Search
Close this search box.

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25.06.2023

Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25.06.2023 với dạng đề Table cung cấp các thông tin về thu nhập hàng năm của sáu ngành nghề khác nhau ở Úc vào năm 2006. Để có cái nhìn tổng quan & cải thiện nhanh chóng kỹ năng IELTS Writing, thì bạn hãy tham khảo ngay bài mẫu band 7.5+ sau đây để tích lũy thêm thật nhiều từ vựng, ngữ pháp & cách phân tích bảng số liệu chính xác nhất nhé!

Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 1 ngày 25.06.2023
Bài mẫu đề thi IELTS Writing task 1 ngày 25.06.2023

1. Đề thi IELTS Writing Task 1

Đề thi: The table gives information about annual salaries of five employment sectors in Australia in 2006. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Đề thi IELTS Writing Task 1 ngày 25.06.2023

2. Dàn bài

Introduction: Paraphrase đề bài (giới thiệu nội dung bảng số liệu).

Overview: Nêu những đặc điểm khái quát. Trong dạng bài này, người viết cần nêu ra những đặc điểm xu hướng tổng quan và những đối tượng nổi bật như: ngành có mức lương tối đa trong một năm cao/thấp nhất, ngành có mức lương trung bình trong một năm cao/thấp nhất.

Body: Mô tả cụ thể và chi tiết. 

 • Body paragraph 1: miêu tả số liệu về mức lương tối đa trong một năm của các ngành nghề
 • Body paragraph 2: miêu tả số liệu về mức lương tối thiểu và trung bình trong một năm của các ngành nghề
 • Body paragraph 3: miêu tả số liệu về mức lương trung bình trong một năm của các ngành nghề

3. Sample Answer band 7.5+

The table provided depicts the annual incomes of six different professions in Australia in the year 2006.

In general, Engineering and IT & Telecommunication were the highest-earning fields. Additionally, Sales boasted the most remarkable potential maximum income while simultaneously having the lowest minimum salary when compared to the other professions.

Looking at the maximum annual incomes, as indicated in the table, Sales stood out with an extraordinary top payroll of AU$216,100 per year, in contrast to the more modest figures for Education and Travel, which were AU$69,000 and AU$67,000 respectively. Following Sales, the Engineering sector offered a significant yearly salary of over AU$145,000, nearly 50% higher than that of IT & Telecommunication.

Turning to the minimum annual earnings in the examined fields, Sales recorded the lowest figure of AU$27,000, while Engineering guaranteed at least AU$38,500, closely followed by IT & Telecommunication at AU$38,000. Moreover, both educators and Travel professionals received less than half of their maximum income for the lowest paid positions, specifically AU$33,000 and AU$32,000, respectively.

Lastly, in terms of average yearly salaries, both Engineering and IT & Telecommunications took the lead with approximately AU$80,000, while Sales ranked third with AU$70,000. The Education and Travel sectors found themselves at the bottom of the list with average earnings of AU$50,000 and AU$45,000 per year, respectively.

228 words – Band 7.5+ – Written by TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Bài dịch:

Bảng số liệu được cung cấp miêu tả thu nhập hàng năm của sáu ngành nghề khác nhau ở Úc vào năm 2006.

Nhìn chung, Kỹ thuật và Công nghệ thông tin & Viễn thông là những lĩnh vực có thu nhập cao nhất. Ngoài ra, ngành Bán hàng cho thấy tiềm năng thu nhập tối đa đáng chú ý nhất, đồng thời có mức lương tối thiểu thấp nhất so với các ngành nghề khác.

Về số liệu thu nhập hàng năm tối đa, như được thể hiện trong bảng số liệu, ngành Bán hàng nổi bật với mức lương hàng năm tối đa đáng kinh ngạc là AU$216.100, so với con số khiêm tốn hơn của Giáo dục và Du lịch, lần lượt là AU$69.000 và AU$67.000. Xếp sau ngành Bán hàng, ngành Kỹ thuật có mức lương hàng năm đáng chú ý với hơn AU$145.000, cao hơn gần 50% hơn so với ngành Công nghệ thông tin & Viễn thông.

Chuyển sang số liệu về thu nhập hàng năm tối thiểu trong các lĩnh vực được xem xét, Bán hàng ghi nhận con số thấp nhất là AU$27.000, trong khi Kỹ thuật đảm bảo mức lương tối thiểu AU$38.500, tiếp đó là Công nghệ thông tin & Viễn thông với AU$38.000. Hơn nữa, cả những người làm giáo dục và các chuyên gia Du lịch nhận được dưới một nửa thu nhập tối đa của họ cho các vị trí có mức lương thấp nhất, cụ thể là AU$33.000 và AU$32.000.

Cuối cùng, về mức lương trung bình hàng năm, cả Kỹ thuật và Công nghệ thông tin & Viễn thông dẫn đầu với khoảng AU$80.000, trong khi Bán hàng đứng thứ ba với AU$70.000. Các ngành Giáo dục và Du lịch nằm ở cuối danh sách với thu nhập trung bình lần lượt là AU$50.000 và AU$45.000 mỗi năm.

4. Một số từ vựng highlight

 • annual incomes (n): thu nhập hàng năm
 • boast (v): cho thấy
 • simultaneously (adv): đồng thời
 • an extraordinary top payroll (n): một mức lương tối đa đáng kinh ngạc
 • modest figures (n): những con số khiêm tốn
 • turning to: chuyển sang
 • educators (n): người làm giáo dục
 • travel professionals (n): chuyên gia về ngành du lịch
 • take the lead (v): dẫn đầu
 • rank (v): xếp hạng
 • at the bottom of the list: ở cuối danh sách

[Cập nhật liên tục] Đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu mới nhất tại IDP & BC

Hy vọng bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 25.06.2023 band 7.5+ dạng đề “The table gives information about annual salaries of five employment sectors in Australia in 2006” sẽ giúp các bạn tham được cách viết Writing bài bản & dễ dàng đạt được band điểm cao trong phần thi IELTS Writing nhé!


Nếu bạn đang tìm kiếm khoá học luyện thi IELTS uy tín, tham khảo thêm Khóa học IELTS cam kết đầu ra tại Anh ngữ TalkFirst

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”