Search
Close this search box.

Describe a person who inspired you to do something interesting – Đề thi IELTS Speaking ngày 13.03.2023

Describe a person who inspired you to do something interesting là đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 13.03.2023. Đây là chủ đề mô tả về người đã truyền cảm hứng & đam mê cho bạn. Chủ đề này được rất nhiều sĩ tử IELTS quan tâm trong thời gian gần đây và cũng thường xuyên xuất hiện trong bộ Forecast Quý 1. Hãy cùng TalkFirst tham khảo bài mẫu dưới đây và note lại một số từ vựng ghi được điểm cao nhé!

Describe a person who inspired you to do something interesting
Describe a person who inspired you to do something interesting

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 13.03.2023

Part 2: Describe a person who inspired you to do something interesting.
You should say:
➢ Who is this person?
➢ What did they inspire you to do?
➢ How did they inspire you?
➢ How do you feel?

Bài mẫu band 7.5+:

I’ve been fortunate to have met several people in my life who have inspired me in various ways. However, there is one person who has inspired me the most to pursue my interests and passions, and that is my former high school teacher, Mr. Minh.

Mr. Minh was my English teacher in my junior year of high school. He was an eccentric and enthusiastic person who had a deep love for literature and writing. He had a unique teaching style that was both engaging and thought-provoking. He encouraged us to think critically and creatively, to express our ideas and opinions freely, and to explore different forms of writing.

One day, Mr. Minh assigned us a creative writing project, and I was struggling to come up with ideas. I had always enjoyed writing, but I felt like I had hit a creative block. Mr. Minh noticed my struggle and took the time to sit down with me and brainstorm ideas. He helped me to think outside the box, to approach writing in a new and exciting way, and to find my own voice.

Through his guidance and encouragement, I was able to write a piece that I was truly proud of. This experience inspired me to continue exploring my interests in writing and to pursue a degree in English literature.

Mr. Minh continued to be a mentor and role model for me throughout high school and beyond. He taught me to be curious, open-minded, and passionate about learning. His teachings and support have shaped the person I am today, and I am forever grateful for his influence in my life.

Từ vựng:

 • pursue (v): theo đuổi
 • eccentric (a): lập dị
 • enthusiastic (a): nhiệt tình
 • thought-provoking (a): có tính chất kích thích tư duy
 • critical (a): mang tính phản biện
 • struggle (v): gặp khó khăn khi làm việc gì
 • a creative block: một trở ngại khi sáng tạo
 • brainstorm (v): suy nghĩ ra ý tưởng
 • think outside the box: suy nghĩ khỏi khuôn khổ
 • curious (a): tò mò
 • open-minded (a): cởi mở
 • passionate (a): một cách đam mê

Bài dịch:

Tôi đã may mắn được gặp nhiều người trong đời, những người đã truyền cảm hứng cho tôi theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, có một người đã truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất để theo đuổi sở thích và đam mê của mình, đó chính là thầy giáo cũ cấp 3 của tôi, thầy Minh.

Thầy Minh là giáo viên dạy tiếng Anh của tôi trong năm học trung học cơ sở của tôi. Ông ấy là một người lập dị và nhiệt tình, có tình yêu sâu sắc với văn học và viết lách. Ông có một phong cách giảng dạy độc đáo vừa hấp dẫn vừa kích thích tư duy. Ông khuyến khích chúng tôi suy nghĩ một cách phản biện và sáng tạo, tự do bày tỏ ý tưởng và quan điểm của mình, đồng thời khám phá các hình thức viết khác nhau.

Một hôm, thầy Minh giao cho chúng tôi một bài tập viết sáng tạo, và tôi loay hoay nghĩ ra ý tưởng. Tôi luôn thích viết lách, nhưng tôi cảm thấy như mình đã gặp trở ngại trong sáng tạo. Thầy Minh nhận thấy khó khăn của tôi và dành thời gian ngồi lại với tôi và động não đưa ra các ý tưởng. Thầy đã giúp tôi suy nghĩ vượt trội, tiếp cận việc viết lách theo một cách mới và thú vị, đồng thời tìm thấy tiếng nói của chính mình.

Nhờ sự hướng dẫn và khuyến khích của thầy ấy, tôi đã có thể viết một tác phẩm mà tôi thực sự tự hào. Trải nghiệm này đã thôi thúc tôi tiếp tục khám phá sở thích viết lách của mình và theo đuổi bằng cấp về văn học Anh.

Thầy Minh tiếp tục là người cố vấn và hình mẫu cho tôi trong suốt thời trung học và hơn thế nữa. Ông đã dạy tôi phải tò mò, cởi mở và đam mê học hỏi. Những lời dạy và sự hỗ trợ của thầy đã hình thành nên con người tôi ngày nay, và tôi mãi mãi biết ơn về ảnh hưởng của thầy trong cuộc đời tôi.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 13.03.2023

2.1. Which types of people can become role models in your society?

In my society, there are various types of people who can become role models depending on their achievements and contributions. One of the most respected and revered role models are successful entrepreneurs who have built their businesses from scratch and have made significant contributions to the economy. They are seen as examples of what is possible with hard work, perseverance, and dedication. Community leaders such as social activists, philanthropists, and politicians are also considered role models in our society. These individuals work tirelessly to bring about change and improve the lives of those around them.

Bản dịch:

Trong xã hội của tôi, có nhiều kiểu người có thể trở thành hình mẫu tùy thuộc vào thành tích và đóng góp của họ. Một trong những hình mẫu được kính trọng và ngưỡng mộ nhất là những doanh nhân thành đạt, những người đã xây dựng doanh nghiệp của họ từ hai bàn tay trắng và đã có những đóng góp đáng kể cho nền kinh tế. Họ được coi là những ví dụ về những gì có thể làm được với sự chăm chỉ, kiên trì và cống hiến. Các nhà lãnh đạo cộng đồng như nhà hoạt động xã hội, nhà từ thiện và chính trị gia cũng được coi là hình mẫu trong xã hội của chúng ta. Những cá nhân này làm việc không mệt mỏi để mang lại sự thay đổi và cải thiện cuộc sống của những người xung quanh họ.

2.2. Do you agree that famous people have more responsibilities than ordinary people?

Yes, I do believe that famous people have more responsibilities than ordinary people. Being famous means having a large following and being in the public eye. This gives them an enormous influence on their fans and society as a whole. Famous people have the power to set trends, shape opinions, and inspire people. Therefore, they have a responsibility to use their platform for good and set a positive example for their fans. They should be mindful of their actions, words, and how they conduct themselves in public. Ordinary people don’t have such a large influence, so they don’t carry the same responsibilities.

Bản dịch:

Vâng, tôi tin rằng những người nổi tiếng có nhiều trách nhiệm hơn những người bình thường. Nổi tiếng có nghĩa là có một lượng lớn người theo dõi và được công chúng chú ý. Điều này mang lại cho họ một ảnh hưởng to lớn đối với người hâm mộ và toàn xã hội. Những người nổi tiếng có khả năng thiết lập xu hướng, định hình quan điểm và truyền cảm hứng cho mọi người. Do đó, họ có trách nhiệm sử dụng nền tảng của mình cho mục đích tốt và nêu gương tích cực cho người hâm mộ. Họ nên lưu tâm đến hành động, lời nói và cách họ cư xử nơi công cộng. Những người bình thường không có ảnh hưởng lớn như vậy, vì vậy họ không gánh vác những trách nhiệm tương tự.

2.3. Who can influence children more, teachers or parents?

Both teachers and parents can have a significant influence on children, but in different ways. Parents are the first and most important role models for children. They shape their values, beliefs, and behaviors through their actions and words. Parents also provide emotional support and guidance, which is essential for a child’s development. On the other hand, teachers play a crucial role in shaping a child’s academic and social development. They provide knowledge, skills, and opportunities for growth. They also serve as mentors and role models, inspiring and motivating children to reach their full potential.

Bài dịch: 

Cả giáo viên và cha mẹ đều có thể có ảnh hưởng đáng kể đến trẻ em, nhưng theo những cách khác nhau. Cha mẹ là hình mẫu đầu tiên và quan trọng nhất đối với con cái. Họ định hình các giá trị, niềm tin và hành vi của họ thông qua hành động và lời nói của họ. Cha mẹ cũng cung cấp sự hỗ trợ và hướng dẫn về mặt cảm xúc, điều này rất cần thiết cho sự phát triển của trẻ. Mặt khác, giáo viên đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành sự phát triển học tập và xã hội của trẻ. Họ cung cấp kiến thức, kỹ năng và cơ hội phát triển. Họ cũng đóng vai trò là người cố vấn và hình mẫu, truyền cảm hứng và thúc đẩy trẻ em phát huy hết tiềm năng của mình.

Tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 được cập nhật nhanh nhất và đầy đủ nhất tại BC & IDP

Hy vọng với bài mẫu về chủ đề Describe a person who inspired you to do something interesting – đề thi IELTS Speaking ngày 13.03.2023 sẽ giúp các bạn có thêm cách trả lời câu hỏi ở dạng đề này và đạt được band điểm mình mong muốn. Chúc các bạn luyện thi Speaking thật tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Khóa học IELTS  cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Happy Vietnam Reunification Day] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và tham gia vòng quay may mắn nhận quà siêu hấp dẫn!