Search
Close this search box.

Các thứ trong tiếng Anh: Cách đọc và viết tắt chính xác nhất

Một trong những bài học cơ bản đầu tiên chúng ta thường được học trong tiếng Anh chính là về các thứ trong tuần. Nếu các bạn còn cảm thấy chưa tự tin về cách phát âm, viết tắt và đọc hiểu về các thứ trong tiếng Anh, thì hôm nay TalkFirst sẽ giúp các bạn tìm hiểu cách viết, cách đọc và cách học các thứ trong tuần bằng tiếng Anh chính xác, thông minh và tiết kiệm thời gian nhất qua bài viết này!

các thứ trong tiếng anh

1. Từ vựng, phiên âm và cách viết tắt các thứ trong tiếng Anh

Đôi lúc bạn sẽ không nhớ rõ về liệu thứ Hai được viết tắt là gì? Hay cách đọc là như thế nào cho dù nhìn rất quen thuộc nhưng vẫn không thể nhớ? 

Vậy hãy cùng TalkFirst học những mẹo để ghi nhớ chi tiết cách viết đầy đủ, viết tắt cũng như cách đọc tên các thứ trong tiếng Anh nhé!

ThứThứ trong tiếng AnhCách phiên âmCách viết tắt
Thứ 2Monday/ˈmʌn.deɪ/MON
Thứ 3Tuesday/ˈtjuːzdeɪ/TUE
Thứ 4Wednesday/ˈwɛdənzdeɪ/WED
Thứ 5Thursday/ˈθɜːzdeɪ/THU
Thứ 6Friday/ˈfɹaɪdeɪ/FRI
Thứ 7Saturday/ˈsætədeɪ/SAT
Chủ NhậtSunday/ˈsʌndeɪ/SUN

Một vài tips sử dụng các thứ trong tiếng Anh:

 • Từ thứ 2 đến thứ 5 tiếng Anh chúng ta gọi là Weekday (Các ngày trong tuần);
 • Thứ 7 và Chủ Nhật chúng ta gọi là  Weekend hoặc the Weekend (Cuối tuần);
 • Cách viết tắt: Viết in hoa 3 từ đầu của thứ (MONDAY = MON, TUESDAY = TUE,..).

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

2. Ý nghĩa các thứ trong tiếng Anh

Sau khi hiểu được cách phiên âm, viết tắt cũng như viết được các thứ trong tiếng Anh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về nguồn gốc cũng như ý nghĩa của chúng nhé!

 2.1. Ý nghĩa thứ Hai trong tiếng Anh (Monday)

Thứ Hai (Monday) được các truyền nhân La Mã cổ xưa gọi là “Dies Lunae” (ý nghĩa là Ngày Mặt trăng -Day of the Moon).

Cách phát âm được xuất phát từ nguồn gốc của tiếng Latin, và sau đó khi chúng được dịch sang tiếng Đức là “Montag”. Quay trở lại về tiếng Anh cổ, “Mon(an)dæg” là cách phát âm chuẩn hồi đó, và về sau được chuyển thành “Monday” như cách gọi ngày nay.

monday - thứ hai tiếng anh
Ý nghĩa của ngày thứ hai tiếng Anh

 2.2. Ý nghĩa thứ ba trong tiếng Anh (Tuesday)

Thứ Ba (Tuesday-TUE) lại có nguồn gốc dựa vào tên của một vị thần ở La Mã, đó chính là Marstis (sao Hỏa và là 1 vị thần chuyên cai quản bầu trời và chiến tranh).

Thời ấy, các truyền nhân La Mã gọi thứ ba là “dies Martis” và người Đức gọi tên vị thần Martis là “Tiu”. Cuối cùng, chúng ta có tên Tuesday là dựa vào cách phát âm của người Đức.

tuesday - thứ ba tiếng anh
Ý nghĩa của ngày thứ ba tiếng Anh

 2.3. Ý nghĩa thứ Tư trong tiếng Anh (Wednesday)

Thứ Tư (Wednesday- WED), cũng tương tự như Thứ Ba,  tên của nó đặt theo vị thần Mercury (sao Thủy và là 1 vị thần có sức mạnh tối cả chuyên dẫn dắt cho những người thợ săn). Thời ấy các truyền nhân La Mã cổ gọi là “dies Mercurii” và sau đó người Đức lại gọi ngày thứ tư là “Woden’s day”. Cuối cùng, chúng ta có tên “Wednesday” là dựa vào cách phát âm của người Đức.

Wednesday - thứ tư tiếng Anh
Ý nghĩa của ngày thứ tư tiếng Anh

 2.4. Ý nghĩa thứ Năm trong tiếng Anh (Thursday)

Thứ năm (Thursday-THU) được đặt tên dựa vào vị thần Jupiter (Jove, là vì thần sấm sét cổ đại canh giữ toàn xứ La Mã), và gọi ngày của thần sấm là “dies Jovis”.

Nhưng khi về Nauy, người dân ở đây gọi thần sấm với một biến thể khác đó là “Thor”, và miêu tả rằng đây là vị thần có khi năng di chuyển những cỗ xe dê kéo di chuyển trên bầu trời, và gọi người của thần sấm là “Thor’s day”. Cuối cùng, chúng ta có tên “Thursday” dựa vào cách phát âm của người Nauy.

Thursday - thứ năm tiếng Anh
Ý nghĩa của ngày thứ năm tiếng Anh

 2.5. Ý nghĩa thứ sáu trong tiếng Anh (Friday)

Thứ Sáu (Friday-FRI) được đặt tên dựa vào nữ thần Venus (sao Kim và là vị thần nổi tiếng về tình yêu và sắc đẹp). Theo tiếng Latin, Venus được phiên Âm là “dies Veneris”.

Tuy nhiên, khi về với người Đức và Bắc Âu thì thần Venus được gọi là thần Frigg, do đó tại đây gọi ngày thứ sáu là “Frije – dagaz”. Cuối cùng, chúng ta có tên “Friday” dựa vào cách phát âm của họ.

Friday - thứ sáu tiếng Anh
Ý nghĩa của ngày thứ sáu tiếng Anh

 2.6. Ý nghĩa thứ Bảy trong tiếng Anh (Saturday)

Thứ Bảy (Saturday-SAT) được đặt tên dựa trên vị thần của người La Mã, Sauturn (Sao Thổ và là vị thần  chuyên trông coi chuyện trồng trọt, nông nghiệp).

Trong tiếng Latin, thứ Bảy được gọi là “dies Saturni”. Sau đó, thứ Bảy (Ngày của thần Saturn) được gọi bằng tên phiên Âm tiếng Anh là Saturn’s Day) và dần dần trở thành Saturday như ngày nay.

Saturday - thứ bảy tiếng Anh
Ý nghĩa của ngày thứ bảy tiếng Anh

 2.7. Ý nghĩa Chủ Nhật trong tiếng Anh (Sunday)

Chủ Nhật (Sunday- SUN, được coi là ngày đầu tiên của tuần) được đặt tên theo vị thần mặt trời trong tiếng Latin, ngày này được gọi là “dies Solis” với “dies” là ngày và “Solis” là Mặt trời, khi sang tiếng Đức thì được phiên âm thành “Sunnon-dagaz”. Sau đó, chúng ta có tên “Sunday” như ngày nay.

Sunday - chủ nhật tiếng anh
Ý nghĩa của ngày chủ nhật tiếng Anh

3. Cách viết thứ trong ngày đầy đủ bằng tiếng Anh

Để viết các thứ trong ngày bằng tiếng Anh một cách đầy đủ (ngày, tháng, năm), chúng ta áp dụng công thức như sau:

Thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm

Ví dụ: 

 • Thursday, June 23rd, 2022: Thứ Năm ngày 23 tháng 6 năm 2022.
 • Tuesday, Feb 22nd, 2022: Thứ Ba ngày 22 tháng 2 năm 2022.

4. Giới từ đi với các thứ trong tiếng Anh

Các giới từ có thể áp dụng với các thứ trong tiếng Anh:

Chúng ta sử dụng giới từ “ON” trước tên các ngày trong tuần, kể các khi chúng được đặt một mình hay đi với ngày, tháng, năm.

 • On Monday: Vào thứ Hai
 • On Tuesday: Vào thứ Ba
 • On Wednesday: Vào thứ Tư
 • On Thursday: Vào thứ Năm
 • On Friday: Vào thứ Sáu
 • On Saturday: Vào thứ Bảy
 • On Sunday: Vào thứ Chủ nhật

Chúng ta có thể áp dụng giới từ “Every” trước mỗi thứ trong tuần:

 • Every Monday: Thứ Hai hàng tuần
 • Every Tuesday: Thứ Ba hàng tuần
 • Every Wednesday: Thứ Tư hàng tuần
 • Every Thursday: Thứ Năm hàng tuần
 • Every Friday: Thứ Sáu hàng tuần
 • Every Saturday: Thứ Bảy hàng tuần
 • Every Sunday: Chủ nhật hàng tuần

5. Cách hỏi các thứ trong tiếng Anh

Sau khi hiểu rõ về những thứ trong tuần bằng tiếng Anh, đã tới lúc chúng ta nên áp dụng vào thực tế bằng những cách hỏi các thứ trong tiếng Anh.

Cách hỏi về thứ trong tiếng Anh:
Câu hỏi:

What day is it? (Hôm nay là thứ mấy?)
What day is it today? (Hôm nay là ngày thứ mấy?)

Trả lời:

It is + day of the week

Ví dụ:

A: What day is it?
(Hôm nay là thứ mấy vậy?)

B: It’s Friday
(Là thứ Sáu.)

6. Bài tập về các thứ trong tiếng Anh

Sau đây là các bài tập nho nhỏ để kiểm tra lại độ hiểu biết của các bạn về các thứ trong tiếng Anh nhé!

Bài tập 1: Trả lời câu hỏi phù hợp dựa vào thời khóa biểu của John:

MonTueWedThuFriSatSun
FootballShoppingMeetingring JaneBuy flowersConcertSailing
CinemaTennisEnglishItalian restaurant
 • When was his English course? 
 • When did he go shopping? 
 • When did he buy flowers? 
 • When was his meeting? 
 • When did he play football? 
 • When did he go to the Italian restaurant? 
 • When did he ring Jane? 
 • When did he go to the cinema? 
 • When did he play tennis? 
 • When was the concert? 
 • When did he go sailing? 

Bài tập 2: Chọn True (Đúng) hoặc False (Sai) cho những câu dưới đây:

 • Saturday is after Sunday. 
 • The Last day of the week is Friday 
 • The day after Wednesday is Monday. 
 • The day between Wednesday and Friday is Thursday. 
 • Saturday is the last day of the week. 
 • The first day of the week is Thursday.

Và đó là toàn bộ chi tiết hướng dẫn về cách đọc, phát âm, nguồn gốc cũng như cách áp dụng tên các thứ trong tiếng Anh mà TalkFirst muốn chia sẻ đến bạn đọc. Mong là qua bài viết này các bạn sẽ không còn sợ sệt mỗi khi gặp các dạng thứ trong tiếng Anh và có thêm cho mình nhiều kiến thức thú vị về chủ đề này nhé!


Thường xuyên ghé thăm website Talkfirst.vn để có thêm những kiến thức về tự học giao tiếp tiếng Anh dành cho người đi làm & đi học bận rộn nhé!

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

pop up tháng 7 2024

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và bốc thăm may mắn nhận quà chào hè siêu hấp dẫn