Search
Close this search box.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07.05.2023

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07.05.2023 nói về vấn đề ai là người nắm giữ nhiều ảnh hưởng toàn cầu hơn giữa các nhà khoa học và các nhân vật chính trị gia. Cùng TalkFirst tham khảo bài mẫu dạng đề Discuss both views and give your opinion sau đây để tích lũy thêm thật nhiều ý tưởng hay để triển khai bài viết & note lại những từ vựng ghi điểm thật cao nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07.05.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07.05.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 2

Some people believe that scientists have more influence over the world whereas others argue that politicians have more influence over the world. Discuss both the views and give your opinion? 

2. Dàn bài

Introduction

 • Paraphrase: Cuộc tranh luận giữa các nhà khoa học và nhân vật chính trị về sự ảnh hưởng toàn cầu.
 • Thừa nhận sự ảnh hưởng của các nhà khoa học nhưng nhận ra sự thống trị của các chính trị gia.

Body 1: Main idea: ảnh hưởng nhân đạo của Các nhà khoa học

 • Supporting 1: Sự đổi mới và khám phá liên tục cải thiện cuộc sống con người và mở đường cho tiến bộ.
 • Supporting 2: Các ví dụ về ảnh hưởng nhân đạo trong y học và công nghệ, các phát minh lịch sử đáng chú ý thể hiện sức mạnh biến đổi của khoa học.
 • Supporting 3: Quan trọng của việc xem xét các tác động lâu dài của tiến bộ khoa học.

Body 2: Main idea: ảnh hưởng của Chính trị gia thông qua quy định và luật lệ

 • Supporting 1: Tập trung vào quy định và pháp luật xã hội.Ngăn chặn việc lợi dụng điểm yếu và bảo vệ cơ cấu xã hội.
 • Supporting 2: Quyền lực của chính trị gia can thiệp vào lĩnh vực khoa học vì những yếu tố đạo đức.
 • Supporting 3: Các phát triển khoa học gây tranh cãi, như trí tuệ nhân tạo, và những tác động của chúng. -> Cần thiết có pháp luật và nguyên tắc đạo đức để bảo vệ quyền con người.

Conclusion: 

 • Đóng góp của các nhà khoa học trong việc mở rộng ranh giới kiến thức và cải thiện cuộc sống.
 • Ảnh hưởng của chính trị gia thông qua quy định, giải quyết các yếu điểm xã hội và xem xét đạo đức trong khoa học.
 • Nhận thức rằng khoa học không thoát khỏi ảnh hưởng chính trị, nhấn mạnh tầm quan trọng của một cách tiếp cận cân đối.

3. Sample Answer band 7.5+

There has been a debate of who holds more global influence between scientists and political figures. While the case can be made for scientists owing to their pioneering inventions and discoveries, there also are compelling reasons to believe that the course of this world is very much under politicians’ sway. It is my opinion that each profession has always maintained their own distinct influence over the world, but the balance of power seems to be shifting towards politicians in recent times. 

It can be argued that scientists’ impacts are humanitarian, which are especially evident in the spheres of medicine and technology. Their constant innovations and discoveries throughout the course of history have paved the path for a better life overall for human beings, in which there exist medical cures for certain diseases and technologies that aid people in everyday living. One only has to look no further than the invention of vaccines by Edward Jenner or the first practical telephone by A. G. Bell, without which it would be nearly impossible to imagine today’s world. While today’s time’s scientific advances are nowhere near as life-changing as those in the past, their long-term implications should not be underestimated. 

Conversely, politicians have made their impacts felt mainly through societal regulations and legislations, which have a more regulatory as well as immediate effect on everyday’s living. Without their policies, existing loopholes within society or between nations may be exploited to the point of becoming detrimental to a country’s social fabric. The political authority to intervene may also extend to the realm of science should certain scientific inventions cross the ethical line. For example, controversial scientific developments in fields like artificial intelligence have raised questions about the implications they may have on data privacy, personal autonomy, and the overall relevance of individuals in society. It thus becomes necessary for political authorities to implement legislation and ethical guidelines to keep the scientific practices from infringing on human rights, lest they turn into manipulation.

In conclusion, both scientists and politicians have undeniably influenced the world in significant ways. While scientists continue to push the boundaries of possibilities with innovations and discoveries to improve human life, politicians wield their influence through regulations and policies that shape society and daily operations, from which the world of science is not exempt.

382 words – Band 7.5+ – Written by TalkFirst

Bài dịch:

Có một cuộc tranh luận xem ai là người nắm giữ nhiều ảnh hưởng toàn cầu hơn giữa các nhà khoa học và các nhân vật chính trị. Mặc dù các nhà khoa học có thể tin vào những phát minh và khám phá mang tính tiên phong của mình, nhưng cũng có những lý do thuyết phục để tin rằng tiến trình của thế giới này chịu sự chi phối rất lớn của các chính trị gia. Theo tôi, mỗi ngành nghề luôn duy trì ảnh hưởng riêng biệt của họ đối với thế giới, nhưng cán cân quyền lực dường như đang nghiêng về phía các chính trị gia trong thời gian gần đây.

Có thể lập luận rằng ảnh hưởng của các nhà khoa học mang tính nhân văn, điều này đặc biệt rõ ràng trong lĩnh vực y học và công nghệ. Những đổi mới và khám phá không ngừng của họ trong suốt quá trình lịch sử đã mở đường cho một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con người, trong đó tồn tại các phương pháp chữa trị y tế cho một số bệnh và công nghệ hỗ trợ con người trong cuộc sống hàng ngày. Người ta chỉ cần nhìn vào việc phát minh ra vắc-xin của Edward Jenner hoặc chiếc điện thoại thực tế đầu tiên của A. G. Bell, nếu không có nó thì gần như không thể tưởng tượng được thế giới ngày nay. Mặc dù những tiến bộ khoa học ngày nay gần như không thể thay đổi cuộc sống như những tiến bộ trong quá khứ, nhưng không nên đánh giá thấp những tác động lâu dài của chúng.

Ngược lại, các chính trị gia đã tạo ra tác động của họ chủ yếu thông qua các quy định xã hội và pháp luật, mang tác động điều tiết hơn cũng như ảnh hưởng ngay lập tức đến cuộc sống hàng ngày. Nếu không có chính sách của họ, những kẽ hở hiện có trong xã hội hoặc giữa các quốc gia có thể bị khai thác đến mức trở nên bất lợi cho cơ cấu xã hội của một quốc gia. Cơ quan chính trị can thiệp cũng có thể mở rộng sang lĩnh vực khoa học nếu một số phát minh khoa học vượt qua ranh giới đạo đức. Ví dụ: những phát triển khoa học gây tranh cãi trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo đã đặt ra câu hỏi về tác động của chúng đối với quyền riêng tư dữ liệu, quyền tự chủ cá nhân và mức độ liên quan tổng thể của các cá nhân trong xã hội. Do đó, điều cần thiết đối với các cơ quan chính trị là thực thi pháp luật và hướng dẫn đạo đức để giữ cho các hoạt động khoa học không vi phạm nhân quyền, kẻo chúng biến thành sự thao túng.

Tóm lại, không thể phủ nhận cả các nhà khoa học và chính trị gia đã định hình thế giới theo những cách quan trọng. Trong khi các nhà khoa học tiếp tục thúc đẩy ranh giới của sự khả thi bằng những đổi mới và khám phá để cải thiện cuộc sống con người, thì các chính trị gia sử dụng ảnh hưởng của họ thông qua các quy định và chính sách định hình xã hội và các hoạt động hàng ngày, mà thế giới khoa học cũng không được miễn trừ.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

4. Một số từ vựng highlight

 • Pioneering (adj): Tiên phong 
 • Sway (v): Làm lay chuyển 
 • Humanitarian (adj): Nhân đạo, nhân văn 
 • Evident (adj): Rõ ràng 
 • Pave the path for: Mở đường cho
 • Underestimated (adj): Bị đánh giá thấp 
 • Legislations (n): Luật pháp
 • Loopholes (n): Lỗ hổng
 • Social fabric (n): Cấu trúc xã hội 
 • Intervene (v): Can thiệp
 • Autonomy (n): Tính tự chủ 
 • Relevance (n): Liên quan
 • Infringe on (v): Vi phạm
 • Exempt (adj): Được miễn (v: Miễn)

Tham khảo: Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu mới nhất tại IDP & BC

Trên đây là bài mẫu và đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 07.05.2023 đã được đội ngũ giáo viên tại TalkFirst nghiên cứu và phân tích. Hy vọng bài viết sau đây hữu ích với bạn trong quá trình luyện thi IELTS.

Chúc bạn học tập tốt!


Nếu bạn đang tìm kiếm khoá học luyện thi IELTS uy tín, tham khảo thêm Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại Anh ngữ TalkFirst

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”