Search
Close this search box.

Describe an interesting discussion you had as part of your work or studies – Đề IELTS Speaking 18/01/2022

Describe an interesting discussion you had as part of your work or studies là chủ đề vừa được xuất hiện trong kì thi IELTS Speaking ngày 18/01/2022 tại IDP.

Chủ đề này cũng tương tự như các dạng chủ đề Describe an interesting conversation you had with other people, Describe an exciting or interesting thing you did, A memorable event from your School Days,…

Bài viết dưới đây, TalkFirst sẽ chia sẻ đến các bạn bài mẫu và từ vựng IELTS Speaking Part 2 & 3 về chủ đề Interesting Discussion để bạn biết cách ghi điểm ở chủ đề này nhé!

Describe an interesting discussion you had as part of your work or studies

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 18/01/2022

Đề bài

Describe an interesting discussion you had as part of your work or studies.
You should say:

 • What the subject of the discussion was?
 • Who you discussed the subject with?
 • What opinions were expressed?

Bài mẫu

Let me tell you about an occasion when I had a group discussion for a team project in my university time.

It was when I was in my first year in university. As my major was the English Language, my teacher assigned me to prepare a group presentation about a favorite topic. Quickly in my head, I decided to try the topic of music genres. I mean I would like to do research about all types of current music and present it to the class.

With the topic in my head, I immediately turned to some of my classmates who are also my best friends and asked if they liked my idea. Fortunately, six of them agreed without hesitation. In the following days, we had about 4 meetings in a small cafe near our school for the preparation process. Needless to say, those meetings were fun and full of laughter since he had been so used to being together before.

During the meetings, many ideas were brought up and discussed such as whether we should add hip-hop into one of the genres or not and whether we should mention Lady Gaga as a symbol of modern pop culture or not. Everything went through with the six of us as easily as a piece of cake despite some minor disagreements in the beginning. I suppose the most efficient way to tackle all the disaccords is to talk them through honesty and logic.

And well, then day came and obviously our six members made a perfect performance on stage in front of the other classmates and our teacher. I’m not sure about other guys and girls in my group but for me, I was really satisfied. Thanks to some conflicts and wise solutions during the preparation process, I had learned well how to cooperate with others effectively. Besides, this group presentation is a glue that helped to strengthen the friendship bonds among us. Until now, those guys and girls are still my best friends and we often meet up for some beer and remind one another of the old days in school.

So that’s all I would like to say. Thank you for your listening.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Từ vựng

 • an occasion: nhân dịp
 • a team project: một dự án nhóm
 • a group presentation: bài thuyết trình nhóm
 • research: nghiên cứu
 • hesitation: chần chừ
 • laughter: tiếng cười
 • a symbol of modern pop culture: một biểu tượng của văn hóa nhạc pop hiện đại
 • as easily as a piece of cake: dễ như ăn bánh
 • disagreements: sự bất đồng
 • to tackle: giải quyết
 • honesty: sự thành thật
 • a perfect performance: một buổi biểu diễn hoàn hảo
 • conflicts: mâu thuẫn
 • wise solutions: giải pháp khôn ngoan
 • to cooperate with someone: hợp tác với ai đó

Bản dịch

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về một lần tôi làm dự án nhóm trong thời gian học đại học.

Đó là khi tôi học năm nhất đại học. Vì chuyên ngành của tôi là Ngôn ngữ Anh, giáo viên đã giao tôi chuẩn bị một bài thuyết trình nhóm về một chủ đề yêu thích. Rất nhanh chóng, trong đầu đã nảy ra ý định làm chủ đề âm nhạc. Ý tôi là tôi muốn nghiên cứu về thể loại âm nhạc hiện nay và trình bày trước lớp.

Với chủ đề này trong đầu, tôi ngay lập tức quay sang một số bạn học, những người cũng là bạn thân của tôi và hỏi họ có thích ý tưởng của tôi không. May mắn thay, sáu người trong số họ đã đồng ý mà không do dự. Trong những ngày tiếp theo, chúng tôi đã có khoảng 4 cuộc họp tại một quán cà phê nhỏ gần trường để lên kế hoạch cho bài thuyết trình này. Khỏi phải nói, những buổi gặp gỡ đó rất vui vẻ và tràn ngập tiếng cười vì chúng tôi đã quá thân với nhau từ trước rồi.

Trong các cuộc họp, nhiều ý kiến ​​đã được đưa ra và thảo luận như liệu chúng ta có nên thêm hip-hop vào một trong những thể loại âm nhạc và liệu chúng ta có nên đề cập đến Lady Gaga với tư cách là một biểu tượng của văn hóa nhạc pop hiện đại hay không. Mọi thứ diễn ra khá đơn giản và dễ dàng với sáu người chúng tôi dù có một số bất đồng nhỏ trong thời gian đầu. Tôi cho rằng cách hiệu quả nhất để giải quyết tất cả những bất đồng là nói ra với sự chân thành và luận điểm rõ ràng.

Và rồi ngày đó cũng đến và là sáu thành viên chúng tôi đã có một màn trình diễn hoàn hảo trên sân khấu trước các bạn học và giáo viên của mình. Tôi không chắc về những chàng trai và cô gái khác trong nhóm của mình nhưng đối với tôi, tôi thực sự hài lòng. Nhờ có một số mâu thuẫn và cách giải quyết khôn ngoan trong quá trình chuẩn bị mà tôi đã học được cách hợp tác với những người khác một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, bài thuyết trình của nhóm này là một chất keo đã giúp thắt chặt thêm tình bạn giữa chúng tôi. Cho đến bây giờ, những bọn tôi vẫn là bạn thân của nhau và thường hẹn nhau đi uống vài cốc bia và nhắc nhau về những kỷ niệm cũ khi đi học.

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 18/01/2022

2.1. Why is it good to discuss problems with other people?

Well, I believe that the main reason for confiding our personal issues to other people is to find the best solution. Indeed, we ourselves are capable of dealing with our own problems but sometimes we alone may impulsively make some unwise decisions. Consequently, such decisions may lead to worse scenarios and sometimes even run a person’s life. For example, when we need to make a choice of a life partner, we tend to let our hearts pick that person instead of our mind. However, this emotion-based option looks gorgeous until that life partner reveals themselves as a violent, belittling one. By speaking to some trusted friends and relatives, we are likely to choose a much better person. So, it’s sometimes advisable to consult someone before making an important decision.

Từ vựng

to confide something to somebody: tam sự điều gì với ai đóemotion-based option: sự lựa chọn dựa trên cảm xúc
capable of doing something: có khả năng làm điều gì đógorgeous: lộng lẫy
impulsive: bốc đồngviolent: bạo lực
unwise decision: quyết định không sáng suốtbelittling: coi thường
a life partner: một người bạn đờito consult someone: tham vấn

Bản dịch

Tôi tin rằng lý do chính để tâm sự những vấn đề cá nhân của chúng ta với người khác là để tìm ra giải pháp tốt nhất. Thật vậy, bản thân chúng ta có khả năng đối phó với các vấn đề của riêng mình nhưng đôi khi một mình chúng ta có thể bốc đồng đưa ra một số quyết định thiếu khôn ngoan. Do đó, những quyết định như vậy có thể dẫn đến những tình huống tồi tệ hơn và đôi khi thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống của một người. Ví dụ, khi chúng ta cần phải lựa chọn một người bạn đời, chúng ta có xu hướng để trái tim chọn người đó thay vì lý trí. Tuy nhiên, lựa chọn dựa trên cảm xúc này có vẻ tuyệt vời cho đến khi người bạn đời đó bộc lộ mình là một kẻ bạo lực, coi thường. Bằng cách nói chuyện với một số bạn bè và người thân đáng tin cậy, chúng ta có khả năng chọn được một người tốt hơn nhiều. Vậy nên đôi khi chúng ta cần tham vấn một ai đó trước khi đưa ra một quyết định hệ trọng.

2.2. Do you think that it’s better to talk to friends and not family about problems?

Well, I think we can talk about our problems to whoever we truly trust, either friends or family because problems come from different sources and causes. Sometimes when the problem comes from social circles of friends or love, it’s best to talk to a good friend as he or she may understand the issue easier than family members like parents, who are in the older generation. On the contrary, if the problem is related to health or career choice, family members are those we can count on as they have the financial power and experience to support us. Therefore, we need to define clearly the origins of our problems before we decide who to speak to.

Từ vựng

 • sources and causes: căn nguyên và cội nguồn
 • social circles of friends: vòng tròn bạn bè
 • the older generation: thế hệ trước
 • career choice: lựa chọn sự nghiệp
 • financial power: tiềm lực tài chính
 • define: xác định

Bản dịch

Tôi nghĩ chúng ta có thể nói về vấn đề của mình với bất kỳ ai mà chúng ta thực sự tin tưởng dù đó là bạn bè hay gia đình bởi vì các vấn đề đến từ nhiều nguồn cội và căn nguyên khác nhau. Đôi khi nếu vấn đề xuất phát từ các mối quan hệ xã hội liên quan tới bạn bè hoặc yêu đương, tốt nhất bạn nên nói chuyện với một người bạn tốt vì họ có thể hiểu vấn đề dễ hơn cha mẹ, những người thuộc thế hệ trước. Ngược lại, nếu vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc sự lựa chọn nghề nghiệp, các thành viên trong gia đình là những người chúng ta có thể tin tưởng vì họ có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm để hỗ trợ chúng ta. Do đó, chúng ta cần xác định rõ nguồn gốc vấn đề của mình trước khi quyết định kể với người nào.

2.3. Is it always a good idea to tell lots of people about a problem?

No, absolutely not. To me, lots of people means loads of problems and nobody would like to have problems all lined up at their door. Despite the fact that speaking out about our problems shall help us feel less of a burden in heart and mind, this silly action will provoke detrimental consequences. Not everyone who knows about the problem are our good friends. For example, if a company reveals its internal matters to the public among which there are competitors, they will take advantage of that problem to win the market sooner or later.

Từ vựng

 • a burden: một gánh nặng
 • detrimental consequences: hậu quả bất lợi
 • to reveal: tiết lộ
 • competitors: đối thủ cạnh tranh
 • market: thị trường

Bản dịch

Không, hoàn toàn không. Đối với tôi, nhiều người thì mang lại thêm nhiều vấn đề và không ai muốn có hàng tá vấn đề ập đến với họ. Mặc dù thực tế là nói ra những vấn đề sẽ giúp chúng ta giảm được một phần gánh nặng trong lòng, nhưng hành động ngớ ngẩn này sẽ gây ra những hậu quả bất lợi. Không phải tất cả những người biết về vấn đề này đều là bạn tốt của chúng ta. Ví dụ, nếu một công ty tiết lộ các vấn đề nội bộ với công chúng thì sớm hay muộn đối thủ cạnh tranh sẽ biết về các vấn đề này và dùng chúng làm lợi thế để cạnh tranh trong thị trường.

2.4. Which communication skills are most important when taking part in meetings with colleagues?

Personally, I believe it should be a calm mind and positive conversational language. When we are in a meeting at work, as a member of a group, we want to contribute our opinions into the discussion and expect that the boss will accept them. However, we often feel upset as there are so many other ideas given at the same time by our colleagues. If nobody stays calm to listen and pose constructive questions, the meetings will become a nonsense fight that never brings any value but a negative atmosphere. Therefore, the skill of speaking kindly and calmly will be the most important thing to consider when joining a company meeting with our co-workers.

Từ vựng

 • a calm mind: một tâm trí bình tĩnh
 • a positive conversational language: ngôn ngữ trò chuyện tích cực
 • to feel upset: cảm thấy khó chịu
 • to pose constructive questions: đặt câu hỏi mang tính xây dựng
 • a negative atmosphere: bầu không khí tiêu cực

Bản dịch

Cá nhân tôi tin rằng đó là một tâm lý bình tĩnh và ngôn ngữ trò chuyện tích cực. Khi tham gia một cuộc họp tại nơi làm việc, với tư cách là thành viên của một nhóm, chúng ta luôn muốn đóng góp ý kiến của mình vào cuộc thảo luận và mong rằng sếp sẽ chấp nhận những ý kiến đó. Tuy nhiên, chúng ta thường cảm thấy khó chịu vì có quá nhiều ý kiến khác được đưa ra cùng lúc bởi các đồng nghiệp. Nếu không ai giữ bình tĩnh để lắng nghe và đặt ra những câu hỏi mang tính xây dựng, các cuộc họp sẽ trở thành một cuộc chiến vô nghĩa không mang lại bất kỳ giá trị nào ngoài bầu không khí tiêu cực. Vì vậy, kỹ năng nói chuyện tử tế và bình tĩnh sẽ là điều quan trọng nhất bạn cần lưu ý khi tham gia cuộc họp ở nơi làm việc.

2.5. What are the possible effects of poor written communication skills at work?

In my opinion, there are possible effects of poor written communication skills at work. First, it will bring about wrong communication which will lead to misunderstanding messages and worse work productivity. Second, when colleagues receive a poorly conducted email, their impression of the sender will also turn negative. Third, such an email will also be a waste of time as it has no value in the work progress and the writer will have to rewrite it according to the boss’s order.

Từ vựng

 • written communication skills: kỹ năng giao tiếp bằng văn bản
 • work productivity: hiệu suất làm việc
 • a poorly conducted email: một email viết cẩu thả
 • impression: ấn tượng
 • negative: tiêu cực

Bản dịch

Theo tôi, có thể có những ảnh hưởng của kỹ năng giao tiếp bằng văn bản kém tại nơi làm việc. Thứ nhất, nó sẽ mang đến sự truyền đạt sai thông tin dẫn đến thông điệp bị hiểu sai và năng suất làm việc kém hơn. Thứ hai, khi đồng nghiệp nhận được một email được viết cẩu thả , ấn tượng của họ đối với người gửi cũng sẽ chuyển sang tiêu cực. Thứ ba, một email như vậy cũng sẽ rất lãng phí thời gian vì nó không có giá trị gì trong tiến độ công việc và người viết sẽ phải viết lại nó theo lệnh của sếp.

Xem thêm: Describe a time when you moved to a new home/school – Đề IELTS Speaking 16/01/2022

Bài viết trên đây, TalkFist đã cung cấp đến các bạn bài mẫu và list từ vựng ghi điểm của chủ đề Describe an interesting discussion you had as part of your work or studies. Hi vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm nhiều ý tưởng để triển khai các dạng bài IELTS Speaking Part 2 & 3 được hiệu quả nhất.

Chúc các bạn học tập tốt!


Nếu bạn đang tìm kiếm khoá học luyện thi IELTS uy tín, tham khảo thêm Khóa học IELTSKhóa học IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 30%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 3tr đồng và tham gia vòng quay may mắn nhận quà siêu hấp dẫn!