Search
Close this search box.

Describe a time when you made a complaint and were satisfied with the result – Đề thi IELTS Speaking ngày 30.01.2023

Đề thi IELTS Speaking Part 2 ngày 30.01.2023 với chủ đề Describe a time when you made a complaint and were satisfied with the result. Đây là một chủ đề khá mới xuất hiện gần đây, để đạt được điểm cao với chủ đề này cũng không quá khó, hãy cùng TalkFirst tham khảo bài mẫu sau đây để chinh phục band điểm IELTS 7.5 phần Speaking nhé!

Describe a time when you made a complaint and were satisfied with the result
Describe a time when you made a complaint and were satisfied with the result

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 30.01.2023

Part 2: Describe a time when you made a complaint and were satisfied with the result.
You should say:
➢ When it happened
➢ Who you complained it to
➢ What you complained about
And explain why you were happy with the result

Bài mẫu band 7.5:

Because I’m the kind of person who complains when things don’t go my way, I’m going to take advantage of this occasion to tell you about the time I filed an official complaint against one of my teachers at the university.

Because we were required to study chemistry during my junior year of high school, I did not have much discretionary time. However, the majority of the students had a hard time getting the feel of it. Our newest addition to the biochemistry faculty, Mr. Tuan, utilizes a method of instruction that is not only somewhat “unique in nature but also has been met with various responses from his students.

None of us like having him as a teacher. Besides, he entered the classroom in a calm and collected manner. During the lesson, he regularly checks his phone instead of concentrating on educating the students. Everyone’s grades suffered as a result, but no one dared bring up Mr. Tuan to the school administration.

That evening, I filled my folks in on everything that had transpired. My father demanded that my sister and I go to the school’s administration if we had any issues with our instructors’ teaching. When I met with the school principal the following day to discuss the matter, he paid close attention as I provided further detail about my line of thought.

After having a talk with him earlier in the day about his disruptive behavior, my administration had a conversation with Mr. Tuan, and his attitude and manner in class underwent a significant turnaround as a result. My classmates couldn’t thank me enough, and the principal was astonished by my courage when I confronted our teacher about his bad performance in front of the whole class.

To briefly review, that was an incident in which I expressed my discontent, and I was content with the action that was done as a direct result of my complaint on that occurence.

Từ vựng:

  • discretionary [adj]:  tùy nghi
  • faculty [n]: ngụy biện
  • unique in nature: độc lạ
  • folks [n] : những người bạn
  • turnaround [n]: thay đổi
  • confronted [v]:  chất vấn
  • discontent [n]: sự không hài lòng
  • line of thinking: dòng suy nghĩ

Bản dịch:

Bởi vì tôi là loại người hay phàn nàn khi mọi việc không như ý muốn, nên tôi sẽ nhân cơ hội này để kể về lần tôi nộp đơn khiếu nại chính thức chống lại một trong những giáo viên của mình ở trường đại học.

Vì chúng tôi bắt buộc phải học môn Hóa trong năm học trung học cơ sở nên tôi không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Tuy nhiên, phần lớn các sinh viên đã có một thời gian khó khăn để có được cảm giác của nó. Sự bổ sung mới nhất của chúng tôi cho khoa hóa sinh, thầy Tuấn, sử dụng một phương pháp giảng dạy không chỉ hơi độc đáo về bản chất mà còn nhận được nhiều phản hồi khác nhau từ các sinh viên của thầy.

Không ai trong chúng tôi muốn có anh ấy như một giáo viên. Thêm vào đó, anh ấy bước vào lớp một cách bình tĩnh và tự chủ. Trong giờ học, thầy thường xuyên kiểm tra điện thoại thay vì tập trung giáo dục học sinh. Điểm thì ai cũng bị, nhưng không ai dám kiện thầy Tuấn lên ban giám hiệu.

Tối hôm đó, tôi kể cho mọi người nghe về mọi chuyện đã xảy ra. Cha tôi yêu cầu chị gái tôi và tôi đến gặp ban giám hiệu của trường nếu chúng tôi có bất kỳ vấn đề gì với những lời dạy mà người hướng dẫn của chúng tôi đang cung cấp. Khi tôi gặp hiệu trưởng của trường vào ngày hôm sau để thảo luận về vấn đề này, ông ấy đã rất chú ý khi tôi cung cấp thêm chi tiết về suy nghĩ của mình.

Sau khi nói chuyện với anh ấy vào đầu ngày về hành vi gây rối của anh ấy, ban giám hiệu của tôi đã nói chuyện với thầy Tuấn, và kết quả là thái độ và cách cư xử của anh ấy trong lớp đã thay đổi đáng kể. Các bạn cùng lớp của tôi không thể cảm ơn tôi cho đủ, và hiệu trưởng đã rất ngạc nhiên trước sự dũng cảm của tôi khi tôi chất vấn giáo viên của chúng tôi về thành tích tồi tệ của thầy ấy trước cả lớp.

Tóm lại, có một sự việc mà tôi đã bày tỏ sự không hài lòng của mình và tôi hài lòng với hành động được thực hiện do kết quả trực tiếp của khiếu nại của tôi về sự việc đó.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3 ngày 30.01.2023

2.1. In Vietnam, what do people often complain most about? 

My observation is that individuals from all backgrounds, even Vietnamese people, have reasons for complaining. They often discuss their misfortunes in casual conversations, such as being fired or suffering an accident. Complaints about traffic congestion, global warming, and other widespread issues have been heard. Additionally, it is often believed that Asian parents (Vietnamese parents also) are the most likely to complain about their kids to others in their social circle. I simply feel the need to clarify that this is true even though it is quite funny and intriguing.

Dịch:

Quan sát của tôi là các cá nhân thuộc mọi thành phần, kể cả người Việt Nam, đều có lý do để phàn nàn. Họ thường thảo luận về những bất hạnh của mình trong cuộc trò chuyện thông thường, chẳng hạn như bị sa thải hoặc bị tai nạn. Những lời phàn nàn về tắc nghẽn giao thông, sự nóng lên toàn cầu và các vấn đề phổ biến khác đã được lắng nghe. Ngoài ra, người ta thường tin rằng các bậc cha mẹ châu Á (cả cha mẹ Việt Nam) có nhiều khả năng phàn nàn về con cái của họ với những người khác trong cộng đồng xã hội của họ. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy cần phải làm rõ rằng điều này là đúng mặc dù nó khá buồn cười và hấp dẫn.

2.2. Do young or people complain more?

It seems that older people are more likely to complain than younger people, but I believe that people of all ages have valid gripes and are fed up with various aspects of modern life. Because of the pressures of school and employment, young people have few options but to vent their frustrations on others around them. However, frustrations among the elderly might stem from various sources, including dissatisfaction with one’s own children or grandkids or a disagreement with one’s neighbors. It’s difficult to say for sure which age group is the most complaining.

Dịch:

Có vẻ như những người lớn tuổi hay phàn nàn hơn những người trẻ tuổi, nhưng tôi tin rằng mọi người ở mọi lứa tuổi đều có những phàn nàn hợp lý và chán ngấy với nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống hiện đại. Vì áp lực của trường học và việc làm, những người trẻ tuổi có rất ít lựa chọn ngoài việc trút sự thất vọng của mình cho những người xung quanh. Tuy nhiên, sự thất vọng của người cao tuổi có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cả sự không hài lòng với con cháu của chính mình hoặc bất đồng với hàng xóm. Thật khó để nói chắc chắn nhóm tuổi nào phàn nàn nhiều nhất.

2.3. Is it important for companies to deal with complaints from customers?

It’s hardly an overstatement to say that, from a business viewpoint, responding to and resolving customer concerns is of the utmost importance. If firms fail to adequately address customers’ complaints, it’s possible that those consumers may stop utilizing the company’s goods or services. Worse, they could tell their friends and family to avoid the company, and this negative “word of mouth” advertising can be catastrophic to a business’ bottom line. Therefore, businesses must act swiftly in response to client concerns.

Dịch:

Không quá lời khi nói rằng, từ quan điểm kinh doanh, việc đáp ứng và giải quyết các mối quan tâm của khách hàng là điều quan trọng nhất. Nếu các công ty không giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của khách hàng, có thể những người tiêu dùng đó sẽ ngừng sử dụng hàng hóa hoặc dịch vụ của công ty. Tệ hơn nữa, họ có thể nói với bạn bè và gia đình của mình để tránh xa công ty, và quảng cáo “truyền miệng” tiêu cực này có thể là thảm họa đối với lợi nhuận của doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp phải hành động nhanh chóng để đáp ứng các mối quan tâm của khách hàng. 

2.4. Is it possible for a child to learn how to complain?

To what extent you want to develop yourself to become a chronic complainer versus learning how to make a complaint when necessary is unclear. Suppose we imagine a situation in which children have to deal with a problem, such as receiving a vegetarian lunch that turns out to include meat. In that case, we can see the necessity to instill in them the skill of making a complaint in an effective and respectful manner. On the other hand, it’s possible that a child will pick up the habit of complaining if they’re frequently exposed to individuals who do it.

Dịch:

Không rõ bạn muốn phát triển bản thân để trở thành một người hay phàn nàn kinh niên ở mức độ nào so với việc học cách khiếu nại khi cần thiết. Nếu chúng ta tưởng tượng một tình huống mà trẻ em phải giải quyết một vấn đề, chẳng hạn như nhận một bữa trưa chay hóa ra lại có thịt, chúng ta có thể thấy sự cần thiết phải truyền cho chúng kỹ năng khiếu nại sao cho vừa hiệu quả và tôn trọng. Mặt khác, có thể một đứa trẻ sẽ có thói quen phàn nàn nếu chúng thường xuyên tiếp xúc với những người làm điều đó. 

2.5. Do some people complain more than others?

Of course. It’s likely that everyone of us can think of at least one individual who never seems to be satisfied and is always looking for reasons to complain. They are unable to perceive the positive aspects of life and are only preoccupied with the drawbacks; these people seem to be born with a mindset that views the world as if the glass were always half empty. It’s a shame since their actions make them unlikable, and because of that, others steer clear of them. This, in turn, provides them with even more justification for their complaints.

Dịch:

Tất nhiên. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có thể nghĩ đến ít nhất một cá nhân dường như không bao giờ hài lòng và luôn tìm lý do để phàn nàn. Họ không thể nhận thức được những khía cạnh tích cực của cuộc sống và chỉ bận tâm đến những mặt hạn chế; những người này dường như được sinh ra với tư duy nhìn thế giới như thể chiếc ly luôn cạn một nửa. Thật xấu hổ vì hành động của họ khiến họ trở nên khó ưa, và vì thế, những người khác tránh xa họ. Điều này, đến lượt nó, cung cấp cho họ nhiều lý do hơn cho những lời phàn nàn của họ. 

Tổng hợp đề thi IELTS Speaking 2023 được cập nhật nhanh nhất và đầy đủ nhất tại BC & IDP

Hy vọng với bài mẫu về chủ đề Describe a time when you made a complaint and were sastisfied with the result – đề thi IELTS Speaking ngày 30.01.2023 sẽ giúp các bạn có thêm cách trả lời câu hỏi ở dạng đề này và đạt được band điểm mình mong muốn. Chúc các bạn luyện thi Speaking thật tốt!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Khóa học IELTS  cam kết đầu ra tại Anh Ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Happy Vietnam Reunification Day] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và tham gia vòng quay may mắn nhận quà siêu hấp dẫn!