện, mà còn là những lời mong cầu may mắn, ý nghĩa trong năm mới đầy hứa hẹn.

Cùng TalkFirst tham khảo các câu chúc mừng năm mới tiếng Anh qua bài viết Tổng hợp những lời chúc Tết Quý Mão 2023 sau đây nhé!

Chúc tết bằng tiếng Anh
Tổng hợp những câu chúc Tết tiếng Anh hay nhất!

1. Chúc Tết tiếng Anh là gì?

Trên thực tế, khái niệm chúc Tết trong tiếng Anh chưa thật sự phổ biến. Tuy nhiên, ta có thể tạm dịch việc “chúc Tết” trong tiếng Anh là ‘give/ wish someone best wishes’- “gửi đến ai đó những lời chúc tốt đẹp nhất”. 

2. Những câu chúc mừng năm mới tiếng Anh hay, ý nghĩa năm 2023

Khi chúc người khác bằng tiếng Anh, các cấu sau thường được sử dụng:

  • I/ We wish you + noun (phrase) + …
  • May + noun (phrase) + be with you + …

Sau đây là tổng hợp những câu chúc mừng tiếng Anh hay và ý nghĩa:

A. Lời chúc chung chung

1. Have a sparkling New Year. 
Chúc bạn một năm mới rực rỡ. 

2. I wish you all the best in 2023.
Chúc bạn những điều tốt đẹp nhất trong năm 2023. 

3. New adventures are around the corner. Happy New Year!
Những chuyến phiêu lưu mới đã tới rất gần. Chúc mừng năm mới!

4. May the new year bless you with health, wealth and happiness. 
Mong năm mới sẽ mang tới cho bạn sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc. 

5. May the new year bring you joy, luck and success. 
Mong năm mới sẽ mang tới cho bạn niềm vui, sự may mắn và thành công. 

6. Wishing you prosperity, health and joy in the new year. 
Chúc bạn tiền tài, sức khỏe và niềm vui trong năm mới.  

7. May your 2023 be filled with luck, success and happiness.
Chúc năm 2023 của bạn ngập tràn may mắn, thành công và hạnh phúc. 

8. May your new year be filled with wonderful adventures and experiences. 
Chúc năm 2023 của bạn ngập tràn những chuyến phiêu lưu và trải nghiệm tuyệt vời. 

9. May your new year be wonderful and spectacular. 
Hy vọng năm mới của bạn sẽ tuyệt vời và ngoạn mục. 

10. May 2023 be our year. 
Hy vọng năm 2023 sẽ là năm của chúng ta. 

11. May 2023 be kind to all of us.
Hy vọng năm 2023 sẽ thật tử tế với chúng ta.  

12. May 2023 treat you well. 
Hy vọng năm 2023 sẽ thật tử tế với bạn. 

13. Here’s to a fresh start in 2023. I can’t wait to see what it brings you.
Nâng ly vì một khởi đầu mới trong năm 2023. Tôi rất nóng lòng xem nó sẽ đem đến điều gì cho bạn.  

14. Wishing you a happy, healthy New Year. 
Chúc bạn một năm mới hạnh phúc, mạnh khỏe.  

15. Wishing you a joyous 2023. 
Chúc bạn một năm 2023 tràn ngập niềm vui.   

16. Wishing you many wonderful memories made in 2023.
Chúc bạn sẽ có nhiều kỷ niệm tuyệt vời trong năm 2023. 

17. Cheers to the New Year! May 2023 be an extraordinary one!
Hãy nâng ly mừng năm mới! Mong 2023 sẽ làm một năm thật đặc biệt! 

18. Happy New Year! May the coming year be full of grand adventures and opportunities.
Chúc mừng năm mới! Mong năm nay sẽ tràn ngập những chuyến phiêu lưu và cơ hội to lớn. 

19. Happy New Year! Best wishes to all of us. 
Chúc mừng năm mới! Chúc tất cả chúng ta những điều tốt đẹp nhất.  

20. Wishing you a fresh start with renewed energy and confidence throughout the New Year.
→ Chúc bạn một khởi đầu mới với năng lượng mới và sự tự tin trong suốt năm mới.

Những câu chúc tết tiếng Anh

B. Lời chúc về học tập, công việc và sự nghiệp

1. Believe in yourself and keep thriving. There’s no limit to what you can do in 2023.
→ Hãy tin vào chính mình và tiếp tục nỗ lực. Không có giới hạn cho những gì bạn có thể làm vào năm 2023.

2. May all of your plans and dreams in 2023 come true. 
→ Chúc cho tất cả các kế hoạch và mong ước của bạn trong năm 2023 trở thành sự thật.

3. Good luck with your journey in… this new year.
→ Chúc may mắn với cuộc hành trình của bạn ở… năm mới này. 

4. Best wishes for your study in… this new year. 
→ Những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho việc học của bạn tại… năm mới này.  

5. Keep up your hard work and shine this year. 
→ Hãy tiếp tục nỗ lực và tỏa sáng trong năm nay.   

6. Keep up your hard work and you’ll surely graduate with flying colors. 
→ Hãy tiếp tục nỗ lực và bạn sẽ chắc chắn tốt nghiệp với kết quả tốt.  

7. May 2023 take you where you want to be. 
→ Mong năm 2023 sẽ đưa bạn đến nơi bạn muốn đến.   

8. May all your efforts pay off this year. 
→ Mong tất cả những nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp năm nay.    

9. May your new year be filled with luck and opportunities.
→ Chúc cho năm mới của bạn sẽ tràn ngập may mắn và cơ hội.     

10. May 2023 bring you luck, exatrordinary experiences and great opportunities. 
→ Mong năm 2023 sẽ mang đến cho bạn may mắn, những trải nghiệm thật đặc biệt và những cơ hội tuyệt vời.      

C. Lời chúc về tình duyên/ dành cho người yêu

1. This new year, may you find the true one you have always been looking for. 
→ Năm mới này, mong bạn có thể tìm thấy người mà bạn vẫn luôn tìm kiếm.

2. May your new year be blessed with love and joy. 
→ Mong năm mới của bạn sẽ ngập tràn tình yêu và niềm vui.

3. May your love bloom even brighter this year!
→ Mong tình yêu của bạn nở hoa rực rỡ hơn nữa trong năm nay!

4. Best wishes for your wedding this new year. 
→ Những lời chúc tốt đẹp nhất cho đám cưới của bạn năm mới này. 

5. Thanks for always being by my side through the ups and downs of 2022. Can’t wait to spend the new year with you. 
→ Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh anh/ chị/ em vượt qua những thăng trầm của năm 2022. Rất nóng lòng được đón năm mới cùng anh/ chị/ em.

6. Thanks for making my 2022 amazing and unforgettable! Can’t wait to make more beautiful memories with you this new year. 
→ Cảm ơn vì đã khiến năm 2022 của anh/ chị/ em tuyệt vời và đáng nhớ! Rất nóng lòng được tạo nên những kỷ niệm đẹp cùng anh/ chị/ em trong năm nay. 

7. It’s a great joy to have you in my life. Happy New Year, my dear!
→ Thật vui khi có anh/ chị/ em trong đời. Chúc mừng năm mới, người yêu dấu!

8. Happy New Year my love! Here’s to new adventures and more beautiful memories we’ll have together.
→ Chúc mừng năm mới tình yêu của anh/ chị/ em! Hãy nâng ly vì những cuộc phiêu lưu mới và thêm những kỷ niệm đẹp mà chúng ta sẽ có với nhau.

9. If I had three wishes to make, I would wish to be with you always, to love you always and to have your heart always. Happy New Year!
→ Nếu anh/ chị/ em có ba điều ước, anh/ chị/ em sẽ ước luôn được ở bên anh/ chị/ em, luôn yêu anh/ chị/ em và luôn có trái tim của anh/ chị/ em. Chúc mừng năm mới!

10. May this year be full of memories and beautiful moments of us. I love you, always!
→ Hy vọng năm nay sẽ tràn ngập những kỷ niệm và khoảnh khắc đẹp của chúng ta. Anh/ Chị/ Em yêu anh/ chị/ em, luôn luôn!

11. I can’t believe all the places the past year has brought us, and I can’t wait to see where we go in 2023. I love you!
→ Anh/ Chị/ Em không thể tin được tất cả những gì chúng ta đã trải qua trong năm qua và anh/ chị/ em nóng lòng muốn xem chúng ta sẽ đi tới đâu vào năm 2023. Anh/ Chị/ Em yêu anh/ chị/ em!

12. Happy New Year, my love! I feel like I can accomplish anything in this new year with you by my side.
→ Chúc mừng năm mới tình yêu của anh/ chị/ em! Anh/ Chị/ Em cảm thấy như anh/ chị/ em có thể hoàn thành bất cứ điều gì trong năm mới này với anh/ chị/ em bên cạnh.

Mẫu câu chúc tết bằng tiếng Anh

D. Lời chúc về gia đình/ dành cho gia đình

1. Best wishes to you and your family. 
→ Những lời chúc tốt đẹp nhất cho bạn và gia đình. 

2. Wishing you and your family all the best this new year. 
→ Chúc bạn và gia đình những điều tốt đẹp nhất năm mới này. 

3. Wishing you and your family health, happiness, and prosperity in the new year.
→ Chúc bạn và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng trong năm mới. 

4. May the new year bring you and your family joy, luck and health.  
→ Mong năm mới sẽ mang tới cho bạn và gia đình niềm vui, may mắn và sức khỏe.  

5. Having you all as my family makes me the happiest person in this world. Happy new year to you all!
→ Việc có mọi người là gia đình khiến con thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. Chúc mừng năm mới!

6. Thank you for always showering me with unconditional love and care. I can’t wait to start a fantastic year with you.
→ Cảm ơn vì đã luôn dành cho con thật nhiều tình yêu và sự quan tâm vô điều kiện. Con rất nóng lòng bắt đầu một năm tuyệt vời bên mọi người. 

7. Happy New Year to my family! You are the biggest part of my heart. I hope this year brings you helath, joy and luck
→ Chúc mừng năm mới gia đình của con! Mọi người là quan trọng nhất trong trái tim con. Con hy vọng năm nay sẽ đem đến sức khỏe, niềm vui và may mắn cho mọi người

8. I hope the new year brings you everything you desire. Happy New Year, my dear family!
→ Con hy vọng năm nay sẽ mang đến cho mọi người mọi thứ mọi người mong ước. Chúc mừng năm mới, gia đình thân yêu của con!

Trên đây là tổng hợp các câu chúc Tết tiếng Anh ấn tượng và ý nghĩa nhất trong dịp Tết Quý Mão 2023, hy vọng bài viết trên sẽ bổ ích với bạn, chúc bạn học tập tốt nhé!

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Happy Vietnam Reunification Day] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và tham gia vòng quay may mắn nhận quà siêu hấp dẫn!