140+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành khách sạn phổ biến nhất

Hiện nay, ngoài các kiến thức chuyên môn, một số khách sạn đòi hỏi nhân viên phải có tiếng Anh. Việc giỏi tiếng Anh chuyên ngành khách sạn giúp bạn dễ dàng giải đáp thắc mắc, hỗ trợ khách hàng quốc tế. Sau đây, TalkFirst chia sẻ hơn 140 từ vựng và mẫu câu tiếng … Continue reading 140+ Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành khách sạn phổ biến nhất