Search
Close this search box.

Describe a problem you had while shopping online or in a store – Đề thi IELTS Speaking ngày 27.11.2022

Describe a problem you had while shopping online or in a store là đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 27/11/2022. Đây là một trong những câu hỏi hay xuất hiện nhất trong kì thi IELTS Speaking dạo gần đây và cũng có sẵn trong bộ đề forecast quý 4 2022.

Describe a problem you had while shopping online or in a store
Describe a problem you had while shopping online or in a store

1. Bài mẫu đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 27/11/2022

Part 2: Describe a problem you had while shopping online or in a store.
You should say:
– When it happened?
– What you bought?
– What problem did you have?
And explain how you felt about the experience.

Bài mẫu band 7.5:

Shopping is something I like. It is an absolute blockbuster for me. I adore going shopping with my buddies tremendously. During the holiday season, getting the items you desire might be challenging while they are on sale. Online purchasing offers the greatest time savings.

Here, I will discuss last year’s Black Friday, when I went shopping and had several difficulties. It was Black Friday season, as it was every year, with sales and discounts at every store. I wanted to get some new clothes and shoes.

I was looking for new menswear and purchased several items since the reductions were too good to be true, so I had to take a risk. As for the menswear, I discovered that the brand was providing a greater-than-eighty-percent discount, so I rushed into the shop to get as much as possible. This was when the narrative began to deteriorate. After haggling at the store, I realized it was a grave error. Because I have encountered several issues throughout my whole buying experience; first of all, it was so packed that I needed help to pick and locate other possibilities or even a pleasant one on the list. It was a catastrophe when it came time to try on my outfits. Because it took an hour to enter the fitting room, this was when I became quite upset. I never imagined that I would have to wait an hour to pay my payment, yet there was a lengthy line of individuals waiting for their billing to be completed. My fourth and last difficulty was leaving the parking lot because someone had parked exceptionally near my car.

Although I could get some decent clothing at a fantastic deal, I was upset during the shopping trip. My purchasing experience was marred by the wait for trials and paying. After seeing such a large crowd, I have resolved never to buy during the holiday season again.

Từ vựng:

  • tremendously (adv): cực kì thích, rất thích
  • menswear (n): đồ mặc cho nam
  • rush into: vội vàng chạy vào
  • narrative (n): câu chuyện
  • deteriorate (v): tệ đi
  • fitting room: phòng thử đồ
  • catastrophe (n): thảm họa

Bản dịch:

Mua sắm là một cái gì đó tôi thích. Đó là một bộ phim bom tấn tuyệt đối đối với tôi. Tôi rất thích đi mua sắm với bạn bè của mình. Trong mùa lễ, việc mua được những món đồ bạn mong muốn có thể là một thách thức khi chúng đang được giảm giá. Mua hàng trực tuyến cung cấp tiết kiệm thời gian lớn nhất.

Và đây, tôi xin được thảo luận về Thứ Sáu Đen năm ngoái, khi tôi đi mua sắm và gặp một số khó khăn nhất định. Đó là mùa Thứ Sáu Đen, như mọi năm, với các đợt giảm giá và giảm giá tại mọi cửa hàng. Tôi muốn lấy một số quần áo và giày mới.

Tôi đang tìm quần áo nam mới và đã mua một số thứ vì mức giảm giá quá tốt nên tôi phải mạo hiểm. Đối với quần áo nam, tôi phát hiện ra rằng thương hiệu này đang giảm giá hơn 80%, vì vậy tôi đã lao vào mua càng nhiều càng tốt. Đây là khi câu chuyện bắt đầu xấu đi. Sau khi mặc cả tại cửa hàng, tôi nhận ra đó là một sai lầm nghiêm trọng. Bởi vì tôi đã gặp phải một số vấn đề trong toàn bộ trải nghiệm mua hàng của mình; trước hết, nó quá chật nên tôi cần trợ giúp để chọn và xác định các khả năng khác hoặc thậm chí là một khả năng vừa ý trong danh sách. Thật là một thảm họa khi đến lúc thử trang phục của tôi. Bởi vì phải mất một giờ để vào phòng thử đồ, đây là lúc tôi khá bực bội, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ phải đợi một giờ để thanh toán, vậy mà có một hàng dài người chờ thanh toán xong. Khó khăn thứ tư và cũng là khó khăn cuối cùng của tôi là rời khỏi bãi đậu xe vì ai đó đã đậu xe của tôi rất gần.

Mặc dù tôi có thể mua được một số quần áo tử tế với giá hời, nhưng tôi đã rất khó chịu trong chuyến đi mua sắm. Trải nghiệm mua hàng của tôi đã bị hủy hoại do phải chờ dùng thử và thanh toán. Sau khi thấy một đám đông lớn như vậy, tôi đã quyết định không bao giờ mua hàng trong kỳ nghỉ lễ nữa.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 27/11/2022

2.1. Is customer service in the shop important?

Without a doubt! In my opinion, providing excellent customer service is crucial for the success of any store or company. Customers put great value on their interactions with customer service, and organizations may immediately benefit from satisfying their needs. Most consumers claim to pay extra for a more satisfying purchase experience. Today’s businesses realize the importance of putting their customers first, and those who don’t will eventually fail.

Dịch:

Không nghi ngờ gì! Theo tôi, việc cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc là rất quan trọng cho sự thành công của bất kỳ cửa hàng hay công ty nào. Khách hàng đánh giá cao sự tương tác của họ với dịch vụ khách hàng và các tổ chức có thể ngay lập tức được hưởng lợi từ việc đáp ứng nhu cầu của họ. Hầu hết người tiêu dùng yêu cầu trả thêm tiền để có trải nghiệm mua hàng hài lòng hơn. Các doanh nghiệp ngày nay nhận ra tầm quan trọng của việc đặt khách hàng của họ lên hàng đầu và những người không làm như vậy cuối cùng sẽ thất bại.

2.2. Are there any stores that offer expensive items and provide excellent customer service?

I can think of not only some famous brands like Apple, Cartier, Rolex, etc., that consistently provide high-quality premium goods with outstanding customer service. This is because these organizations consistently demonstrate that client satisfaction is their top priority. The connection between a luxury brand and its clientele is founded on mutual respect and trust. Consumers recognize and value the advantages that come from the total management of their favorite companies. Therefore, providing high-end customer service involves more than simply charging a premium fee. 

Dịch:

Tôi có thể nghĩ không chỉ có những nhãn hàng nổi tiếng như Apple, Cartier, Rolex, v.v., luôn cung cấp hàng hóa cao cấp chất lượng cao với dịch vụ khách hàng xuất sắc, mà còn có rất nhiều hãng làm như vậy. Điều này là do các tổ chức này luôn chứng minh rằng sự hài lòng của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của họ. Mối liên hệ giữa một thương hiệu cao cấp và khách hàng của nó được hình thành dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Người tiêu dùng nhận ra và đánh giá cao những lợi thế đến từ việc quản lý toàn bộ các công ty yêu thích của họ. Do đó, việc cung cấp dịch vụ khách hàng cao cấp không chỉ đơn giản là tính phí cao cấp.

2.3. Should customers always complain to the shop about their problems?

In my view, consumers have the right to voice their opinion if they encounter an issue or are dissatisfied with a product or service. After all, consumers should expect to pay a reasonable price for a given business’ premium offerings. In addition, by providing feedback, you’ll assist the retailer or manufacturer figure out where they’re falling short and where their customers’ needs aren’t being met, allowing them to fix the problem and boost product quality and service moving forward.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, người tiêu dùng có quyền nói lên ý kiến ​​của mình nếu họ gặp vấn đề hoặc không hài lòng với sản phẩm hoặc dịch vụ. Rốt cuộc, người tiêu dùng nên mong đợi trả một mức giá hợp lý cho các dịch vụ cao cấp của một doanh nghiệp nhất định. Ngoài ra, bằng cách cung cấp phản hồi, bạn sẽ hỗ trợ nhà bán lẻ hoặc nhà sản xuất tìm ra chỗ họ đang thiếu sót và chỗ nào nhu cầu của khách hàng chưa được đáp ứng, cho phép họ khắc phục sự cố và nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ trong tương lai.

2.4. Is there any way to fix the above problem?

Intriguing question, to say the least. To respond, let me consider this from two angles. From the client’s point of view, I will have to reduce my standards and manually change expectations depending on how much I spend. The level of service and the kind of good we obtain are both proportional to the amount of money we spend. If I were running a business, I would listen to customer feedback, make necessary product changes, and make amends with unhappy consumers.

Dịch:

Câu hỏi hấp dẫn, để nói rằng ít nhất. Để trả lời, hãy để tôi xem xét điều này từ hai góc độ. Từ quan điểm của khách hàng, tôi sẽ phải giảm các tiêu chuẩn của mình và tự thay đổi các kỳ vọng tùy thuộc vào số tiền tôi chi tiêu. Mức độ dịch vụ và loại hàng hóa chúng ta nhận được đều tỷ lệ thuận với số tiền chúng ta chi tiêu. Nếu tôi đang điều hành một doanh nghiệp, tôi sẽ lắng nghe phản hồi của khách hàng, thực hiện những thay đổi cần thiết về sản phẩm và đền bù cho những người tiêu dùng không hài lòng.

Tham khảo: Describe a person who likes to grow plants – Đề thi IELTS Speaking ngày 23/11/2022

Hy vọng bài mẫu đề thi IELTS Speaking ngày 27/11/2022 với chủ đề “Describe a problem you had while shopping online or in a store” sẽ giúp bạn nắm được cách trả lời câu hỏi một cách xuất sắc nhất. Bạn có thể tham khảo xu hướng ra đề thi IELTS Speaking 2023 tại đây nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Khóa học IELTS  cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”