SUNDAY CLASS: Art exhibition

SUNDAY CLASS

Art exhibition - Nghệ thuật sáng tạo trong tầm tay


ART EXHIBITION” - Buổi học Anh ngữ sáng tạo tại TalkFirst! Vừa học Tiếng Anh vừa tự tay thiết kế, phối màu cho các "sculpture" theo phong cách của riêng mình!

Không chỉ học tiếng Anh, học viên TalkFirst sẽ được sử dụng tiếng Anh để học các kiến thức & kĩ năng mới vô cùng thú vị.

text

text

text

text