Search
Close this search box.

Describe a drawing or painting that you like – Đề thi IELTS Speaking ngày 11.01.2024

Với đề thi IELTS Speaking ngày 11.01.2024, bài mẫu cho chủ đề “Describe a drawing or painting that you like” cùng những câu hỏi chung chủ đề trong Part 3 “Painting and Drawing”. Ngoài ra, bài viết này còn liệt kê ra một số từ vựng hay giúp bạn bổ sung thêm vốn từ vựng và biết cách triển khai câu trả lời ở chủ đề này. Tham khảo bài viết sau đây nhé!

Cập nhật Đề thi IELTS Speaking 2024 tại IDP & BC nhanh nhất và chính xác nhất

Bài mẫu Describe a drawing or painting that you like
Bài mẫu Describe a drawing or painting that you like

1. Bài mẫu Describe a drawing or painting that you like

Part 2: Describe a drawing or painting that you like.
You should say:
➢ When/where did you see the painting?
➢ Who is the artist?
➢ What is the painting about?
Explain why you find that painting impressive

Dàn bài

1. Seeing the Painting:

 • Where: An American museum (exact location not specified)
 • When: Years ago

2. The Artist:

 • Claude Monet
 • Painted in 1875
 • Impressionist movement

3. The Scene:

 • Idyllic stroll through sun-dappled greenery
 • Two figures – elegant woman and verdant backdrop
 • Closer look reveals intricate beauty: shimmering dress, vibrant foliage, glittering sky

4. Striking Impact:

 • Hidden story: woman’s veiled face sparks imagination, inviting personal interpretations
 • Timeless appeal: celebrates life’s beauty in a relatable moment, transcending historical context
 • Emotional resonance: speaks to soul and senses, igniting curiosity and introspection

Bài mẫu band 7.5+

I would like to talk about “Woman with a Parasol,” a portrait that never fails to capture my imagination. I first encountered it at an American museum years ago, and it immediately struck me for its beauty. Painted in 1875 by Claude Monet, this impressionist masterpiece illustrated a female walking elegantly along nature.

At first glance, the piece of art seems simple as there are only two people in a green field. However, at a closer look, the lady who stands in the foreground has a dress shimmering in the dappled sunlight. In addition, the verdant foliage creates a vibrant backdrop, and the sky glitters as an effect of lights and clouds. All of these features showcased tremendous beauty with great depth in the artwork, which made the name for Monet’s talents for colour use.

Apart from the fantastic technique, it’s the sense of hidden narrative that “Woman with a Parasol” generates that really appeals to me. The parasol conceals Camille’s countenance, so we can only speculate about what she is thinking and feeling. Is she deep in thought? Taking a leisurely walk? I can put my own emotions and interpretations onto the artwork because of its ambiguity, which makes it a really personal experience.

The painting also transcends its historical setting. It honours life and beauty caught in a common grace moment. The enigmatic figure of Camille, the vivid greenery, and the diffused sunshine all appeal to people of all ages and backgrounds, making “Woman with a Parasol” a timeless work of art.

This is the pinnacle of outstanding art. It communicates to the soul as well as the senses, arousing feelings of curiosity and want for introspection. In the end, that’s the reason “Woman with a Parasol” will always have a particular place in my heart.

299 words – Band 7.5+ – Written by TalkFirst

Tham khảo bài mẫu IELTS Speaking part 2 & 3: Describe a song you like

Describe a drawing or painting that you like
Describe a drawing or painting that you like – Woman with a Parasol

Từ vựng quan trọng cần highlight

 • Encountered (verb): to meet or find someone or something unexpectedly. (Gặp gỡ, bắt gặp)
 • Masterpiece (noun): a work of art of the highest quality. (Kiệt tác)
 • Shimmering (adjective): shining with a soft, unsteady light. (Lấp lánh, lung linh)
 • Verdant (adjective): covered in fresh, green vegetation. (Xanh tươi, rậm rạp)
 • Ambiguity (noun): the open to one of several possible interpretations; uncertain in meaning. (Sự mơ hồ, tính đa nghĩa)
 • Transcends (verb): to rise above or go beyond the limitations of. (Vượt qua, vượt khỏi)
 • Diffused (adjective): spread out or dispersed over a wide area. (Tỏa rộng, lan tỏa)
 • Arouse (verb): to awaken or stir up a feeling or interest. (Gây ra, khơi gợi)
 • Introspection (noun): the examination of one’s own thoughts and feelings. (Tự vấn, nhìn nhận nội tâm)

Bài dịch

Tôi muốn nói về “Người phụ nữ đeo dù”, một bức chân dung luôn thu hút trí tưởng tượng của tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó tại một bảo tàng Mỹ cách đây nhiều năm, và nó ngay lập tức khiến tôi ấn tượng vì vẻ đẹp của nó. Được vẽ vào năm 1875 bởi Claude Monet, kiệt tác theo trường phái ấn tượng này minh họa một người phụ nữ bước đi thanh lịch dọc theo thiên nhiên.

Thoạt nhìn, tác phẩm nghệ thuật có vẻ đơn giản vì chỉ có hai người trên một cánh đồng xanh. Tuy nhiên, nhìn kỹ hơn, người phụ nữ đứng phía trước có bộ váy lung linh dưới ánh nắng lốm đốm. Ngoài ra, những tán lá xanh tươi tạo nên phông nền rực rỡ, bầu trời lấp lánh như hiệu ứng của ánh sáng và mây. Tất cả những đặc điểm này đều thể hiện vẻ đẹp to lớn với chiều sâu tuyệt vời trong tác phẩm nghệ thuật, điều này đã tạo nên tên tuổi cho tài năng sử dụng màu sắc của Monet.

Ngoài kỹ thuật tuyệt vời, cảm giác kể chuyện ẩn giấu mà “Woman with a Parasol” tạo ra đã thực sự hấp dẫn tôi. Chiếc dù che đi khuôn mặt của Camille nên chúng ta chỉ có thể suy đoán cô ấy đang nghĩ gì và cảm thấy gì. Cô ấy có đang suy nghĩ sâu sắc không? Đi dạo nhàn nhã? Tôi có thể đặt những cảm xúc và cách diễn giải của riêng mình vào tác phẩm nghệ thuật vì tính mơ hồ của nó, điều này khiến nó trở thành một trải nghiệm thực sự cá nhân.

Bức tranh cũng vượt qua bối cảnh lịch sử của nó. Nó tôn vinh cuộc sống và vẻ đẹp được bắt gặp trong khoảnh khắc ân sủng chung. Hình tượng bí ẩn của Camille, cây xanh sống động và ánh nắng lan tỏa đều thu hút mọi người ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh, khiến “Người phụ nữ đeo dù” trở thành một tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian.

Đây là đỉnh cao của nghệ thuật xuất sắc. Nó giao tiếp với tâm hồn cũng như các giác quan, khơi dậy cảm giác tò mò và muốn xem xét nội tâm. Cuối cùng, đó là lý do “Woman with a Parasol” sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 11.01.2024

2.1. What are the differences between painting and drawing?

From how I define them, drawings and paintings are two forms of visual art. However, they differ in a few noticeable ways. Firstly, the main difference between the two is the tools used. Painting uses liquid colours such as oil paints, acrylics, or watercolours on different surfaces, including wood or canvas. On the other hand, drawing typically uses dry materials such as pencils, charcoal, or ink on paper. Personally, I prefer painting as I can easily mix liquid colours together to create artistic projects.

Từ vựng:

 • Define (v): Định nghĩa
 • Visual art: Nghệ thuật hình ảnh
 • Charcoal (n): Than chì

Bài dịch:

Theo cách tôi định nghĩa, tranh vẽ và tranh vẽ là hai loại hình nghệ thuật thị giác. Tuy nhiên, chúng khác nhau ở một số điểm đáng chú ý. Thứ nhất, sự khác biệt chính giữa hai là công cụ được sử dụng. Tranh sử dụng các màu lỏng như sơn dầu, acrylic hoặc màu nước trên các bề mặt khác nhau, bao gồm cả gỗ hoặc vải. Mặt khác, việc vẽ thường sử dụng các vật liệu khô như bút chì, than hoặc mực trên giấy. Cá nhân tôi thích vẽ tranh hơn vì tôi có thể dễ dàng trộn các màu lỏng với nhau để tạo ra các tác phẩm nghệ thuật.

2.2. Why do some people keep a painting for a long time?

Treasured paintings frequently speak to people on several levels beyond just their visual appeal. It could represent deeply held beliefs, arouse feelings, or bring back memories. It may symbolize a significant life event, a fleeting moment of happiness, or a memory of a loved one. On the other hand, it might provide intellectual stimulation by raising thought-provoking queries or inspiring philosophical reflection.

Từ vựng:

 • Treasured (adj): Quý giá, quý báu
 • Arouse (v): Kích thích, đánh thức, làm hứng thú

Bài dịch:

Những bức tranh quý giá thường nói chuyện với mọi người ở nhiều cấp độ khác nhau ngoài sức hấp dẫn về mặt hình ảnh. Nó có thể đại diện cho niềm tin sâu sắc, khơi dậy cảm xúc hoặc gợi lại những kỷ niệm. Nó có thể tượng trưng cho một sự kiện quan trọng trong cuộc đời, một khoảnh khắc hạnh phúc thoáng qua hoặc ký ức về một người thân yêu. Mặt khác, nó có thể mang lại sự kích thích trí tuệ bằng cách đưa ra những câu hỏi kích thích tư duy hoặc truyền cảm hứng cho những suy ngẫm triết học.

2.3. How does building style affect people’s lives?

The style of a building has a significant influence on how people perceive and engage with their surroundings, making it more than just an aesthetic decision. Compact, poorly lit areas can encourage tension and loneliness, whereas open, airy buildings with natural light enhance well-being and productivity. Social contact is influenced by architectural design, which can promote privacy in secluded areas or community life in open plazas. Historical styles help communities connect to their past, while sustainable design decisions impact health and environmental conscience. In the end, buildings serve as more than just places to live; they also influence our moods, actions, and sense of self.

Từ vựng:

 • Aesthetic (adj/n): Thẩm mỹ, vẻ đẹp
 • Impact (n/v): Tác động, ảnh hưởng

Bài dịch:

Phong cách của một tòa nhà có ảnh hưởng đáng kể đến cách mọi người nhìn nhận và tương tác với môi trường xung quanh, khiến nó không chỉ là một quyết định mang tính thẩm mỹ. Các khu vực chật hẹp, thiếu ánh sáng có thể gây ra căng thẳng và cô đơn, trong khi các tòa nhà mở, thoáng mát với ánh sáng tự nhiên giúp nâng cao sức khỏe và năng suất. Tiếp xúc xã hội bị ảnh hưởng bởi thiết kế kiến trúc, điều này có thể thúc đẩy sự riêng tư ở những khu vực hẻo lánh hoặc cuộc sống cộng đồng ở những quảng trường rộng mở. Phong cách lịch sử giúp cộng đồng kết nối với quá khứ của họ, trong khi các quyết định thiết kế bền vững tác động đến ý thức về sức khỏe và môi trường. Cuối cùng, các tòa nhà không chỉ đóng vai trò là nơi ở; chúng cũng ảnh hưởng đến tâm trạng, hành động và ý thức về bản thân của chúng ta.

2.4. Should children learn to draw and paint? Why?

Of course! Children who participate in sketching and painting receive priceless advantages. It fosters curiosity and creativity, pushing children to consider novel ideas and find visual ways to convey themselves. It improves problem-solving, hand-eye coordination, spatial awareness, fine motor skills, and cognitive capacities. Children who create art are more resilient and self-assured because they learn from their failures and are proud of their achievements.

Từ vựng:

 • Advantages (n): Ưu điểm, lợi ích
 • Foster (v): Nuôi dưỡng, khuyến khích
 • Creativity (n): Sự sáng tạo
 • Resilient (adj): Linh hoạt, kiên cường

Bài dịch:

Tất nhiên rồi! Trẻ em tham gia vẽ phác thảo và vẽ tranh sẽ nhận được những lợi ích vô giá. Nó thúc đẩy sự tò mò và sáng tạo, thúc đẩy trẻ cân nhắc những ý tưởng mới lạ và tìm ra những cách trực quan để truyền tải bản thân. Nó cải thiện khả năng giải quyết vấn đề, phối hợp tay và mắt, nhận thức về không gian, kỹ năng vận động tinh và năng lực nhận thức. Những đứa trẻ sáng tạo nghệ thuật sẽ kiên cường và tự tin hơn vì chúng học được từ những thất bại và tự hào về thành quả của mình.

2.5. How do young people share arts with others?

Technology has completely changed how young people interact with and communicate about art. Social media sites like TikTok and Instagram have developed into lively venues for exhibiting artistic works and bringing creators and audiences together on a worldwide scale. Online platforms devoted to particular artistic disciplines encourage cooperation and idea-sharing. Accessible platforms for exhibiting artwork are offered by virtual galleries and exhibitions, which can even reach those who are geographically far away.

Từ vựng:

 • Interactive (adj): Tương tác, tương tác hoạt động
 • Exhibit (v/n): Trưng bày, triển lãm
 • Cooperation (n): Sự hợp tác, sự cộng tác
 • Accessible (adj): Dễ tiếp cận, dễ truy cập

Bài dịch:

Công nghệ đã thay đổi hoàn toàn cách giới trẻ tương tác và giao tiếp về nghệ thuật. Các trang truyền thông xã hội như TikTok và Instagram đã phát triển thành những địa điểm sôi động để trưng bày các tác phẩm nghệ thuật và gắn kết người sáng tạo và khán giả lại với nhau trên quy mô toàn thế giới. Các nền tảng trực tuyến dành riêng cho các lĩnh vực nghệ thuật cụ thể sẽ khuyến khích sự hợp tác và chia sẻ ý tưởng. Các nền tảng có thể truy cập để trưng bày tác phẩm nghệ thuật được cung cấp bởi các phòng trưng bày và triển lãm ảo, thậm chí có thể tiếp cận những người ở xa về mặt địa lý.

2.6. Do you think the objects we use in our daily lives should be beautifully designed?

Even while practicality is necessary for all matters, ordinary products with a hint of beauty improve our lives in small but significant ways. Objects with exquisite design bring us joy and encourage us to recognize the beauty of ordinary things. They take the normal and turn it into something extraordinary. For example, they can make a chair or a plain teacup into a little masterpiece. Furthermore, ergonomics and functionality go hand in hand with good design, improving our comfort and ease of usage. 

Từ vựng:

 • Practicality (n): Tính thực tế, tính thực dụng.
 • Exquisite (adj): Tinh tế, trang nhã, đẹp đẽ.
 • Ergonomics (n): Nguyên lý thiết kế nhằm tối ưu hóa sự thoải mái và hiệu quả sử dụng.
 • Comfort (n): Sự thoải mái, thoải mái.

Bài dịch:

Ngay cả khi tính thiết thực là cần thiết cho mọi vấn đề, những sản phẩm thông thường mang chút vẻ đẹp sẽ cải thiện cuộc sống của chúng ta theo những cách nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Những đồ vật có thiết kế tinh tế mang lại cho chúng ta niềm vui và khuyến khích chúng ta nhận ra vẻ đẹp của những thứ bình thường. Họ coi những điều bình thường và biến nó thành điều gì đó phi thường. Ví dụ, họ có thể biến một chiếc ghế hoặc một tách trà đơn giản thành một kiệt tác nhỏ. Hơn nữa, công thái học và chức năng đi đôi với thiết kế tốt, cải thiện sự thoải mái và dễ sử dụng của chúng tôi.

Hy vọng qua bài mẫu Describe a drawing or painting that you like trên, bạn có thể nắm được cách lập dàn ý và cách triển khai câu trả lời hay để nâng band điểm IELTS Speaking. Và đừng quên, tại chuyên mục Tự học IELTS của TalkFirst, luôn có đầy đủ kiến thực giúp bạn có một kỳ ôn luyện thi IELTS hiệu quả.


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Khóa học IELTS và Khóa học IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”