Search
Close this search box.

Describe an advertisement you don’t like – Đề thi IELTS Speaking ngày 08.01.2023

Describe an advertisement you don’t like là đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 08.01.2023. Đây là một trong những đề phổ biến hay xuất hiện trong kì thi IELTS Speaking dạo gần đây và cũng có trong bộ đề forecast quý 1 2023.

Tuy đây không phải là một chủ đề quá khó, nhưng để ghi điểm tuyệt đối với giám khảo thì hãy tham khảo ngay đề mẫu cùng với những từ vựng nâng cao được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia học thuật hàng đầu tại TalkFirst nhé!

Describe an advertisement you don't like
Describe an advertisement you don’t like

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 08.01.2023

Part 2: Describe an advertisement you don’t like.
You should say:
➢ What kind of ad that is
➢ What product or service it advertises
➢ Where and when you first saw it
And explain why you don’t like it.

Bài mẫu band 7.5+:

There has never been a better approach to reach your target market and boost your brand’s reputation in their eyes than via advertising. In general, companies may sometimes take the risk of producing advertisements that are both difficult to comprehend and have harmful effects. In light of your inquiry, I will share an advertisement that has offended me.

This is an advertisement for Gillette, which made headlines in 2019 by saying it will replace the motto “The Best a Man Can Get” with one in favor of the #MeToo movement. The “We Believe” campaign was created to encourage men to become better people by opening up a dialogue on gender prejudice and male preference, as well as to call attention to men’s unethical use of power. This commercial shows a more nuanced and interesting side of modern males than the stereotypical one of a white dude in a suit. Many individuals have welcomed this shift in direction enthusiastically, but it has also been met with criticism from many others, including myself. The unflattering stereotype of a man in the twenty-first century is a source of great annoyance to me.

I’m not usually the kind to pay much attention to social trends, but the razor company’s exploited the #MeToo movement and they can’t point out the exact meaning of it, which makes me want to go against this ad even more intensely. In addition, products aimed at women often fetch a higher price than their male-targeted counterparts and I think it’s a risky move that does not sit well with consumers of a significant and well-known brand like theirs. However, media traps of this kind are unfortunately all too frequent today. Brands are very stubborn in their pursuit of consumers and will use whatever means necessary to have their message heard, good or bad.

In sum, I think many people would agree that this is one of the most irritating advertisements we’ve ever seen. This commercial has convinced me to stop doing business with them, and I strongly condemn them for doing so.

Từ vựng:

  • headlines [n]:  tiêu đề
  • motto [n]: phương châm
  • prejudice [n]: định kiến
  • unethical  [adj] : phi đạo đức
  • stereotypical [adj]: khuôn mẫu
  • unflattering [adj] : không đẹp đẽ
  • exploitation [n]: sự khai thác
  • male-targeted : đối tượng là nam giới

Bản dịch:

Chưa bao giờ có cách nào tốt hơn để tiếp cận thị trường mục tiêu của bạn và nâng cao danh tiếng thương hiệu của bạn trong mắt họ hơn là thông qua quảng cáo. Nói chung, các công ty đôi khi có thể chấp nhận rủi ro khi sản xuất những quảng cáo vừa khó hiểu vừa có tác dụng có hại. Theo yêu cầu của bạn, tôi sẽ chia sẻ một quảng cáo đã xúc phạm tôi.

Đây là một quảng cáo cho Gillette, đã gây chú ý vào năm 2019 khi nói rằng nó sẽ thay thế phương châm “Điều tốt nhất mà một người đàn ông có thể đạt được” bằng một phương châm ủng hộ phong trào #MeToo. Chiến dịch “We Believe” được tạo ra nhằm khuyến khích nam giới trở thành người tốt hơn bằng cách mở ra một cuộc đối thoại về định kiến ​​giới và sở thích nam giới, cũng như kêu gọi sự chú ý đến việc sử dụng quyền lực phi đạo đức của nam giới. Quảng cáo này cho thấy một khía cạnh sắc thái và thú vị hơn của những người đàn ông hiện đại hơn là khuôn mẫu về một anh chàng da trắng trong bộ vest. Nhiều cá nhân đã nhiệt tình hoan nghênh sự thay đổi hướng đi này, nhưng nó cũng vấp phải sự chỉ trích từ nhiều người khác, bao gồm cả tôi. Định kiến ​​không mấy đẹp đẽ về một người đàn ông trong thế kỷ 21 là một nguồn gây khó chịu lớn đối với tôi.

Tôi thường không phải là người chú ý nhiều đến các xu hướng xã hội, nhưng gần đây tôi cảm thấy lạc lõng, và việc công ty dao cạo râu khai thác phong trào #MeToo và họ không thể chỉ ra ý nghĩa chính xác của điều này, mà khiến tôi càng muốn chạy quảng cáo này mãnh liệt hơn. Các sản phẩm nhắm đến phụ nữ thường có giá cao hơn so với các sản phẩm dành cho nam giới. Ngoài ra, tôi nghĩ đó là một bước đi mạo hiểm không phù hợp với người tiêu dùng của một thương hiệu nổi tiếng và quan trọng như của bạn. Tuy nhiên, ngày nay, các mánh khóe truyền thông kiểu này không may là quá thường xuyên. Các thương hiệu rất ngoan cố trong việc theo đuổi người tiêu dùng và sẽ sử dụng mọi cách cần thiết để thông điệp của họ được lắng nghe, dù tốt hay xấu.

Tóm lại, tôi nghĩ hầu hết mọi người sẽ đồng ý rằng đây là một trong những quảng cáo khó chịu nhất mà chúng tôi từng xem. Quảng cáo này đã thuyết phục tôi ngừng kinh doanh với họ và tôi cực lực lên án họ vì đã làm như vậy.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 08.01.2023

2.1. Is the presence of celebrities in advertising beneficial?

In my opinion, using celebrities or their likeness in commercials is crucial. To begin with, it’s essential to understand that celebrity endorsement is a kind of advertising that helps spread the word about a product. It’s a strategy for raising a company’s profile and earning consumer trust. Famous individuals have a lot of name recognition, which may help a product get noticed. Several firms have used celebrity endorsements to boost their sales. Big businesses are the ones that often benefit from celebrities’ endorsements. Brand promotion via well-known celebrities is becoming more popular, especially among lesser-known businesses. Having a well-known person behind your product is a great way to increase sales and get exposure in new areas.

Dịch:

Theo tôi, việc sử dụng những người nổi tiếng hoặc hình ảnh giống họ trong quảng cáo là rất quan trọng. Để bắt đầu, điều cần thiết là phải hiểu rằng sự chứng thực của người nổi tiếng là một loại quảng cáo giúp truyền bá thông tin về một sản phẩm. Đó là một chiến lược để nâng cao hồ sơ của công ty và giành được sự tin tưởng của người tiêu dùng. Những cá nhân nổi tiếng được nhiều người biết đến, điều này có thể giúp một sản phẩm được chú ý. Một số công ty đã sử dụng xác nhận của người nổi tiếng để tăng doanh số bán hàng của họ. Các doanh nghiệp lớn là những doanh nghiệp thường được hưởng lợi từ sự chứng thực của những người nổi tiếng. Việc quảng bá thương hiệu thông qua những người nổi tiếng đang trở nên phổ biến hơn, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp ít tên tuổi. Có một người nổi tiếng đứng sau sản phẩm của bạn là một cách tuyệt vời để tăng doanh số bán hàng và tiếp xúc với các lĩnh vực mới.

2.2. What about other methods of advertising?

Other types of advertising, in my view, will provide their own set of advantages. Marketers use a variety of strategies to promote their products and services, each tailored to the specific needs of the brand and the people it aims to reach. Some alternatives to leveraging a celebrity’s likeness in marketing include word-of-mouth promotion, product demonstrations, and advertising that aims to move and make sense on its own merits. As a result, I believe that consumers, product categories, and the ingenuity of companies will have the most impact on the future of advertising.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, các loại quảng cáo khác sẽ mang lại những lợi thế riêng. Các nhà tiếp thị sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của họ, mỗi chiến lược phù hợp với nhu cầu cụ thể của thương hiệu và những người mà nó nhắm đến. Một số lựa chọn thay thế để tận dụng sự giống nhau của một người nổi tiếng trong hoạt động tiếp thị bao gồm quảng cáo truyền miệng, trình diễn sản phẩm và quảng cáo nhằm mục đích gây ấn tượng và có ý nghĩa đối với giá trị của chính nó. Do đó, tôi tin rằng người tiêu dùng, danh mục sản phẩm và sự khéo léo của các công ty sẽ có tác động lớn nhất đến tương lai của quảng cáo.     

2.3. Which is more effective, print ads (magazines, newspapers) or TV ads?

TV commercials, in my view, are more timely and successful than print advertising right now. The decline in newspaper and magazine readership has made it clear that advertisements in these mediums no longer reach their intended audiences. On the contrary, there is a tendency that viewers will pay greater attention to commercials on TV and social networks as a result of the growth of media technology and communication channels. Also, a video ad is far more likely to be seen than a block of monotonous text in the newspaper.

Dịch:

Quảng cáo truyền hình, theo quan điểm của tôi, hợp thời hơn và thành công hơn quảng cáo trên báo in hiện nay. Sự suy giảm lượng độc giả của báo và tạp chí đã cho thấy rõ ràng rằng quảng cáo trên các phương tiện này không còn tiếp cận được đối tượng mục tiêu của họ. Tuy nhiên, xu hướng người xem sẽ quan tâm nhiều hơn đến quảng cáo trên TV và mạng xã hội do sự phát triển của công nghệ truyền thông và các kênh truyền thông. Ngoài ra, một quảng cáo video có nhiều khả năng được nhìn thấy hơn là một khối văn bản đơn điệu trên báo.

2.4. Which one do you prefer?

I think I can safely speak for the vast majority of my generation when I say that ads on television and other social networking platforms are some of my favorite forms of media consumption. Ad publications that are risky, creative, and dynamic tend to catch my eye, which may explain why they are my choice. In addition, I like advertising that successfully conveys the story behind a company, and I’m certain that a short description won’t do them credit.

Dịch:

Tôi nghĩ rằng tôi có thể nói một cách an toàn cho đại đa số thế hệ của mình khi tôi nói rằng quảng cáo trên truyền hình và các nền tảng mạng xã hội khác là một số hình thức tiêu thụ phương tiện truyền thông yêu thích của tôi. Các ấn phẩm quảng cáo mạo hiểm, sáng tạo và năng động có xu hướng thu hút sự chú ý của tôi, điều này có thể giải thích tại sao chúng là lựa chọn của tôi. Ngoài ra, tôi thích quảng cáo truyền tải thành công câu chuyện đằng sau một công ty và tôi chắc chắn rằng một mô tả ngắn sẽ không làm họ tin tưởng.

Hy vọng với bài mẫu về chủ đề Describe an advertisement you don’t like – đề thi IELTS Speaking ngày 08.01.2023 sẽ giúp các bạn có thêm cách trả lời câu hỏi ở dạng đề này và đạt được band điểm Speaking mà mình mong muốn. Chúc các bạn luyện thi Speaking thật tốt nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Khóa học IELTS  cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Happy Vietnam Reunification Day] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và tham gia vòng quay may mắn nhận quà siêu hấp dẫn!