Search
Close this search box.

Cách giới thiệu nhóm thuyết trình bằng tiếng Anh ấn tượng

Trong một bài thuyết trình, mở đầu một cách ấn tượng sẽ giúp bạn ghi điểm rất cao trong mắt người nghe. Vậy cách giới thiệu nhóm thuyết trình bằng tiếng Anh ở phần mở đầu như thế nào cho thật cuốn hút? Các bạn hãy cùng TalkFirst tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé!

Cách giới thiệu nhóm thuyết trình bằng tiếng Anh
Cách giới thiệu nhóm thuyết trình bằng tiếng Anh

1. Phần mở đầu giới thiệu nhóm thuyết trình bằng tiếng Anh ấn tượng

Tâm lý và phong thái là yếu tố quyết định rất lớn trong toàn bộ bài thuyết trình. Chẳng có ai bị cuốn hút bởi lời nói của một người diễn thuyết rụt rè, nói chuyện thiếu lưu loát. 

Vì thế, muốn tạo được sự thu hút thật mạnh với người nghe, người thuyết trình phải giữ được sự tự tin và chỉn chu trước khán giả.

Cách giới thiệu thuyết trình tiếng Anh
Cách mở đầu giới thiệu nhóm thuyết trình tiếng Anh ấn tượng

Sau khi đã chuẩn bị cho mình một tâm lý thật tốt, bạn có thể gửi lời chào đến mọi người bằng những cách như:

 1. Hi, everyone. Welcome to our presentation…
 2. Good morning/afternoon, ladies and gentlemen.
 3. Hello, everyone. Thank you all for being here today.
 4. Greetings, everyone. We are excited to share our presentation with you.
 5. Dear all, it’s a pleasure to be here today.

Tiếp theo, bạn sẽ giới thiệu về các thành viên trong nhóm và nhiệm vụ của từng người:

 1. We are a team of [số lượng] passionate individuals who have come together to share our expertise on [chủ đề bài thuyết trình].
 2. Our team consists of [số lượng] members, each with unique skills and experiences that contribute to our presentation today.
 3. Allow me to introduce our team. We have [tên thành viên 1] responsible for [nhiệm vụ], [tên thành viên 2] responsible for [nhiệm vụ], and [tên thành viên 3] responsible for [nhiệm vụ].
 4. I’m [tên của bạn], and I’ll be your host today. Joining me are [tên thành viên 2], [tên thành viên 3], and [tên thành viên 4], each of whom will share their expertise on different aspects of our presentation.
 5. Hello, everyone. My name is [tên của bạn], and I’m the team leader of this group. Together with my colleagues [tên thành viên 2], [tên thành viên 3], and [tên thành viên 4], we will be presenting [chủ đề bài thuyết trình].

Trang tự học tiếng Anh – Chia sẻ các bài học tiếng Anh Giao tiếp & tiếng Anh chuyên ngành miễn phí.

2. Mẫu giới thiệu thành viên nhóm thuyết trình bằng tiếng Anh

Trong quá trình học tập và làm việc, thuyết trình trước lớp, giáo viên, đồng nghiệp, sếp, khách hàng,… là điều không thể tránh khỏi. Vậy làm sao để áp dụng những kiến thức mà TalkFirst vừa chia sẻ ở trên vào đời sống thực tế? 

Giới thiệu bài thuyết trình bằng tiếng Anh
Các mẫu giới thiệu bài thuyết trình bằng tiếng Anh

Hãy tham khảo qua 10 mẫu giới thiệu thành viên nhóm thuyết trình tiếng Anh thật ấn tượng dưới đây nhé.

Mẫu giới thiệu thành viên nhóm thuyết trình tiếng Anh 1

Good morning, everyone. My name is [tên của bạn], and I’m the marketing manager at [tên công ty]. Today, my colleagues and I will be discussing our latest marketing strategies for [chủ đề bài thuyết trình].

Dịch:

Xin chào mọi người. Tôi là [tên của bạn], quản lý marketing tại [tên công ty]. Hôm nay, các đồng nghiệp của tôi và tôi sẽ thảo luận về các chiến lược marketing mới nhất của chúng tôi về [chủ đề bài thuyết trình].

Mẫu giới thiệu thành viên nhóm thuyết trình tiếng Anh 2

Hello, everyone. I’m [tên của bạn], the lead designer on this project. I’ll be sharing our team’s creative approach and the design elements we’ve incorporated into [chủ đề bài thuyết trình].

Dịch:

Xin chào mọi người. Tôi là [tên của bạn], trưởng nhóm thiết kế của dự án này. Tôi sẽ chia sẻ về phương pháp sáng tạo của nhóm chúng tôi và các yếu tố thiết kế mà chúng tôi đã đưa vào [chủ đề bài thuyết trình].

Mẫu giới thiệu thành viên nhóm thuyết trình tiếng Anh 3

Good afternoon. My name is [tên của bạn], and I’m the financial analyst on this team. I’ll be providing an overview of the financial implications and projections related to [chủ đề bài thuyết trình].

Dịch:

Chào buổi chiều. Tôi là [tên của bạn], chuyên gia phân tích tài chính của nhóm. Tôi sẽ cung cấp tổng quan về các ảnh hưởng và dự báo tài chính liên quan đến [chủ đề bài thuyết trình].

Mẫu giới thiệu thành viên nhóm thuyết trình tiếng Anh 4

Good morning, everyone. I’m [tên của bạn], the project manager for this initiative. I’ll be introducing our team’s approach and highlighting the key milestones we’ve achieved in [chủ đề bài thuyết trình].

Dịch:

Chào buổi sáng mọi người. Tôi là [tên của bạn], quản lý dự án cho sáng kiến này. Tôi sẽ giới thiệu phương pháp tiếp cận của nhóm chúng tôi và nhấn mạnh những mốc quan trọng mà chúng tôi đã đạt được trong [chủ đề bài thuyết trình].

Mẫu giới thiệu thành viên nhóm thuyết trình tiếng Anh 5

Hello, everyone. My name is [tên của bạn], and I’m the technical lead for this project. I’ll be diving into the technical details and innovations we’ve incorporated into [chủ đề bài thuyết trình].

Dịch:

Xin chào mọi người. Tôi là [tên của bạn], trưởng nhóm kỹ thuật của dự án này. Tôi sẽ đi sâu vào các chi tiết kỹ thuật và đổi mới mà chúng tôi đã đưa vào [chủ đề bài thuyết trình].

Mẫu giới thiệu thành viên nhóm thuyết trình tiếng Anh 6

Good afternoon, ladies and gentlemen. I’m [tên của bạn], the sales director for this project. I’ll be highlighting the market opportunity and our sales strategy for [chủ đề bài thuyết trình].

Dịch:

Chào buổi chiều, quý ông quý bà. Tôi là [tên của bạn], giám đốc kinh doanh của dự án này. Tôi sẽ nhấn mạnh cơ hội thị trường và chiến lược kinh doanh của chúng tôi đối với [chủ đề bài thuyết trình].

Mẫu giới thiệu thành viên nhóm thuyết trình tiếng Anh 7

Good morning, everyone. My name is [tên của bạn], and I’m the business analyst on this team. I’ll be sharing our market research findings and key insights that have informed our approach to [chủ đề bài thuyết trình].

Dịch:

Chào buổi sáng mọi người. Tôi là [tên của bạn], chuyên gia phân tích kinh doanh của nhóm này. Tôi sẽ chia sẻ về kết quả nghiên cứu thị trường và những hiểu biết cốt lõi đã định hình phương pháp tiếp cận của chúng tôi đối với [chủ đề bài thuyết trình].

Mẫu giới thiệu thành viên nhóm thuyết trình tiếng Anh 8

Hello, everyone. I’m [tên của bạn], the operations manager for this initiative. I’ll be discussing the implementation plan and logistics behind our [chủ đề bài thuyết trình] strategy.

Dịch:

Xin chào các bạn, tôi là [tên của bạn], quản lý vận hành của sáng kiến này. Hôm nay tôi sẽ trình bày về kế hoạch triển khai và các vấn đề logistics liên quan đến chiến lược [chủ đề bài thuyết trình] của chúng ta.

Mẫu giới thiệu thành viên nhóm thuyết trình tiếng Anh 9

Good morning/afternoon/evening, everyone. My name is [your name], and I’m the project lead for our [presentation topic] presentation today. On behalf of our talented team, I’m excited to share our strategic vision and implementation plan with you. 

Over the next [duration], we’ll dive into the key pillars of our approach, highlighting the innovative solutions we’ve developed to address the challenges in this domain. I encourage you all to engage actively and feel free to ask questions throughout. Let’s get started!

Dịch:

Chào buổi sáng/trưa/chiều quý vị. Tôi là [tên của bạn], trưởng dự án [chủ đề bài thuyết trình]. Thay mặt cho cả nhóm, tôi rất vui được chia sẻ tầm nhìn chiến lược và kế hoạch triển khai với quý vị. 

Trong khoảng [thời lượng] tới, chúng tôi sẽ đi sâu vào những hạng mục then chốt trong cách tiếp cận của mình, nêu bật những giải pháp đầy sáng tạo mà chúng tôi đã phát triển, để giải quyết các thách thức trong lĩnh vực này. Tôi mời quý vị tích cực tham gia và đừng ngần ngại đặt câu hỏi xuyên suốt buổi thuyết trình. Chúng ta hãy bắt đầu thôi!

Mẫu giới thiệu thành viên nhóm thuyết trình tiếng Anh 10

Greetings, distinguished guests. I’m [your name], the operations manager spearheading our [presentation topic] initiative. Our cross-functional team has been hard at work, meticulously crafting a comprehensive strategy that will drive transformative change in this area. 

In the next [duration], we’ll walk you through our findings, the rationale behind our recommendations, and the practical steps we’ve outlined for execution. This is an important milestone for our organization, and we’re eager to collaborate with all of you to ensure its successful implementation. Let’s begin.

Dịch:

Kính chào quý vị. Tôi là [tên của bạn], quản lý vận hành đang dẫn dắt ý tưởng [chủ đề bài thuyết trình]. Nhóm liên ngành của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ, tỉ mỉ xây dựng một chiến lược toàn diện mà chúng tôi tin rằng sẽ mang lại những thay đổi đột phá trong lĩnh vực này. 

Trong [thời lượng] tới, chúng tôi sẽ dẫn quý vị khám phá những phát hiện của chúng tôi, lý do đằng sau các khuyến nghị, và những bước thực hiện cụ thể mà chúng tôi đã xây dựng. 

Đây là một cột mốc quan trọng đối với tổ chức của chúng tôi, và chúng tôi rất mong muốn hợp tác với tất cả quý vị để đảm bảo sự thành công trong triển khai. Xin mời chúng ta bắt đầu.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

3. Nâng cao kỹ năng thuyết trình cùng Anh ngữ TalkFirst

Nếu bạn là người lớn bận rộn tìm kiếm một khóa học Thuyết trình tiếng Anh, thì chương trình học của TalkFirst là “chân ái” của bạn đấy.

Hướng dẫn cách giới thiệu nhóm thuyết trình bằng tiếng Anh
Nâng cao kỹ năng thuyết trình cùng Anh ngữ TalkFirst

Với phương pháp học tập sáng tạo, mang tính ứng dụng cao, TalkFirst cam kết sẽ giúp bạn cải thiện rõ rệt kỹ năng thuyết trình tiếng Anh chỉ sau một khóa học, với các lớp học như:

 • Main Class: Xây dựng vững chắc kiến thức nền tảng.
 • Free-Talk: Luyện tập thuyết trình dựa trên các kiến thức nền tảng đã học, thông qua những chủ đề giao tiếp hấp dẫn.
 • Skill & Activities: Lớp học kỹ năng thuyết trình chuyên sâu, thông qua những hoạt động tương tác sáng tạo.
 • Creative Class: Lớp học sáng tạo thường tổ chức vào các dịp lễ lớn như Halloween, Giáng Sinh,… Đây là lớp học được đầu tư quy mô lớn, với rất nhiều lớp kỹ năng, hoạt động đặc thù, mà các lớp học khác không có.

Đội ngũ giảng viên tại TalkFirst là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, luôn tạo ra những bài học sinh động, hiệu quả. 

Đến đây, bạn không chỉ được học kiến thức, mà còn được rèn luyện kỹ năng, phong thái và cách xây dựng một bài thuyết trình logic, có sức hút. Bên cạnh đó, các thầy cô ở đây không chỉ đơn thuần là người truyền đạt bài giảng, mà còn mang đến cho bạn tình yêu và nhiệt huyết đối với môn học này nữa.

Trên đây là bài viết gợi ý cho bạn cách giới thiệu nhóm thuyết trình bằng tiếng Anh ấn tượng. Đồng thời, TalkFirst cũng đã mang đến cho bạn 10 mẫu thuyết trình, ra mắt thành viên một cách cuốn hút, dựa theo những tình huống thực tế. 

Hy vọng những kiến thức trên đây sẽ hỗ trợ cho bạn thật tốt trong quá trình học tập, làm việc và chinh phục tiếng Anh của mình nhé.


Tham khảo các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại TalkFirst dành riêng cho người đi làm & đi học bận rộn, giúp học viên nói & sử dụng tiếng Anh tự tin & tự nhiên như tiếng Việt.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”