Search
Close this search box.

Đáp án chính thức môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2021

Đáp án chính thức môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 đợt 1 được TalkFirst cập nhật nhanh & chính xác nhất sau khi kết thúc thời gian làm bài. Đề thi Anh THPT Quốc Gia năm 2021 chính thức bắt đầu lúc 14h30 ngày 08/07/2021. Các bạn theo dõi và tham khảo nhé!

1. Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2021

Đề thi tiếng Anh THPT 2021 bao gồm tất cả 24 mã đề, trong đó 50 câu trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau với nhiều nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 12 xuất hiện, thời gian làm đề tiếng Anh THPT 2021 là 60 phút.
Tham khảo cấu trúc đề thi môn tiếng Anh THPT 2021 dưới bảng sau:

Dạng bàiNội dung kiến thứcNhận biếtThông hiểuVận dụngNâng cao
Phát âmCách phát âm đuôi ed1
Cách phát âm của nguyên âm1
Trọng âmTrọng âm theo nguyên âm có 2 âm tiết1
Trọng âm theo tiền tố/ hậu tố có 3 âm tiết1
Chọn đáp án đúngCâu hỏi đuôi1
Câu bị động1
Giới từ1
So sánh kép1
Trật tự tính từ1
Phối hợp thì (hành động đang xảy ra ở quá khứ thì có hành động khác xen vào)1
Liên từ1
Phối hợp thì với liên từ1
Rút gọn mệnh đề với phân từ hiện tại/quá khứ1
Từ loại1
Cụm động từ1
Từ cùng trường nghĩa1
Từ cùng trường nghĩa1
Thành ngữ1
Cụm từ cố định1
Đồng nghĩaNghĩa của từ1
Nghĩa của từ1
Trái nghĩaNghĩa của từ1
Cụm từ cố định1
Giao tiếpTình huống: hỏi xin thông tin1
Tình huống: thể hiện sự đồng ý/không đồng ý1
Đọc điềnNghĩa của từ1
Liên từ1
Đại từ quan hệ1
Lượng từ1
Nghĩa của từ1
Đọc hiểu 1Câu hỏi tìm ý chính1
Câu hỏi chi tiết1
Câu hỏi từ vựng1
Câu hỏi tham chiếu1
Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ FALSE/ NOT1
Đọc hiểu 2Câu hỏi tìm ý chính1
Câu hỏi từ vựng1
Câu hỏi yêu cầu hoàn thành thông tin1
Câu hỏi từ vựng1
Câu hỏi tham chiếu1
Câu hỏi EXCEPT/ TRUE/ FALSE/ NOT1
Câu hỏi suy luận1
Tìm lỗi saiThì của động từ1
Đại từ1
Từ dễ gây nhầm lẫn1
Câu đồng nghĩaThì của động từ1
Câu tường thuật1
Động từ khuyết thiếu1
Nối câuCâu điều kiện/ ước1
Đảo ngữ1
Tổng5201510
Tỉ lệ10%40%30%20%
Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh THPT 2021

2. Đáp án chính thức môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2021 (24 mã đề)

dap-an-chinh-thuc-mon-tieng-anh-thpt-quoc-gia-2021
Đáp án chính thức môn tiếng Anh THPT Quốc gia 2021

Lưu ý: Toàn bộ Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Anh 2021 24 mã đề chỉ được TalkFirst cập nhật sau khi thời gian làm bài kết thúc lúc 15h30 ngày 08.7.2021.

 • Đáp án đề 401 tiếng Anh 2021:
1.A2.C3.A4.A5.B6.B7.A8.A9.D10.B
11.B12.A13.A14.C15.D16.C17.B18.D19.B20.C
21.C22.D23.A24.C25.A26.D27.D28.D29.C30.B
31.C32.B33.C34.D35.A36.B37.B38.B39.B40.D
41.C42.B43.D44.B45.D46.D47.B48.D49.C50.A
 • Đáp án môn tiếng Anh 2021 đề 402:
1.A2.C3.D4.B5.D6.D7.C8.A9.C10.C
11.A12.B13.A14.B15.B16.D17.D18.D19.A20.B
21.A22.B23.A24.B25.B26.D27.A28.B29.D30.A
31.D32.D33.D34.A35.A36.A37.B38.A39.B40.D
41.A42.B43.B44.D45.C46.B47.B48.A49.A50.D
 • Đáp án đề 403 tiếng Anh 2021:
1.B2.C3.B4.B5.A6.D7.D8.A9.B10.D
11.A12.D13.C14.D15.B16.B17.C18.C19.B20.D
21.A22.A23.A24.B25.C26.B27.A28.D29.A30.B
31.C32.D33.B34.A35.C36.C37.D38.C39.D40.D
41.C42.D43.C44.B45.B46.D47.A48.C49.D50.B
 • Đáp án môn tiếng Anh 2021 đề 404:
1.D2.A3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.C10.D
11.B12.C13.C14.B15.D16.D17.A18.B19.C20.B
21.B22.A23.C24.C25.B26.A27.C28.A29.C30.B
31.A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.A39.A40.C
41.A42.C43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.A
 • Đáp án đề 405 tiếng Anh 2021:
1.D2.C3.B4.C5.B6.B7.C8.D9.B10.C
11.D12.C13.A14.D15.C16.A17.C18.D19.B20.B
21.D22.D23.C24.A25.C26.C27.C28.A29.B30.B
31.D32.A33.C34.D35.A36.D37.A38.D39.B40.B
41.A42.B43.A44.A45.B46.D47.B48.A49.A50.D
 • Đáp án đề 406 tiếng Anh 2021:
1.A2.A3.C4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.B20.C
21.A22.B23.C24.D25.D26.D27.C28.A29.A30.A
31.D32.B33.B34.A35.A36.A37.C38.C39.D40.A
41.D42.C43.D44.C45.D46.C47.B48.A49.C50.C
 • Đáp án môn tiếng Anh 2021 đề 407:
1.A2.C3.D4.A5.C6.D7.A8.B9.A10.C
11.B12.C13.C14.B15.A16.C17.B18.B19.C20.D
21.B22.A23.A24.B25.D26.A27.B28.B29.B30.D
31.B32.D33.D34.B35.C36.B37.A38.A39.D40.A
41.B42.D43.A44.D45.C46.D47.A48.A49.C50.C
 • Đáp án đề 408 tiếng Anh 2021:
1.B2.C3.D4.D5.A6.A7.D8.B9.A10.A
11.B12.B13.B14.D15.D16.B17.D18.A19.C20.A
21.B22.C23.B24.C25.C26.C27.D28.A29.B30.D
31.C32.A33.C34.A35.B36.D37.A38.A39.D40.A
41.C42.C43.C44.D45.C46.C47.D48.B49.C50.D
 • Đáp án đề 409 tiếng Anh 2021:
1. D2.D3.B4.B5.D6.B7.C8.B9.A10.C
11.C12.C13.D14.a15.A16.D17.B18.B19.A20.A
21.D22.D23.A24.A25.B26.A27.D28.D29.D30.B
31.D32.B33.B34.A35.D36.D37.B38.B39.B40.A
41.B42.D43.A44.A45.B46.A47.D48.C49.A50.A
 • Đáp án đề 410 tiếng Anh 2021:
1.D2.D3.A4.B5.A6.B7.B8.A9.A10.C
11.D12.D13.C14.A15.D16.D17.B18.A19.B20.B
21.C22.B23.C24.B25.B26.C27.D28.B29.A30.A
31.A32.C33.D34.C35.C36.D37.C38.D39.B40.A
41.C42.C43.C44.A45.D46.C47.B48.B49.D50.A
 • Đáp án đề 411 tiếng Anh 2021:
1.A2.A3.D4.D5.B6.A7.C8.A9.B10.D
11.C12.A13.C14.D15.C16.B17.C18.C19.D20.C
21.C22.C23.B24.D25.B26.D27.B28.C29.D30.B
31.D32.B33.A34.B35.A36.B37.A38.B39.A40.C
41.D42.B43.A44.A45.A46.C47.C48.A49.C50.D
 • Đáp án đề 412 tiếng Anh 2021:
1.D2.A3.B4.B5.C6.A7.B8.B9.A10.D
11.C12.C13.C14.A15.D16.D17.D18.C19.B20.C
21.D22.B23.A24.A25.C26.D27.B28.A29.C30.A
31.B32.D33.D34.A35.A36.B37.D38.B39.D40.B
41.B42.C43.C44.B45.C46.A47.C48.A49.A50.D
 • Đáp án đề 413 tiếng Anh 2021:
1.D2.B3.A4.D5.A6.D7.B8.D9.D10.B
11.B12.A13.B14.D15.D16.A17.D18.C19.A20.A
21.C22.D23.D24.A25.D26.A27.A28.C29.C30.C
31.D32.C33.D34.C35.C36.C37.A38.C39.C40.A
41.A42.A43.C44.C45.A46.A47.D48.C49.A50.C
 • Đáp án đề 414 tiếng Anh 2021:
1.B2.D3.A4.C5.B6.C7.A8.B9.B10.B
11.D12.C13.C14.C15.B16.D17.B18.A19.B20.C
21.D22.A23.C24.D25.D26.D27.B28.C29.D30.C
31.B32.D33.B34.B35.C36.B37.C38.C39.D40.D
41.C42.D43.B44.B45.D46.D47.D48.A49.C50.B
 • Đáp án đề 415 tiếng Anh 2021:
1.A2.D3.B4.B5.B6.A7.A8.B9.V10.C
11.A12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.A19.B20.D
21.C22.C23.D24.B25.B26.D27.D28.D29.B30.C
31.D32.A33.A34.A35.C36.D37.D38.A39.C40.B
41.C42.A43.C44.A45.D46.C47.D48.C49.C50.C
 • Đáp án đề 416 tiếng Anh 2021:
1.D2.B3.D4.D5.A6.C7.D8.A9.D10.C
11.C12.C13.B14.A15.D16.C17.A18.C19.A20.B
21.D22.D23.B24.D25.C26.C27.B28.B29.B30.D
31.D32.D33.C34.C35.B36.B37.B38.C39.C40.B
41.D42.D43.B44.D45.B46.C47.B48.D49.C50.C
 • Đáp án đề 417 tiếng Anh 2021:
1.C2.C3.C4.B5.B6.C7.B8.A9.C10.D
11.C12.C13.D14.A15.A16.C17.C18.B19.D20.D
21.D22.A23.B24.C25.C26.D27.A28.D29.D30.C
31.D32.D33.A34.A35.D36.D37.A38.D39.A40.D
41.A42.C43.A44.C45.C46.A47.C48.D49.A50.C
 • Đáp án đề 418 tiếng Anh 2021:
1.B2.C3.A4.D5.C6.B7.B8.C9.C10.A
11.D12.B13.A14.B15.B16.B17.D18.B19.D20.C
21.A22.B23.C24.C25.D26.C27.A28.D29.A30.C
31.C32.D33.D34.A35.D36.C37.A38.A39.C40.D
41.A42.A43.D44.C45.A46.A47.A48.B49.B50.C
 • Đáp án đề 419 tiếng Anh 2021:
1.A2.C3.D4.A5.B6.C7.C8.D9.C10.D
11.A12.D13.B14.D15.A16.B17.A18.B19.D20.C
21.B22.C23.C24.D25.C26.A27.D28.C29.A30.C
31.D32.A33.A34.B35.B36.B37.A38.A39.B40.A
41.A42.B43.A44.D45.D46.B47.A48.C49.C50.B
 • Đáp án đề 420 tiếng Anh 2021:
1. A2.C3.D4.C5.B6.C7.C8.A9.Đ10.
11.C12.B13.B14.D15.D16.A17.C18.C19.A20.C
21.A22.D23.D24.D25.A26.B27.C28.B29.C30.D
31.D32C.33.B34.B35.C36.B37.B38.D39.A40.D
41.C42.B43.D44.D45.A46.B47.A48.C49.A50.B
 • Đáp án đề 421 tiếng Anh 2021:
1.D2.C3.B4.C5.D6.C7.C8.C9.B10.A
11.A12.D13.D14.B15.A16.B17.C18.B19.B20.B
21.A22.A23.B24.B25.A26.C27.B28.A29.A30.D
31.C32.C33.A34.A35.A36.B37.B38.A39.C40.C
41.C42.A43.C44.A45.B46.B47.A48.C49.A50.B
 • Đáp án đề 422 tiếng Anh 2021:
1.D2.D3.A4.B5.A6.A7.B8.C9.B10.D
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.D18.A19.A20.D
21.A22.A23.D24.C25.B26.A27.A28.D29.C30.D
31.B32.D33.A34.A35.C36.B37.B38.C39.A40.C
41.B42.B43.B44.C45.A46.C47.B48.A49.C50.C
 • Đáp án đề 423 tiếng Anh 2021
1.A2.B3.D4.C5.B6.D7.D8.A9.B10.B
11.A12.B13.A14.C15.B16.D17.D18.C19.B20.D
21.B22.D23.A24.D25.C26.C27.D28.C29.A30.C
31.C32.A33.B34.A35.A36.A37.A38.D39.D40.B
41.A42.D43.D44.B45.C46.B47.C48.A49.D50.C
 • Đáp án đề 424 tiếng Anh 2021
1.D2.A3.B4.D5.B6.A7.C8.B9.D10.D
11.D12.B13.A14.C15.B16.A17.D18.A19.B20.A
21. D22.C23.C24.A25.A26.B27.A28.C29.A30.A
31.B32.A33.A34.B35.D36. B37.C38.C39.C40.D
41.C42.C43.D44.C45.D46.D47.B48.C49.50.B

Xem thêm các bài viết liên quan:

Nếu bạn đang tìm kiếm khoá học luyện thi IELTS uy tín, tham khảo thêm Khóa học Luyện thi IELTS cam kết đầu ra & Khóa học Luyện thi IELTS Speaking Online tại Anh ngữ TalkFirst.

Khóa học

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Nói tiếng Anh tự nhiên như tiếng Việt

Tiếng Anh cho người mất gốc

Giải pháp học tiếng Anh cho người mất gốc

Khóa tiếng Anh cho dân IT

Tiếng Anh chuyên biệt cho dân CNTT

Khóa Thuyết trình tiếng Anh

Thuyết trình tiếng Anh như tiếng Việt

Khóa luyện thi IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm sau 1 khóa học

Khóa luyện thi IELTS Online

Học IELTS trực tuyến = Cam kết đầu ra

Khóa IELTS Writing Online

Học Writing cùng chuyên gia hàng đầu

Lớp học sáng tạo, giúp học viên ứng dụng tiếng Anh vào các tình huống thực tế

Đăng ký kiểm tra trình độ Miễn Phí
cùng chuyên gia Anh ngữ tại TalkFirst

[Hello Summer] Ưu đãi học phí lên đến 30%, cơ hội nhận học bổng tiếng Anh trị giá 3tr đồng và tham gia vòng quay may mắn nhận quà siêu hấp dẫn!