Tổng hợp review đề thi IELTS Reading 2022 (cập nhật liên tục)

Đề thi IELTS Reading 2022 hiện đang được TalkFirst cập nhật liên tục mỗi ngày. Đặc biệt tất cả các đề thi dưới đây đều đến từ các bạn học viên ở TalkFirst và các thí sinh đi thi về cập nhật lại nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về độ chính xác nhé!

Bởi vì các đoạn passage trong đề thi IELTS Reading rất dài và câu hỏi tương đối phức tạp nên các bạn thí sinh không thể nhớ chi tiết từng bài. Chính vì vậy, TalkFirst sẽ tổng hợp các dạng bài xuất hiện trong đề thi thật và các chủ đề liên quan. Để thực hành bạn có thể lên mạng và tìm kiếm các chủ đề tương tự.

Ngoài ra bài viết còn giới thiệu đến các bạn các dạng câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong bài thi Reading để mọi người cùng tham khảo và hữu ích trong quá trình giải đề!

Lưu ý về đề thi IELTS Reading 2022

Một bài thi IELTS Reading thông thường sẽ gồm có 40 câu hỏi được chia thành 3 đoạn văn (Passages). Đa phần các đoạn văn xuất hiện trong bài IELTS Reading được lấy từ sách, tạp chí hoặc các bài báo nước ngoài nên có độ dài trung bình từ 700 đến 1500 chữ.

Các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi IELTS Reading:

 1. Multiple choice – Câu hỏi trắc nghiệm
 2. Identifying information – Câu hỏi True False Not given
 3. Identifying the writer’s views – Câu hỏi Yes No Not given
 4. Matching information – Nối thông tin
 5. Matching headings – Chọn tiêu đề đúng
 6. Matching features – Nối đặc điểm
 7. Matching sentence endings – Hoàn thành câu chưa hoàn chỉnh
 8. Sentence/Summary/Note/Table/Flow-chart/Diagram label completion: Hoàn thành câu/bảng/biểu đồ
 9. Short-answer questions – Câu trả lời ngắn

Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 1

Ngày 05/01/2022

Passage 1: Dinosaur

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Sport

 • Matching headings
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Detective

 • Multiple choice
 • Matching information
 • Yes No Not Given

Ngày 08/01/2022

Passage 1: Circulating libraries

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Bird migration

 • Matching headings
 • Multiple choice
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Cooperation

 • Matching information
 • Multiple choice
 • Yes No Not given

Tham khảo bài viết: Tổng hợp review đề thi IELTS Listening 2022

Ngày 09/01/2022

Passage 1: Movies Theaters

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Why do we use language

 • Matching headings
 • Multiple choice

Passage 3: Argument about islands

 • Yes No Not given
 • One word only from the text for each answer

Ngày 13/01/2022

Passage 1: The development of opera

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Moon Search

 • Matching information
 • Matching features
 • Gap-fill

Passage 3: Brand Royalty

 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Gap-fill

Ngày 15/01/2022

Passage 1: The art of perfection

 • True False Not given
 • Filling gaps

Passage 2: The importance of free play

 • Matching information
 • Matching features
 • Filling gaps

Passage 3: Grammar and philosophy

 • Multiple choice
 • Matching information
 • Yes No Not given

Đăng ký liền tay
Lấy ngay quà khủng

Đăng ký liền tay - Lấy ngay quà khủng

Nhận ưu đãi học phí khóa học lên đến 40%

Ngày 16/01/2022

Passage 1: Hooks in Mauri

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Sleeping

 • Matching information
 • Matching statement
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Planting trees and ecosystems on the rooftop

 • Multiple choice
 • Matching statement
 • Yes No Not given

Ngày 17/01/2022

Passage 1: The existence of life in the amazon

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Motivation

 • Matching information
 • True False Not given
 • Multiple choice

Passage 3: Coral reef

 • Matching information
 • Yes No Not given
 • Multiple choice

Ngày 18/01/2022

Passage 1: Public transportation of motor bus, train, subway, moving pavements

 • Matching heading
 • Yes No Not given

Passage 2: The Impact of Environment on Children

 • Completing diagrams
 • No more than three words from the passage for each other

Passage 3: Leo Burnett and Marketing

 • Multiple choice
 • Gap-fill
 • Yes No Not given

Ngày 19/01/2022 (Đề 1)

Passage 1: Eco-tourism

 • Matching information
 • Filling gaps

Passage 2: Red and Brown seaweed

 • Matching headings
 • Multiple choice
 • Filling gaps

Passage 3: Science

 • Multiple choice
 • Yes No Not Given
 • Summary filling

Ngày 19/01/2022 (Đề 2)

Passage 1: Seeking life on other planets

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Nutrition and how to fuel athletes

 • Matching headings
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: The distinction of languages

 • Yes No Not given
 • Filling gaps
 • Multiple choice

Ngày 20/01/2022

Passage 1: The owl – a most distinctive bird

 • One word only from the text for each answer
 • True False Not given

Passage 2: Norman Rockwell

 • One word only from the text for each answer
 • Matching headings
 • Multiple choice

Passage 3: Mirrors

 • Matching ideas
 • Multiple choice
 • Yes No Not given

Ngày 21/01/2022

Passage 1: Skull

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Television and the inventors of television

 • Yes No Not given
 • Matching information

Passage 3: Gardens and philosophy

 • Gap-fill
 • Yes No Not given

Ngày 22/01/2022 (Đề 1)

Passage 1: Red fluorescent fish

 • True False Not given
 • Filling gaps

Passage 2: Sport tourism

 • Matching headings
 • Matching features
 • Summary filling

Passage 3: How does texting change?

 • Multiple choice
 • Summary filling
 • Yes No Not given

Ngày 22/01/2022 (Đề 2)

Passage 1: Food in the UK

 • Gap-fill
 • True False Not given

Passage 2: Antipodes

 • Matching headings
 • Multiple choice

Passage 3: A survey study of female leaders

 • Matching information
 • Yes No Not given

Ngày 23/01/2022

Passage 1: Solar energy

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Leaf-Cutting Ants and Fungus

 • Matching information
 • Matching features
 • Gap-fill

Passage 3: Cognitive thinking in prehistoric people

 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Gap-fill

Ngày 24/01/2022

Passage 1: Pyramid of Caius Cestius in Rome, Italy

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Approach to scientific research

 • Matching paragraph information
 • One word only from the text for each answer
 • Multiple choice

Passage 3: Killer whales & manifestations of culture

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer
 • Matching information

Ngày 29/01/2022

Passage 1: Video game

 • One word only from the text for each answer
 • True False Not given

Passage 2: Perfume

 • Matching information
 • True False Not given
 • Diagram label completion

Passage 3: Language

 • Yes No Not given
 • Multiple choice
 • Gap-fill

Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 2

Ngày 12/02/2022

Passage 1: The Burgess Shale fossils

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Undoing Our Emotions

 • Matching headings
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Children’s literature studies today

 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Complete sentences

Ngày 21/02/2022 (Computer-Based)

Passage 1: Prosopagnosia

 • True False Not given
 • No more than two words

Passage 2: Lean Production

 • Matching heading
 • No more than three words

Passage 3: Green fingers and Garden

 • Yes No Not given
 • Multiple choice
 • Choose words

Ngày 26/02/2022

Passage 1: The origin of the tattoo

 • Filling one word
 • True False Not given
 • No more than two words

Passage 2: Playing sports among children

 • Matching headings
 • One word only
 • Multiple choice

Passage 3: The value of research into Mite Harvestmen

 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Complete the summary using the list of words

Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 3

Ngày 12/03/2022

Passage 1: The importance of park

 • Matching Heading
 • Multiple choice

Passage 2: Quantitative research in Education

 • Match information
 • Multiple choice

Passage 3: Flavour and taste

 • Matching
 • True False Not given

Ngày 19/03/2022

Passage 1: The Vikings in Greenland

 • True False Not given
 • Summary

Passage 2: Sleeping deprivation (caffeine, hormones)

 • Matching heading
 • Matching name
 • Summary

Passage 3: Memory

 • Matching heading
 • Summary
 • Multiple choice

Ngày 26/03/2022

Passage 1: Desertification

 • True False Not given
 • One word only

Passage 2: Parrots species

 • Matching information
 • No more than two words

Passage 3: Multitasking

 • Matching heading
 • Matching information
 • Yes No Not given

Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 4

Ngày 02/04/2022

Passage 1: Bovids (Family Bovidae)

 • Matching information
 • No more than two words

Passage 2: Fabrics

 • True False Not Given
 • No more than three words

Passage 3: Future of English

 • Matching heading
 • Matching information
 • No more than two words

Ngày 09/04/2022

Passage 1: Noise pollution

 • True False Not Given
 • Matching

Passage 2: Roller coaster

 • Điền từ
 • True False Not Given

Passage 3: The value of research in mite harvestmen

 • Multiple choice question
 • Yes No Not given
 • Completion

Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 5

Ngày 19/05/2022

Passage 1: Cane toad được sd ở Australia để diệt beetle

 • T/F/NG
 • Gap filling

Passage 2: Marine animal (eyes development)

Passage 3: Working continuous week in the Soviet Union:

Ngày 20/05/2022 (Computer-Based)

Đề 1

Passage 1:

 • T/F/NG
 • Điền từ: lợi ích của nọc độc rắn

Passage 2: Match nội dung + điền từ về family-friendly business

Passage 3:

 • Match nội dung
 • 3 correct answers: voice manuscript

Đề 2

Passage 1:

 • London Bus Museum
 • Gap-filling
 • T/F/NG

Passage 2: Athlete’s diet

 • Matching headings
 • Gap filling

Passage 3: Self-esteem

 • T/F/NG
 • Matching information

Ngày 21/05/2022

Passage 1: Lĩnh vực thể thao

Passage 2: Lĩnh vực sinh học, có liên quan đến enzymes, microbine

Passage 3: Music and language, the importance of music

Ngày 22/05/2022

Đề 1

Passage 1: Wreck ship

Passage 2: Roller coaster, lịch sử các thứ của nó, ở Nga, Pháp, Mĩ (diagram label)

Passage 3: quan điểm, method về study

Đề 2

Passage 1: Origin of the weather forecast

Passage 2: Marine animal (eyes development)

Passage 3: Researches on teaching methods (students, teachers, teaching methods)

Xem thêm bài viết liên quan: 5 trang báo online giúp bạn cải thiện kỹ năng IELTS Reading

Hy vọng các đề thi thật IELTS Reading 2022 trên đây giúp ích trong quá trình luyện thi IELTS. Ngoài ra, để cải thiện kỹ năng Reading, bạn nên dành thời gian trau dồi từ vựng và đọc thêm sách báo, tin tức về tiếng Anh mỗi ngày để vừa nâng cấp được vốn từ vựng của bản thân vừa rút ngắn được khoảng thời gian làm bài thi IELTS.

Đừng quên theo dõi TalkFirst để được cập nhật đề thi IELTS Reading 2022 mỗi ngày nhé!


Nếu bạn đang tìm kiếm khoá học luyện thi IELTS uy tín, tham khảo thêm Khóa học Luyện thi IELTSKhóa học Luyện thi IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Speaking Online

Học IELTS Speaking cùng chuyên gia 9.0

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

talkfirst

[Ưu đãi hè] Giảm 40% học phí. Tặng lệ phí thi IELTS 4.664.000 Vnd & giảm 10% học phí cho Học sinh – Sinh viên.