Tự học tiếng Anh chuyên ngành IT

Chuyên trang tự học tiếng Anh cho chuyên ngành Công nghệ thông tin. Giúp các IT-ers hệ thống hoá vốn tiếng Anh một cách bài bản nhất. Cung cấp kiến thức Anh ngữ & từ vựng chuyên ngành.

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst