Search
Close this search box.

Giải đề thi IELTS Speaking ngày 20/01/2022 (Full 3 Parts)

Đề thi IELTS Speaking ngày 20/01/2022 vừa qua tại IDP là những câu hỏi về các chủ đề quen thuộc, thường diễn ra trong cuộc sống hằng ngày như Work, Daily Routine, Sport,… Đây cũng là những chủ đề thường xuyên lặp lại trong các đề thi IELTS Speaking.

Tuy nhiên, nhiều bạn còn chưa biết cách triển khai ý tưởng và từ vựng các dạng chủ đề này để ghi được band điểm cao.

Bài viết dưới đây, TalkFirst sẽ chia sẻ đến các bạn từ vựng và bài mẫu IELTS Speaking Part 1, 2 & 3 của một đề thi hoàn chỉnh để bạn cùng tham khảo qua nhé!

Bài mẫu đề IELTS Speaking ngày 20/01/2022

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 1 ngày 20/01/2022

Work

1. What do you do?

I’m a tour guide. It’s a really fun job as I can travel around with my clients to many places (and for many times). Plus, talking to my clients has taught me a lot of knowledge about cultural differences and history but on top of that, thanks to speaking English every day, I have mastered English speaking skills.

Bản dịch:

Tôi là một hướng dẫn viên du lịch. Đó là một công việc thực sự thú vị vì tôi có thể cùng khách hàng của mình đi du lịch đến nhiều nơi (và nhiều lần). Thêm vào đó, trò chuyện với khách hàng đã dạy tôi rất nhiều kiến thức về sự khác biệt văn hóa và lịch sử, nhưng trên hết, nhờ nói tiếng Anh hàng ngày, tôi đã thành thạo kỹ năng nói tiếng Anh của mình.

2. What are your responsibilities?

In this job, my main responsibility is to bring my clients to some tourist destinations in Vietnam introduce the local history, and provide more updated information about that area so that my clients can learn something during their holiday. Besides, I also perform my secondary task of a direct customer care employee on tour since it’s only me who represents my tour company and my clients only know me as the personnel from their tour agency. In short, I believe my responsibility in this job is pretty important.

Bản dịch:

Trong công việc này, trách nhiệm chính của tôi là đưa khách hàng của mình đến một số điểm du lịch ở Việt Nam và giới thiệu lịch sử địa phương cũng như cung cấp thêm thông tin cập nhật về khu vực đó để khách hàng của tôi có thể học hỏi thêm điều mới từ chuyến đi chơi của mình. Bên cạnh đó, tôi cũng thực hiện nhiệm vụ phụ của mình là nhân viên chăm sóc khách hàng trực tiếp trên đường tour vì chỉ có tôi là người đại diện cho công ty du lịch của mình và khách hàng của tôi chỉ biết đến tôi với tư cách là nhân viên từ công ty lữ hành mà họ đã mua dịch vụ. Tóm lại, tôi tin rằng trách nhiệm của tôi trong công việc này là khá quan trọng.

3. Why did you choose to do that type of work?

Well, first, I would say it matches perfectly with my personality. I am an outgoing and active person who never wants to sit calmly in the office day by day. Besides, I love to talk to people and bring joy to whoever I meet. But above all, my life’s objective is to never stop learning, so talking to my clients has given me so many lessons that by the end of the day, I always go to sleep with full satisfaction that I have learned something new that day and will become a more perfect version of myself the following day.

Bản dịch:

Đầu tiên, tôi muốn nói rằng công việc này hoàn toàn phù hợp với tính cách của tôi. Tôi là một người hướng ngoại và năng động, không bao giờ muốn ngày ngày ngồi yên trong văn phòng. Ngoài ra, tôi thích nói chuyện với mọi người và mang lại niềm vui cho bất cứ ai tôi gặp. Nhưng trên hết, mục tiêu của cuộc đời tôi là không ngừng học hỏi, vì vậy nói chuyện với khách hàng đã cho tôi nhiều bài học đến nỗi cuối ngày, tôi sẽ luôn đi ngủ với tâm trạng mãn nguyện rằng tôi đã học được điều gì đó hôm đó để có thể trở thành một phiên bản tốt hơn của chính bản thân mình vào ngày hôm sau.

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 25%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Đăng Ký Liền Tay
Lấy Ngay Quà Khủng

★ Ưu đãi lên đến 35%
Khi đăng ký khóa học tại TalkFirst

Daily Routine

1. Do you have study routines?

Actually, no. You know I normally do not take my study seriously unless it’s the last week of the semester. Then, I will start burning the midnight oil to revise for the final exam but fortunately, I have never failed any test so far.

Bản dịch:

Thực ra là không. Bạn biết tôi thường không xem nặng việc học của mình trừ khi đó là tuần cuối cùng của học kỳ. Lúc đó, tôi sẽ bắt đầu cày ngày cày đêm để ôn tập cho bài kiểm tra cuối kỳ nhưng may mắn thay cho đến nay tôi chưa từng thi trượt bất kỳ bài kiểm tra nào.

Tham khảo bài mẫu: Talk about your daily routine

2. What’s your routine like in your everyday study?

Well at the moment I am studying online so my schedule for the day is like I will wake up, then do some physical exercise to energize myself before having breakfast. At 8:15 a.m I will turn on my computer and join the online courses till midday. My lunch break often lasts for 90 minutes including a short nap. Then later in the afternoon after I have finished all the homework my teacher gives me, I will hit the gym for one hour. My evening will be spent on online games and a few pages of a book. Do you see? It’s normally a productive day for me either mentally or physically.

Bản dịch:

À hiện tại tôi đang học online nên lịch trình trong ngày của tôi là sẽ thức dậy, sau đó tập thể dục để nạp năng lượng trước khi ăn sáng. Vào lúc 8:15 sáng, tôi sẽ bật máy tính và tham gia các khóa học trực tuyến cho đến giữa trưa. Thời gian nghỉ trưa của tôi thường kéo dài trong 90 phút bao gồm cả một giấc ngủ ngắn. Sau đó vào buổi chiều sau khi tôi làm xong bài tập mà giáo viên giao, tôi sẽ tập thể dục trong một giờ. Buổi tối của tôi sẽ dành cho các trò chơi điện tử và một vài trang sách. Bạn thấy không? Tôi có một ngày làm việc khá hiệu quả cả về tinh thần lẫn thể chất.

3. Do you want to change your daily routines in the future?

I guess I will say no. Changing my daily schedule requires some time to adapt and I don’t have enough patience for that unless the change is inevitable and necessary. For example, when I am about to take my final test, I will put off all the plans of hitting the gym and playing my favorite video games to totally focus on revising for the exams. For sure no one wants a low score in exams, right?

Bản dịch:

Tôi nghĩ là không. Việc thay đổi lịch trình hàng ngày yêu cầu có thời gian để thích nghi và tôi không có đủ kiên nhẫn để làm việc đó trừ khi thay đổi là điều không thể tránh khỏi và cần thiết. Ví dụ, khi sắp thi cuối kỳ, tôi sẽ gác lại mọi kế hoạch tập gym và chơi điện tử để tập trung hoàn toàn vào việc ôn tập cho các kỳ thi. Chắc chắn không ai muốn bị điểm thấp trong các kỳ thi đúng không?

Sport

1. Do you like to watch sports on TV?

Honestly, I don’t care about sports, let alone watching them on TV. It’s kinda as hard to explain as why some of us prefer eating meat to fish or some are attracted to the opposite sex while others prefer the same genders. I guess I just don’t find any interest in watching sports and even a waste of time to spend hours in front of the TV with an intense mind about the win and lose.

Bản dịch:

Thành thật mà nói, tôi không quan tâm đến thể thao chứ đừng nói đến việc xem thể thao trên TV. Điều này cũng khó giải thích tương tự như việc tại sao một số người thích ăn thịt hơn cá hoặc một số người bị thu hút bởi người khác giới trong khi những người khác lại thích cùng giới. Tôi đoán là tôi không thấy hứng thú với việc xem thể thao và thậm chí là lãng phí thời gian để dành hàng giờ trước TV với một tâm trí căng thẳng lo nghĩ về thắng thua.

Tham khảo bài mẫu: Talk about your favorite Sport

2. Do you play any sports?

Absolutely, yes I do. While people play sports with passion, I do so just because I need to maintain my well-being for work and for life, which is a practical and essential need. That’s why I have always spent at least ninety minutes at the gym after work every day for a year and I have rarely skipped a day.

Bản dịch:

Có chứ. Trong khi mọi người chơi thể thao với niềm đam mê thì tôi làm vậy chỉ vì muốn duy trì sức khỏe cho công việc và cho cuộc sống, một nhu cầu thiết thực. Đó là lý do tại sao cả năm nay tôi luôn dành ít nhất 90 phút đến phòng gym sau giờ làm mỗi ngày và tôi hầu như không nghỉ một ngày nào.

3. Do you have a favorite sports star?

No, definitely as I have told you I don’t care about the sport and I hit the gym only due to my health concerns. If someone asks me this question, I would say my favorite star is myself in the future, which means I will always try my best to improve my body shape today so that I will always look better than myself of the previous day and worse than myself the following day.

Bản dịch:

Không, chắc chắn là không. Như tôi đã nói với bạn, tôi không quan tâm đến thể thao và tôi tập gym chỉ vì lo cho sức khỏe của mình. Nếu ai đó hỏi tôi câu này, tôi sẽ nói ngôi sao yêu thích của tôi là chính tôi trong tương lai. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để cải thiện hình thể của mình ngày hôm nay để tôi luôn đẹp hơn chính mình của ngày hôm qua và xấu hơn chính mình của ngày hôm sau.

4. What’s the most popular sport in your country?

From my point of view and my observation of my family and relatives, it’s football. I don’t know why they are so much into that sport that they keep it as the main topic for discussion whenever we gather for a feast, besides politics I’m sure. But well, I suppose it must have such a heat among the Vietnamese that people are eager to bring it to the drinking table and express their ideas about it as eloquently as our well-respected politicians before elections…

Bản dịch:

Theo quan sát của tôi trong gia đình và người thân thì môn thể thao đó là bóng đá. Tôi không biết tại sao họ lại thích môn thể thao đó đến mức họ luôn mang nó ra làm chủ đề chính bên cạnh chính trị để thảo luận trong bất cứ khi nào chúng tôi tụ tập ăn tiệc. Nhưng mà thôi, tôi cho rằng nó phải có một sức nóng nhất định nên người Việt Nam chúng tôi mới háo hức mang nó lên bàn nhậu và bày tỏ ý kiến một cách hùng hồn về nó như cách các chính trị gia nổi tiếng nói những lời hứa trước các kỳ bầu cử.

5. What kind of sports would you like to try in the future?

Gym and only gym. I don’t think I have the time nor any interest in trying any other sports. At the moment I am having a giant workload like a dumbbell hovering overhead which may fall and crush me into pieces if I do not meet the deadline given by my boss. So please stop posing such ridiculous questions to me or I will lose my patience.

Bản dịch:

Tập gym và chỉ tập gym thôi. Tôi không nghĩ rằng mình có thời gian hay hứng thú để thử bất kỳ môn thể thao nào khác. Hiện tại, tôi đang có một khối lượng công việc khổng lồ như một quả tạ lơ lửng trên đầu có thể rơi xuống và nghiền nát tôi thành từng mảnh nếu tôi không hoàn thành công việc đúng thời hạn mà sếp đưa ra. Vì vậy, xin hãy ngừng đặt ra những câu hỏi vô lý như vậy cho tôi, nếu không tôi sẽ mất kiên nhẫn đấy.

Xem thêm: Cách trả lời IELTS Speaking Part 1 dễ hiểu & đầy đủ nhất

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 2 ngày 20/01/2022

Đề bài

Part 2: Describe a useful skill you learned from an older person.

You should say:

  • What it is
  • Why the skill can be learned from older people
  • How you have learned the skill from older people
  • And explain how you will feel if you master the skill

Bài mẫu

It’s my pleasure to tell you about a practical skill I have learned from a friend who is much older than me.

I have an American friend whose name is George and he is much older than me. I would say he is around the same age as my mother but he is the one I can trust the most in this world for his experience and understanding. He and I have been practicing this skill naturally through our daily conversations.

To say a bit about this skill, it is to keep on questioning our knowledge and never stop searching for as many answers from as many sources as possible. Besides, once we have got enough knowledge and information about something, we shouldn’t quickly jump to a conclusion and believe it is the only truth but listen to others while they express their ideas and learn something from that too.

This skill, in fact, is often mastered by older people who have gone through all the ups and downs in life and who have made so many mistakes in their youth. Indeed, their hard and tough experiences are somehow our easy and soft lessons for us though I know we, the young, are quite stubborn.

Talking about the way I have been learning this skill, I’d like to say that it’s thanks to my daily chat with George. Honestly, he is my life mentor, which keeps our relationship stress-free if compared to the relationship between me and my parents or that of me and my boyfriends. Every day, we share and keep each other updated about life and work. I tell everything that happens to me in a day and he does so too. But more importantly, we speak out our feelings about something like a book we have read, a new date we have been flirting with, and then pose constructive questions to understand the matters in depth.

It would never be enough to express my thankfulness to George for having been practicing this skill naturally with me. Thanks to him, I am now open to a new horizon where I can explain, learn and accept all the information or ideas I receive from books, news, social media, and friends. Besides, whenever I hear some negative opinions about myself, I can remain calm and ask myself whether that is true or not, and if there is a problem, I will immediately find a solution instead of letting my emotions take the lead. Last but not least, this skill also has taught me to empathize with other people and understand the mechanism behind what they do so that I can stop cursing or judging them.

Therefore, those are the reasons why I choose to talk about George and his precious lessons in this part. I believe I will keep on learning and never stop searching for the answers for all my life’s issues. It may take my whole life to do so but I am too intrigued to stop.

Bản dịch

Giờ tôi sẽ kể cho bạn nghe về một kỹ năng thực tế mà tôi đã học được từ một người bạn lớn hơn tôi nhé.

Tôi có một người bạn quốc tịch Mỹ tên là George và ông lớn hơn tôi nhiều. Tôi có thể nói rằng ông bằng tuổi mẹ tôi nhưng ông là người tôi có thể tin tưởng nhất vì ông có kinh nghiệm và nhiều kiến thức. Ông và tôi đã luyện tập kỹ năng này một cách tự nhiên thông qua việc nói chuyện với tôi hàng ngày.

Để nói một chút về kỹ năng này, đó là việc liên tục đặt câu hỏi về những gì chúng ta đã biết và không ngừng tìm kiếm càng nhiều câu trả lời từ nhiều nguồn càng tốt. Bên cạnh đó, khi đã có đủ kiến ​​thức và thông tin về điều gì, chúng ta không nên vội kết luận và tin rằng đó là sự thật duy nhất mà hãy lắng nghe người khác trong khi họ bày tỏ ý kiến ​​và học hỏi điều gì đó từ họ nữa.

Thực tế, kỹ năng này thường được thành thạo bởi những người lớn tuổi, những người đã trải qua tất cả những thăng trầm trong cuộc sống và những người đã từng mắc rất nhiều sai lầm trong thời trẻ. Thật vậy, những trải nghiệm khó khăn của họ lại là những bài học nhẹ nhàng chúng ta dù tôi biết tuổi trẻ như tôi là những kẻ rất cứng đầu.

Nói về cách tôi đã học kỹ năng này, đó là nhờ cuộc trò chuyện hàng ngày của tôi với George. Thành thật mà nói, anh ấy là người cố vấn trong cuộc đời tôi, điều này giúp mối quan hệ của chúng tôi không hề bị áp lực như các mối quan hệ giữa tôi và cha mẹ hoặc giữa tôi và bạn trai. Hàng ngày, chúng tôi chia sẻ và cập nhật cho nhau về cuộc sống và công việc. Tôi kể tất cả những gì xảy ra với tôi trong một ngày và anh ấy cũng vậy. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi nói ra cảm xúc của mình về điều gì đó như một cuốn sách chúng tôi vừa đọc, một nhân vật mà chúng tôi đang tán tỉnh và sau đó đặt ra những câu hỏi mang tính xây dựng để hiểu sâu câu chuyện.

Sẽ không bao giờ là đủ để bày tỏ lòng biết ơn của tôi tới George vì đã cùng tôi trau dồi kỹ năng này một cách tự nhiên. Nhờ ông, tôi giờ đây đã biết thêm nhiều điều mới, tôi có thể giải thích, học hỏi và chấp nhận mọi thông tin hoặc ý tưởng mà tôi nhận được từ sách báo, tin tức, mạng xã hội và mọi người. Bên cạnh đó, bất cứ khi nào tôi nghe về một số ý kiến ​​tiêu cực về mình, tôi có thể giữ bình tĩnh và tự hỏi bản thân xem điều đó có đúng hay không và nếu có vấn đề, tôi sẽ ngay lập tức tìm cách giải quyết thay vì để cảm xúc làm chủ. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, kỹ năng này cũng dạy tôi biết đồng cảm với người khác và hiểu cơ chế đằng sau những gì họ làm, nhờ đó tôi ngừng oán trách và phê phán họ.

Đó là những lý do tại sao tôi chọn nói về George và những bài học quý giá mà ông đã dành cho tôi trong phần này. Tôi tin rằng mình sẽ không ngừng học hỏi và không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho tất cả các vấn đề trong cuộc sống của mình. Có thể tôi sẽ mất cả đời để làm hoàn thành điều đó nhưng tôi sẽ không bao giờ dừng lại.

Từ vựng

A practical skill: một kỹ năng thiết thựcConstructive questions: câu hỏi mang tính xây dựng
Jump to conclusion: nhảy đến kết luậnThankfulness: lòng biết ơn
The ups and downs in life: những thăng trầm trong cuộc sốngOpen to a new horizon: mở ra một chân trời mới (biết thêm nhiều điều)
Youth: tuổi trẻLet emotions take the lead: để cảm xúc lấn át
Stubborn: cứng đầuTo empathize: cảm thông
Mentor: người cố vấnThe mechanism: cơ chế hoạt động
A stress-free relationship: mối quan hệ không áp lựcTo be intrigued: bị hấp dẫn, cuốn hút

3. Sample answer Part 3 ngày 20/01/2022

3.1. What can children learn from their parents or grandparents?

Children can learn life experiences from the previous generations like their parents and grandparents because they are the closest people to the children as well as those who firstly appear in the children’s childhood. In fact, a child tends to observe and imitate their parent’s and grandparents’ actions without the ability to tell things right or wrong. As psychologists always say, upbringing defines children’s attitudes, behaviors, and personalities when they grow up. So, I think parents and grandparents play such an important role in this.

Bản dịch:

Trẻ em có thể học hỏi kinh nghiệm sống từ các thế hệ trước như cha mẹ, ông bà vì họ là những người gần gũi với chúng nhất và cũng là người xuất hiện đầu tiên từ lúc chúng mới lọt lòng cũng như thuở ấu thơ. Trên thực tế, một đứa trẻ có xu hướng quan sát và bắt chước các hành động của cha mẹ, ông bà mà không có khả năng phân biệt đúng sai. Như các nhà tâm lý học luôn nói, việc nuôi dưỡng định hình thái độ, hành vi và tính cách của trẻ con khi chúng trưởng thành. Cho nên, tôi nghĩ ông bà và cha mẹ đóng một vai trò rất lớn trong việc này.

3.2. From whom can children learn more, parents or grandparents?

In my opinion, young children can firstly learn from their older family members how to do some simple domestic tasks like housework, cooking skills and repairing some electrical appliances. Then, secondly, later in their life when they are in their teenage ages, they can acquire some lessons about physiology and psychology from their parents because, at that age, teenagers have to go through puberty, which causes some remarkable changes in their body and mind. Without guidance from their parents, children will easily develop unhealthy personalities and habits. Those are what I think.

Bản dịch:

Theo tôi, trẻ nhỏ trước hết có thể học từ các thành viên lớn tuổi hơn trong gia đình cách làm một số công việc đơn giản trong nhà như nội trợ, kỹ năng nấu nướng và sửa chữa một số thiết bị điện. Thứ hai, sau này khi ở độ tuổi thanh thiếu niên, các em có thể học được một số bài học về tâm sinh lý từ cha mẹ vì ở lứa tuổi đó, các em phải trải tuổi dậy thì nên thể chất và tinh thần của các em sẽ có những thay đổi quan trọng. Nếu không có được sự dẫn dắt và chỉ bảo của cha mẹ, các em sẽ dễ phát triển nhưng nhân cách, thói quen không lành mạnh. Đó là những gì tôi nghĩ.

3.3. What kind of help do you think older people need?

From my observation, the elder not only need physical help but also emotional help. It is undeniable that when people get older, their body tends to be weaker inside out and they are prone to have serious diseases like heart attack, high blood pressure, or even stroke. However, I don’t think those health risks would make them suffer more than mental pain. As we grow, we often get busy with the rat race for money, for food, and for our own little family. We do not have enough time for our aging parents and grandparents, so we often leave them lonely at home. This will sooner or later kill them inside although we still see they are still with us. I hope the kids when they grow up, will still have time to spend and take care of their parents besides earning their life.

Bản dịch:

Theo quan sát của tôi, người lớn tuổi không chỉ cần sự giúp đỡ về thể lý mà còn cần sự giúp đỡ về mặt tình cảm. Không thể phủ nhận rằng khi con người ta già đi thì những cơ thể sẽ yếu hơn và họ dễ mắc các căn bệnh nghiêm trọng như đau tim, cao huyết áp hoặc thậm chí đột quỵ. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng những căn bệnh đó thực sự có hại và khiến cho họ phải chịu đựng nhiều bằng nỗi đau tinh thần. Khi chúng ta lớn lên, chúng ta thường bận rộn với cuộc chạy đua vì tiền, vì miếng ăn và vì gia đình riêng của chúng ta. Chúng ta không có đủ thời gian dành cho các bậc cha mẹ và ông bà mình, vì vậy chúng ta thường để họ cô đơn ở nhà một mình. Điều này sớm hay muộn sẽ giết họ dần dần từ bên trong mặc dù họ vẫn đang còn sống. Tôi hy vọng những đứa trẻ khi chúng lớn lên sẽ vẫn có thời gian dành ra chăm sóc cha mẹ của chúng bên cạnh việc kiếm sống.

Xem thêm: [IELTS Speaking] Chiến thuật xử lý bài thi Part 3 – Prediction question type

Trên đây là bài mẫu và các loại từ vựng cần thiết để triển khai cho đề bài IELTS Speaking ngày 20/01/2022. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn có thêm được nhiều từ vựng và ý tưởng hay để phát triển bài IELTS Speaking của mình được hoàn chỉnh nhất!

Chúc bạn đạt kết quả cao trong kì thi IELTS sắp tới và đừng quên theo dõi các chủ đề khác tại TalkFirst.vn để luyện tập nâng cao band điểm nhé!


Nếu bạn đang tìm kiếm khoá học luyện thi IELTS uy tín, tham khảo thêm Khóa học Luyện thi IELTSKhóa học Luyện thi IELTS Online cam kết đầu ra tại Anh ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 25%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 4tr đồng và vé Premium tham dự chương trình tiếng Anh ngoại khóa “24 Hours Immersion In English”