Search
Close this search box.

Nâng cao kỹ năng thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp

Thuyết trình tiếng Anh là một trong những kỹ năng quan trọng mà mọi người cần trang bị trong môi trường học tập và làm việc quốc tế. Nó không chỉ giúp bạn truyền đạt thông tin một cách hiệu quả mà còn giúp xây dựng sự tự tin và sự chuyên nghiệp. Trong bài viết này, TalkFirst sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện về thuyết trình tiếng Anh, các cách trình bày ấn tượng và các mẫu câu hữu ích, giúp bạn nâng cao kỹ năng thuyết trình của mình.

Tự tin thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp
Tự tin thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp

1. Thuyết trình tiếng Anh là gì?

Thuyết trình tiếng Anh là quá trình trình bày một chủ đề hoặc nội dung cụ thể trước một nhóm người, sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh. Mục tiêu của thuyết trình là truyền đạt thông tin, thuyết phục người nghe và thúc đẩy họ hành động. Thuyết trình tiếng Anh không chỉ là việc nói trước đám đông, mà còn đòi hỏi kỹ năng tổ chức nội dung, kỹ năng giao tiếp và khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt.

Lợi ích của thuyết trình tiếng Anh:

 1. Cải thiện kỹ năng giao tiếp: Thuyết trình giúp bạn cải thiện khả năng giao tiếp, diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng và logic.
 2. Xây dựng sự tự tin: Khi bạn tự tin nói trước đám đông bằng tiếng Anh, điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn trong các tình huống giao tiếp hàng ngày.
 3. Mở rộng cơ hội nghề nghiệp: Kỹ năng thuyết trình tiếng Anh là một yếu tố quan trọng giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp, đặc biệt trong môi trường làm việc quốc tế.
Bài thuyết trình tiếng Anh
Thuyết trình tiếng Anh là gì?

2. Cách trình bày một bài thuyết trình tiếng Anh ấn tượng

Phần giới thiệu

Phần giới thiệu đóng vai trò quan trọng, giúp bạn tạo ấn tượng ban đầu với người nghe. Một phần giới thiệu tốt sẽ giúp bạn thu hút sự chú ý và tạo sự kết nối. Dưới đây là các mẫu câu và cách giới thiệu khác nhau để giúp bạn bắt đầu một cách tự tin và hiệu quả.

Mẫu câu giới thiệu cá nhân:

 1. Giới thiệu bản thân ngắn gọn:
  • Hello everyone, my name is [Tên của bạn]. (Xin chào mọi người, tôi tên là [Tên của bạn].)
  • Good morning/afternoon, I am [Tên của bạn]. (Chào buổi sáng/chiều, tôi là [Tên của bạn].)
  • Hi everyone, it’s a pleasure to be here. My name is [Tên của bạn]. (Chào mọi người, rất vui được có mặt ở đây. Tôi tên là [Tên của bạn].)
  • Greetings to all. I am [Tên của bạn], and I’m delighted to speak with you today. (Xin chào tất cả mọi người. Tôi là [Tên của bạn], và tôi rất vui được nói chuyện với các bạn hôm nay.)
 2. Giới thiệu bản thân và chức danh:
  • Good morning, my name is [Tên của bạn] and I am the [Chức danh] at [Tên công ty/tổ chức]. (Chào buổi sáng, tôi tên là [Tên của bạn] và tôi là [Chức danh] tại [Tên công ty/tổ chức].)
  • Hello everyone, I’m [Tên của bạn], the [Chức danh] at [Tên công ty/tổ chức]. (Xin chào mọi người, tôi là [Tên của bạn], [Chức danh] tại [Tên công ty/tổ chức].)
 3. Giới thiệu bản thân và lý do có mặt:
  • Good afternoon, my name is [Tên của bạn] and I’m here today to talk about [Chủ đề]. (Chào buổi chiều, tôi tên là [Tên của bạn] và hôm nay tôi ở đây để nói về [Chủ đề].)
  • Hi everyone, I’m [Tên của bạn], and I’m excited to be here to discuss [Chủ đề]. (Chào mọi người, tôi là [Tên của bạn], và tôi rất háo hức được có mặt ở đây để thảo luận về [Chủ đề].)

Mẫu câu giới thiệu thành viên nhóm:

 1. Giới thiệu từng thành viên trong nhóm:
  • I’d like to introduce my team member, [Tên thành viên]. (Tôi muốn giới thiệu thành viên nhóm của tôi, [Tên thành viên].)
  • This is [Tên thành viên], who will be co-presenting with me. (Đây là [Tên thành viên], người sẽ cùng thuyết trình với tôi.)
  • Joining me today is [Tên thành viên], who will be presenting [Chủ đề hoặc phần cụ thể]. (Cùng tôi hôm nay là [Tên thành viên], người sẽ thuyết trình về [Chủ đề hoặc phần cụ thể].)
 2. Giới thiệu nhóm một cách tổng quát:
  • I’m here with my team, [Tên thành viên] and [Tên thành viên], who will also be sharing their insights on [Chủ đề]. (Tôi ở đây cùng với nhóm của mình, [Tên thành viên] và [Tên thành viên], những người cũng sẽ chia sẻ những hiểu biết của họ về [Chủ đề].)
  • Together with [Tên thành viên] and [Tên thành viên], we are going to explore [Chủ đề]. (Cùng với [Tên thành viên] và [Tên thành viên], chúng tôi sẽ khám phá [Chủ đề].)

Mẫu câu giới thiệu chủ đề thuyết trình:

 1. Giới thiệu chủ đề trực tiếp:
  • Today, we are going to talk about [Chủ đề]. (Hôm nay, chúng tôi sẽ nói về [Chủ đề].)
  • Our presentation is on [Chủ đề]. (Bài thuyết trình của chúng tôi về [Chủ đề].)
  • The topic of our presentation today is [Chủ đề]. (Chủ đề của bài thuyết trình hôm nay là [Chủ đề].)
 2. Giới thiệu chủ đề một cách hấp dẫn:
  • Have you ever wondered about [Chủ đề]? Today, we will dive into this fascinating topic. (Bạn đã bao giờ tự hỏi về [Chủ đề] chưa? Hôm nay, chúng tôi sẽ khám phá chủ đề thú vị này.)
  • Let’s explore the world of [Chủ đề] together today. (Hãy cùng khám phá thế giới của [Chủ đề] hôm nay.)

Mẫu câu giới thiệu tóm tắt các phần của bài thuyết trình:

 1. Tóm tắt cấu trúc bài thuyết trình:
  • First, we will discuss [Phần 1]. Next, we will look into [Phần 2], and finally, we will cover [Phần 3]. (Đầu tiên, chúng ta sẽ thảo luận về [Phần 1]. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét [Phần 2], và cuối cùng, chúng ta sẽ nói về [Phần 3].)
  • Our presentation will be divided into three main parts: [Phần 1], [Phần 2], and [Phần 3]. (Bài thuyết trình của chúng tôi sẽ được chia thành ba phần chính: [Phần 1], [Phần 2], và [Phần 3].)
 2. Giới thiệu phần mục tiêu của mỗi phần:
  • In the first part, we will cover [Phần 1] to provide a foundation. Then, we will move on to [Phần 2] where we delve deeper into [Chủ đề]. Finally, we will conclude with [Phần 3], summarizing our findings and recommendations. (Trong phần đầu tiên, chúng ta sẽ nói về [Phần 1] để cung cấp nền tảng. Sau đó, chúng ta sẽ chuyển sang [Phần 2], nơi chúng ta đi sâu vào [Chủ đề]. Cuối cùng, chúng ta sẽ kết thúc với [Phần 3], tóm tắt những phát hiện và khuyến nghị của chúng tôi.)
Mẫu bài thuyết trình bằng tiếng Anh
Cách trình bày một bài thuyết trình bằng tiếng Anh ấn tượng

Phần triển khai nội dung

Phần triển khai nội dung là phần quan trọng nhất của bài thuyết trình, giúp bạn truyền đạt thông tin chính đến người nghe. Trong phần này, bạn cần sắp xếp thông tin một cách logic và rõ ràng, sử dụng các mẫu câu liên kết để dẫn dắt người nghe qua các phần của bài thuyết trình.

Mẫu câu liên kết các phần:

 • Moving on to the next point… (Chuyển sang điểm tiếp theo…)
 • Let’s now focus on… (Hãy cùng tập trung vào…)
 • Now, let’s discuss… (Bây giờ, hãy thảo luận về…)
 • Our next topic is… (Chủ đề tiếp theo của chúng ta là…)

Mẫu câu thu hút sự tập trung:

 • Pay attention to this… (Hãy chú ý đến điều này…)
 • This is crucial because… (Điều này rất quan trọng vì…)
 • It’s important to note that… (Điều quan trọng cần lưu ý là…)
 • Let me highlight… (Hãy để tôi nhấn mạnh…)

Mẫu câu yêu cầu người nghe:

 • Could you please look at this chart? (Bạn có thể nhìn vào biểu đồ này không?)
 • Let’s take a closer look at… (Hãy nhìn kỹ vào…)
 • Please direct your attention to… (Xin hãy hướng sự chú ý của bạn vào…)
 • I’d like to draw your attention to… (Tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn vào…)

Mẫu câu nhấn mạnh nội dung:

 • The key takeaway here is… (Điểm quan trọng ở đây là…)
 • It’s essential to remember that… (Điều quan trọng cần nhớ là…)
 • What you should keep in mind is… (Điều bạn nên nhớ là…)
 • To emphasize this point… (Để nhấn mạnh điểm này…)

Trang tự học tiếng Anh – Chia sẻ các bài học tiếng Anh Giao tiếp & tiếng Anh chuyên ngành miễn phí.

Phần kết thúc

Phần kết thúc cần phải tóm tắt lại những điểm chính và để lại ấn tượng tốt cho người nghe. Kết thúc bài thuyết trình của bạn một cách mạnh mẽ sẽ giúp củng cố thông điệp và thúc đẩy người nghe hành động.

Mẫu câu tóm tắt và kết luận:

 • In conclusion, we have discussed… (Tóm lại, chúng ta đã thảo luận về…)
 • To sum up, the main points are… (Để tổng kết, các điểm chính là…)
 • As we wrap up, remember… (Khi chúng ta kết thúc, hãy nhớ rằng…)
 • In summary… (Tóm tắt lại…)

Mẫu câu cảm ơn:

 • Thank you for your attention. (Cảm ơn vì sự chú ý của các bạn.)
 • We appreciate your time today. (Chúng tôi rất trân trọng thời gian của các bạn hôm nay.)
 • Thank you for being here. (Cảm ơn vì đã có mặt ở đây.)
 • I’m grateful for your presence and attention. (Tôi rất biết ơn sự hiện diện và chú ý của các bạn.)

Mẫu câu hỏi & đáp:

 • Are there any questions? (Có ai có câu hỏi nào không?)
 • We’re open to any questions you may have. (Chúng tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các bạn.)
 • If you have any questions, feel free to ask now. (Nếu bạn có câu hỏi nào, xin hãy hỏi ngay bây giờ.)
 • We welcome your questions and feedback. (Chúng tôi hoan nghênh các câu hỏi và phản hồi của bạn.)

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

3. Mẫu thuyết trình tiếng Anh hay

Để giúp bạn có thêm nguồn tư liệu tham khảo, dưới đây là ba mẫu bài thuyết trình về các chủ đề phổ biến và thường gặp.

Mẫu thuyết trình tiếng Anh về chủ đề: Bảo vệ môi trường

Introduction: Good morning, everyone. My name is [Tên của bạn], and I’m delighted to be here today to discuss a topic that affects us all: the importance of protecting our environment. The environment is crucial for the survival of all living beings. It provides us with air, water, and food.

Main Body: However, human activities are causing significant harm to our environment. Pollution, deforestation, and climate change are some of the major issues we face today. To protect our environment, we need to take immediate and effective actions.

Content Development: First, we will discuss the causes of environmental degradation. Next, we will look into the effects of these actions on our planet, and finally, we will cover practical steps we can take to reduce pollution, conserve natural resources, and promote sustainable practices. Each one of us can contribute by reducing waste, recycling, and using eco-friendly products.

Conclusion: To sum up, the key takeaway here is that together, we can make a difference and ensure a healthy planet for future generations. Thank you for your attention.

Dịch:

Giới thiệu: Chào buổi sáng mọi người. Tôi tên là [Tên của bạn], và tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để thảo luận về một chủ đề ảnh hưởng đến tất cả chúng ta: tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường của chúng ta. Môi trường rất quan trọng đối với sự sống của tất cả các sinh vật. Nó cung cấp cho chúng ta không khí, nước và thực phẩm.

Nội dung chính: Tuy nhiên, các hoạt động của con người đang gây ra những tổn hại đáng kể cho môi trường của chúng ta. Ô nhiễm, phá rừng và biến đổi khí hậu là một số vấn đề chính mà chúng ta đang phải đối mặt ngày nay. Để bảo vệ môi trường, chúng ta cần thực hiện các hành động ngay lập tức và hiệu quả.

Triển khai nội dung: Đầu tiên, chúng ta sẽ thảo luận về nguyên nhân của suy thoái môi trường. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét các tác động của những hành động này lên hành tinh của chúng ta, và cuối cùng, chúng ta sẽ nói về các bước thực tế mà chúng ta có thể thực hiện để giảm ô nhiễm, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và thúc đẩy các thực hành bền vững. Mỗi người trong chúng ta có thể đóng góp bằng cách giảm chất thải, tái chế và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Kết luận: Để tổng kết, điểm quan trọng cần nhớ là cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt và đảm bảo một hành tinh khỏe mạnh cho các thế hệ tương lai. Cảm ơn vì sự chú ý của các bạn.

Mẫu thuyết trình tiếng Anh về chủ đề: Làm sao để làm việc hiệu quả

Introduction: Hello everyone, my name is [Tên của bạn]. Today, I am excited to share with you some tips on how to work efficiently. In our fast-paced world, efficiency is key to achieving our goals and maintaining a healthy work-life balance.

Main Body: First, it is essential to set clear goals and prioritize tasks. By knowing what needs to be done first, you can manage your time better. Second, minimize distractions. Create a workspace that is free from interruptions and focus on one task at a time.

Content Development: Next, take regular breaks. Short breaks can help you stay focused and avoid burnout. Lastly, use tools and technology to your advantage. There are many apps and software that can help you organize your work and improve productivity.

Conclusion: To sum up, by following these tips, you can increase your efficiency and achieve better results. Thank you for listening.

Dịch:

Giới thiệu: Xin chào mọi người, tôi tên là [Tên của bạn]. Hôm nay, tôi rất hào hứng chia sẻ với các bạn một số mẹo về cách làm việc hiệu quả. Trong thế giới nhịp độ nhanh của chúng ta, hiệu quả là chìa khóa để đạt được mục tiêu và duy trì cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

Nội dung chính: Đầu tiên, cần thiết lập mục tiêu rõ ràng và ưu tiên các nhiệm vụ. Bằng cách biết những gì cần làm trước tiên, bạn có thể quản lý thời gian tốt hơn. Thứ hai, giảm thiểu sự phân tâm. Tạo ra một không gian làm việc không bị gián đoạn và tập trung vào một nhiệm vụ tại một thời điểm.

Triển khai nội dung: Tiếp theo, nghỉ giải lao thường xuyên. Các kỳ nghỉ ngắn có thể giúp bạn duy trì sự tập trung và tránh kiệt sức. Cuối cùng, sử dụng các công cụ và công nghệ để đạt được lợi thế của bạn. Có rất nhiều ứng dụng và phần mềm có thể giúp bạn tổ chức công việc và cải thiện năng suất.

Kết luận: Để tổng kết, bằng cách làm theo những mẹo này, bạn có thể tăng hiệu quả làm việc và đạt được kết quả tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

Mẫu thuyết trình tiếng Anh về chủ đề: Lợi ích của việc duy trì sức khoẻ

Introduction: “Good afternoon, everyone. My name is [Tên của bạn], and today, I will talk about the benefits of staying healthy. Maintaining good health is vital for a happy and fulfilling life.

Main Body: First, it helps us stay energetic, reduce stress, and prevent various diseases. To stay healthy, it is important to have a balanced diet, exercise regularly, and get enough sleep. Eating a variety of nutritious foods provides our bodies with the essential vitamins and minerals needed to function properly.

Content Development: Regular exercise strengthens our muscles, improves cardiovascular health, and boosts our mood. Adequate sleep allows our bodies to repair and rejuvenate.

Conclusion: To sum up, by adopting healthy habits, we can improve our quality of life and enjoy every moment to the fullest. Thank you.”

Dịch:

Giới thiệu: Chào buổi chiều mọi người. Tôi tên là [Tên của bạn], và hôm nay, tôi sẽ nói về lợi ích của việc giữ gìn sức khỏe. Duy trì sức khỏe tốt rất quan trọng để có một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn.

Nội dung chính: Đầu tiên, nó giúp chúng ta duy trì năng lượng, giảm căng thẳng và ngăn ngừa nhiều bệnh tật. Để giữ gìn sức khỏe, điều quan trọng là có một chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc. Ăn nhiều loại thực phẩm dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể chúng ta các vitamin và khoáng chất thiết yếu cần thiết để hoạt động tốt.

Triển khai nội dung: Tập thể dục đều đặn giúp tăng cường cơ bắp, cải thiện sức khỏe tim mạch và nâng cao tâm trạng. Ngủ đủ giấc cho phép cơ thể chúng ta phục hồi và tái tạo.

Kết luận: Để tổng kết, bằng cách áp dụng các thói quen lành mạnh, chúng ta có thể cải thiện chất lượng cuộc sống và tận hưởng mọi khoảnh khắc đến mức tối đa. Cảm ơn.”

Cách thuyết trình bằng tiếng Anh
Mẫu thuyết trình bằng tiếng Anh hay

4. Một số mẹo cải thiện kỹ năng thuyết trình tiếng Anh lưu loát

 1. Thực hành thường xuyên: Luyện tập là chìa khóa để cải thiện kỹ năng thuyết trình. Bạn có thể thuyết trình trước gương, ghi âm hoặc quay video để tự đánh giá và cải thiện.
 2. Ghi âm và nghe lại bài thuyết trình của mình: Điều này giúp bạn nhận ra những lỗi sai và cải thiện cách diễn đạt.
 3. Tham gia các khóa học hoặc câu lạc bộ thuyết trình: Tham gia các khóa học chuyên nghiệp hoặc câu lạc bộ thuyết trình sẽ giúp bạn học hỏi từ những người có kinh nghiệm và nhận được phản hồi có giá trị.
 4. Tập trung vào khán giả: Hiểu rõ đối tượng khán giả của bạn và điều chỉnh nội dung, phong cách và cách trình bày của bạn sao cho phù hợp với họ.
 5. Chuẩn bị kỹ lưỡng: Soạn thảo bài thuyết trình một cách cẩn thận, chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ như slide, video, hoặc các tài liệu phát tay nếu cần.
 6. Luyện tập với thời gian thực: Thực hành bài thuyết trình của bạn trong thời gian thực để chắc chắn rằng bạn không nói quá nhanh hay quá chậm.
 7. Dùng ngôn ngữ cơ thể: Sử dụng ngôn ngữ cơ thể một cách hiệu quả để truyền đạt thông điệp và giữ sự chú ý của khán giả.
 8. Giữ bình tĩnh: Hãy luôn giữ bình tĩnh và tự tin khi thuyết trình. Hít thở sâu và nhắc nhở bản thân rằng bạn đã chuẩn bị tốt.
 9. Kể chuyện: Sử dụng các câu chuyện và ví dụ thực tế để minh họa điểm chính của bạn. Câu chuyện không chỉ làm cho bài thuyết trình của bạn thú vị hơn mà còn giúp người nghe dễ dàng nhớ và hiểu rõ hơn về nội dung bạn đang trình bày.
 10. Sử dụng hình ảnh: Hình ảnh và đồ họa có thể giúp làm cho bài thuyết trình của bạn sống động và dễ hiểu hơn. Sử dụng biểu đồ, sơ đồ và hình ảnh để minh họa cho các điểm chính của bạn.
 11. Luyện tập phát âm: Phát âm rõ ràng và chính xác là một yếu tố quan trọng trong việc thuyết trình tiếng Anh. Luyện tập phát âm các từ khó và sử dụng các công cụ học phát âm để cải thiện kỹ năng của bạn.

5. Nâng trình thuyết trình tiếng Anh cùng TalkFirst

TalkFirst cung cấp các khóa học thuyết trình tiếng Anh chuyên nghiệp, giúp bạn nâng cao kỹ năng thuyết trình và tự tin hơn trong giao tiếp. Các khóa học được thiết kế bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm, tập trung vào việc phát triển các kỹ năng cần thiết để thuyết trình một cách hiệu quả và ấn tượng.

Cách thuyết trình tiếng Anh
Nâng trình thuyết trình tiếng Anh cùng TalkFirst

Các khóa học của TalkFirst bao gồm:

 • Khóa học cơ bản: Dành cho những người mới bắt đầu học cách thuyết trình bằng tiếng Anh.
 • Khóa học nâng cao: Dành cho những người đã có kinh nghiệm thuyết trình và muốn nâng cao kỹ năng của mình.
 • Khóa học theo chủ đề: Dành cho những người cần thuyết trình về các chủ đề cụ thể, như kinh doanh, công nghệ, giáo dục, v.v.
 • Lớp học cá nhân: Dành cho những ai muốn học một kèm một với giảng viên để tập trung vào các kỹ năng cụ thể.

Các khóa học của TalkFirst không chỉ giúp bạn phát triển kỹ năng thuyết trình mà còn giúp bạn rèn luyện kỹ năng mềm quan trọng khác như tư duy logic, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Hơn nữa, các giảng viên tại TalkFirst đều là những chuyên gia có kinh nghiệm và nhiệt huyết, sẵn sàng hỗ trợ bạn trên con đường phát triển bản thân.

Kết luận

Thuyết trình tiếng Anh là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Việc nắm vững kỹ năng này không chỉ giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp mà còn mở ra nhiều cơ hội trong học tập và công việc. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng cần thiết để nâng cao khả năng thuyết trình của mình. Hãy bắt đầu thực hành ngay hôm nay và bạn sẽ thấy sự tiến bộ rõ rệt.

Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng của mình, hãy tham gia các khóa học thuyết trình tiếng Anh của TalkFirst để được hướng dẫn chi tiết và cụ thể. Với sự hỗ trợ từ các chuyên gia, bạn sẽ nhanh chóng cải thiện khả năng thuyết trình và trở nên tự tin hơn khi nói trước đám đông.


Tham khảo các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại TalkFirst dành riêng cho người đi làm & đi học bận rộn, giúp học viên nói & sử dụng tiếng Anh tự tin & tự nhiên như tiếng Việt.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”