Search
Close this search box.

Tự học tiếng Anh chuyên ngành IT

Chuyên trang tự học tiếng Anh cho chuyên ngành Công nghệ thông tin. Giúp các IT-ers hệ thống hoá vốn tiếng Anh một cách bài bản nhất. Cung cấp kiến thức Anh ngữ & từ vựng chuyên ngành.

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst