Search
Close this search box.

Describe a new development in the area where you live – Đề thi IELTS Speaking ngày 10.07.2023

“Describe a new development in the area where you live” là đề thi IELTS Speaking ngày 10.07.2023 tại IDP. Trong đề thi này, yêu cầu các thí sinh hãy mô tả một điều mới mẻ & phát triển ngay tại khu vực mà mình đang sinh sống.

Các chuyên gia học thuật tại TalkFirst đã biên soạn bài mẫu band 7.5+ mô tả về trung tâm mua sắm vô cùng sầm uất ngay tại nơi sinh sống của mình. Còn chần chừ gì nữa mà không tham khảo ngay bài viết để tích lũy thêm thật nhiều từ vựng hay nhé!

Tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 được cập nhật nhanh nhất và đầy đủ nhất tại BC & IDP

Describe a new development in the area where you live
Describe a new development in the area where you live

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 10.07.2023

Part 2: Describe a new development in the area where you live (e.g. shopping mall, park…). 
You should say:
➢ What the development is
➢ When/Where you noticed it
➢ How long it took to complete it
And explain how you feel about it.

Dàn bài

  • What: the opening of a new shopping center
  • When/ Where: in my neighborhood, recently
  • How long: over the course of two years
  • How you feel about it: excited

Bài mẫu band 7.5+

The neighborhood where I live recently saw the opening of a new shopping center. About a year ago, I first saw it while out for a neighborhood walk. It was already under construction, and based on what I could see, it was going to be a sizable complex. The mall was constructed over the course of two years with significant financial investment.

It is situated close to the city’s core. It’s a multi-level structure with loads of stores, eateries, and entertainment options like a movie theater and a gym within. The mall is situated in a busy neighborhood. As a result, it draws a large number of locals as well as visitors from other locations.

Although I haven’t gotten a chance to visit inside yet, most of the residents in my neighborhood appear to be content with the new construction. The mall sees a lot of foot traffic, which I believe benefits the nearby shops as well. Because the mall is relatively new and in decent condition, it feels comfortable to roam around at night. It is also well-lit and secure. Although I’m a little worried about the possible increase in traffic, I still think the mall is a truly valuable addition to the neighborhood. It’s a great location for socializing with loved ones and friends.

I’m excited about this new development all around. It’s wonderful to see how the area is developing and getting better. I’m eager to get there soon and check out what it has to offer. It’s unquestionably a good change for the neighborhood, and I believe it will help everyone in the area, including me.

Từ vựng quan trọng cần highlight

  • a sizable complex (n): một khu phức hợp khá lớn
  • significant financial investment (n): khoản đầu tư tài chính đáng kể
  • a multi-level structure (n): một cấu trúc nhiều tầng
  • decent condition (n): điều kiện tốt
  • well-lit (adj): chiếu sáng tốt
  • a truly valuable addition (n): một bổ sung thực sự có giá trị

Bài dịch

Khu phố nơi tôi sống gần đây đã khai trương một trung tâm mua sắm mới. Khoảng một năm trước, lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó khi đi dạo trong khu phố. Nó đã được xây dựng, và dựa trên những gì tôi có thể thấy, nó sẽ là một khu phức hợp khá lớn. Trung tâm mua sắm được xây dựng trong suốt hai năm với khoản đầu tư tài chính đáng kể.

Nó nằm gần trung tâm của thành phố. Đó là một cấu trúc nhiều tầng với vô số cửa hàng, quán ăn và các lựa chọn giải trí như rạp chiếu phim và phòng tập thể dục bên trong. Trung tâm mua sắm nằm trong một khu phố sầm uất. Do đó, nó thu hút một lượng lớn người dân địa phương cũng như du khách từ các địa điểm khác.

Mặc dù tôi chưa có cơ hội vào thăm bên trong, nhưng hầu hết cư dân trong khu phố của tôi có vẻ hài lòng với công trình mới. Trung tâm mua sắm có rất nhiều người qua lại, điều mà tôi tin rằng cũng có lợi cho các cửa hàng gần đó. Vì trung tâm mua sắm này còn tương đối mới và trong điều kiện tốt nên bạn có thể thoải mái dạo chơi vào ban đêm. Nó cũng được chiếu sáng tốt và an toàn. Mặc dù tôi hơi lo lắng về khả năng lưu lượng truy cập có thể tăng lên, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng trung tâm mua sắm là một bổ sung thực sự có giá trị cho khu vực lân cận. Đó là một địa điểm tuyệt vời để giao lưu với những người thân yêu và bạn bè.

Tôi rất vui mừng về sự phát triển mới này xung quanh. Thật tuyệt vời khi thấy khu vực này đang phát triển và trở nên tốt hơn như thế nào. Tôi háo hức đến đó sớm và kiểm tra những gì nó cung cấp. Chắc chắn đó là một thay đổi tốt cho khu phố và tôi tin rằng nó sẽ giúp ích cho mọi người trong khu vực, kể cả tôi.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

3. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 10.07.2023

3.1. Do people use public transport in Vietnam?

Yes, public transport is commonly used in Vietnam, particularly in major cities like Hanoi and Ho Chi Minh City. With a well-established network of buses, trains, and taxis, locals rely on these affordable and convenient options for daily commuting and travel. The Vietnamese government’s continuous efforts to improve and expand public transportation infrastructure have further encouraged the use of these services and reduced dependency on private vehicles. As a result, public transport remains a popular and practical choice for many residents, contributing to better mobility and reduced traffic congestion in urban areas.

Bài dịch:

Vâng, giao thông công cộng được sử dụng phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Với mạng lưới xe buýt, xe lửa và taxi được thiết lập tốt, người dân địa phương tin tưởng vào những lựa chọn giá cả phải chăng và thuận tiện này để đi lại và đi lại hàng ngày. Chính phủ Việt Nam không ngừng nỗ lực cải thiện và mở rộng cơ sở hạ tầng giao thông công cộng đã khuyến khích hơn nữa việc sử dụng các dịch vụ này và giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Do đó, giao thông công cộng vẫn là lựa chọn phổ biến và thiết thực của nhiều người dân, góp phần cải thiện khả năng di chuyển và giảm ùn tắc giao thông trong khu vực đô thị.

3.2. Why do people prefer Using Private Transport?

People may prefer using private transport for several reasons. First and foremost, it offers greater flexibility and convenience, allowing individuals to travel according to their own schedules and destinations without adhering to fixed public transport routes and timings. Additionally, private transport can be perceived as more comfortable, providing personal space and control over the driving environment. Some people also prefer the privacy and independence that private vehicles offer, allowing them to carry belongings and passengers without restrictions. However, it’s worth noting that the preference for private transport can contribute to traffic congestion, environmental issues, and increased expenses, which is why balancing public and private transport options remains crucial for sustainable and efficient mobility solutions.

Bài dịch:

Mọi người có thể thích sử dụng phương tiện giao thông cá nhân vì nhiều lý do. Đầu tiên và quan trọng nhất, nó mang lại sự linh hoạt và tiện lợi hơn, cho phép các cá nhân đi du lịch theo lịch trình và điểm đến của riêng họ mà không cần tuân thủ các tuyến đường và thời gian giao thông công cộng cố định. Ngoài ra, phương tiện giao thông cá nhân có thể được coi là thoải mái hơn, cung cấp không gian cá nhân và kiểm soát môi trường lái xe. Một số người cũng thích sự riêng tư và độc lập mà phương tiện cá nhân mang lại, cho phép họ chở đồ đạc và hành khách mà không bị hạn chế. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là sở thích sử dụng phương tiện giao thông cá nhân có thể góp phần gây tắc nghẽn giao thông, các vấn đề về môi trường và tăng chi phí, đó là lý do tại sao việc cân bằng giữa các phương tiện giao thông công cộng và cá nhân vẫn rất quan trọng đối với các giải pháp di chuyển bền vững và hiệu quả.

3.3. Is there anything to improve in public transport?

Yes, there are several areas for improvement in public transport. Firstly, enhancing the frequency and reliability of services can encourage more people to opt for public transport as their primary mode of travel. Expanding the coverage and connectivity of routes, particularly in suburban and rural areas, will make public transport accessible to a larger population. Investments in modernizing the infrastructure, such as introducing electric buses and developing metro systems, can improve efficiency and reduce the environmental impact. Implementing user-friendly payment systems and providing real-time information to passengers can enhance the overall experience. By addressing these aspects, public transport can become a more attractive and sustainable choice for commuters, reducing congestion and promoting greener transportation solutions.

Bài dịch:

Vâng, có một số lĩnh vực để cải thiện giao thông công cộng. Thứ nhất, nâng cao tần suất và độ tin cậy của các dịch vụ có thể khuyến khích nhiều người lựa chọn phương tiện giao thông công cộng làm phương thức đi lại chính của họ. Mở rộng phạm vi phủ sóng và khả năng kết nối của các tuyến đường, đặc biệt là ở các khu vực ngoại thành và nông thôn, sẽ làm cho giao thông công cộng tiếp cận được với đông đảo dân cư hơn. Đầu tư vào hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, chẳng hạn như giới thiệu xe buýt điện và phát triển hệ thống tàu điện ngầm, có thể nâng cao hiệu quả và giảm tác động môi trường. Việc triển khai các hệ thống thanh toán thân thiện với người dùng và cung cấp thông tin theo thời gian thực cho hành khách có thể nâng cao trải nghiệm tổng thể. Bằng cách giải quyết những khía cạnh này, giao thông công cộng có thể trở thành lựa chọn hấp dẫn và bền vững hơn cho hành khách, giảm tắc nghẽn và thúc đẩy các giải pháp giao thông xanh hơn.

3.4. What is the difference between free entertainment and media that people pay to use?

The main difference between free entertainment and paid media lies in their cost and accessibility. Free entertainment refers to content, such as videos, music, articles, or games, that is available to users without any direct charge. This content is usually supported by advertisements or other revenue models. On the other hand, media that people pay to use requires a financial transaction, either through subscriptions or one-time purchases. Paid media often offers premium or exclusive content, higher quality, and an ad-free experience. While free entertainment provides open access, paid media tends to offer additional benefits and a higher level of control over the user experience, catering to different preferences and budgets.

Bài dịch:

Sự khác biệt chính giữa giải trí miễn phí và phương tiện trả phí nằm ở chi phí và khả năng tiếp cận của chúng. Giải trí miễn phí đề cập đến nội dung, chẳng hạn như video, nhạc, bài báo hoặc trò chơi, sẵn có cho người dùng mà không phải trả bất kỳ khoản phí trực tiếp nào. Nội dung này thường được hỗ trợ bởi quảng cáo hoặc các mô hình doanh thu khác. Mặt khác, phương tiện mà mọi người trả tiền để sử dụng yêu cầu giao dịch tài chính, thông qua đăng ký hoặc mua một lần. Phương tiện trả phí thường cung cấp nội dung cao cấp hoặc độc quyền, chất lượng cao hơn và trải nghiệm không có quảng cáo. Trong khi giải trí miễn phí cung cấp quyền truy cập mở, phương tiện trả phí có xu hướng cung cấp các lợi ích bổ sung và mức độ kiểm soát cao hơn đối với trải nghiệm người dùng, phục vụ cho các sở thích và ngân sách khác nhau.

3.5. In Vietnam, do people often go to the movies?

Yes, going to the movies is a popular and common form of entertainment in Vietnam. The country has a thriving film industry that produces a wide variety of local movies, and Vietnamese audiences show a strong interest in supporting and enjoying these films on the big screen. Additionally, international blockbuster movies are also screened in cinemas, attracting a diverse audience. Going to the movies is seen as a social activity, especially among friends and families, and it provides a chance to escape from daily routines and immerse in the world of storytelling and visual experiences. The presence of modern multiplexes in major cities has further contributed to the popularity of movie-going culture in Vietnam.

Bài dịch:

Vâng, đi xem phim là một hình thức giải trí phổ biến và thông dụng ở Việt Nam. Đất nước này có một ngành công nghiệp điện ảnh phát triển mạnh, sản xuất nhiều loại phim địa phương và khán giả Việt Nam rất quan tâm đến việc hỗ trợ và thưởng thức những bộ phim này trên màn ảnh rộng. Bên cạnh đó, các bộ phim bom tấn quốc tế cũng được trình chiếu tại các rạp, thu hút nhiều đối tượng khán giả. Đi xem phim được coi là một hoạt động xã hội, đặc biệt là giữa bạn bè và gia đình, đồng thời mang đến cơ hội thoát khỏi những thói quen hàng ngày và hòa mình vào thế giới kể chuyện và trải nghiệm hình ảnh. Sự hiện diện của các cụm rạp chiếu phim hiện đại ở các thành phố lớn đã góp phần thúc đẩy văn hóa đi xem phim ở Việt Nam ngày càng phổ biến.

Tham khảo bài mẫu: Describe a movie you watched that made you feel disappointed – Đề thi IELTS Speaking ngày 03.07.2023

Hy vọng với bài mẫu band 7.5+ chủ đề Describe a new development in the area where you live – Đề thi IELTS Speaking ngày 10.07.2023 sẽ giúp bạn đọc có thêm nguồn tham khảo hữu ích trong quá trình ôn luyện IELTS. Chúc bạn học tập thật tốt nhé!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Khóa học IELTS  cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”